ေနစိမ့္

ေခါင္းစဥ္က တခုတည္း

ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ ဘာျဖစ္ေနသလဲ
ျဖစ္ခ်င္တာကို ဒဲ့ေျပာ
စစ္ပြဲေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္ အခန္းဆက္
ခုဆို.... စစ္ပြဲဆုိတာ မ်ဳိးတုံးသတၱ၀ါအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္
အ၀ိဇ္ဇာ မိတၱဴေတြသာ မ်ဳိးပြားၿပီးရင္း မ်ဳိးပြား
ငါနဲ႔ ငါ.... ငါၿပီးရင္းငါ.... ငါစစ္ပြဲေတြ
ေျမပုံအသစ္နဲ႔ သန္း ၆၀၀၀ေက်ာ္။
ဒီလုိပါ....
လူ႔ဘ၀အခင္းအက်င္းက
တခုခုကို ေရာင္းခ်စားေသာက္ရင္းႏွီးၿပီး
ရုိးရုိးေလး .... အသက္၀င္လာတာဆုိပါစုိ႔
ေခါင္းစဥ္က တခုတည္းပါ။
ဇီ၀ေဗဒအရ အမႈန္အမႊား
ပရိေစဒရုပ္ အတြင္းသားမွာ
ဇာတ္လုိက္ ဗီလိန္ ဒါရုိက္တာႀကဳိးဆြဲ
၀ိပါက တရားကို ရင္ထဲထည့္လုိ႔ ရရင္
စိတ္နဲ႔ ခႏၼာကို ျပင္လုိ႔ အခ်ိန္မီ
ေခါင္းစဥ္က တခုတည္းပါ။
အအ ေတြလည္း အိပ္မက္မက္တယ္
မရွင္းျပတတ္ဘူး....
အထက္တန္းလႊာ အိပ္မက္လုိ မခမ္းနားဘူး
ဒါေပမယ့္ နားလည္တယ္။
တခါသုံး ေတြ ေခတ္စားၿပီးရင္း ေခတ္စား
သင္တုံးဓားလည္း သံေခ်းတက္
တသက္လုံးလည္း သံေခ်းတက္
တသက္လုံးလည္းအသုံးတည့္
တခါသုံးလညး္ မျဖစ္ေစရ
ပေဟဠိ ဆန္ေနသလား
ေခါင္းစဥ္က တခုတည္းပါ။ ။

ေနစိမ့္
ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း
ဧၿပီလ ၂၀၀၇
Comments