ေမာင္ရင္ဆု

ေခ်ာင္း႐ိုးေျမာင္း႐ိုးေလးေတြက တိမ္ေကာသြားတယ္

တို႔ညီအစ္ကို
ဟိုတစ္ေယာက္ ဒီတစ္ေယာက္
ဥကြဲ သိုက္ပ်က္ ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ေတြး
သစၥာတရားရဲ႔
ေန႕မနား  ညမအိပ္ အမႈေပြရာ
မိုးတိမ္ ေျမပပ္ၾကားကို ကိုယ္အပ်က္ခံ သီးေပးရ
ျပီးမွ ေျမေပၚ ထီးလို ျပန္ရပ္ရ
တို႕တေတြ အခ်စ္ကို သင္ယူၾကရမွာပဲ ညီေလး
ဇနီးက  ခင္ပြန္းကို   ျပန္ေမြး
သူ႕ေခၽြးမက သူ႕လင္ကို  ျပန္ေမြး
ကနဦးက  လူတစ္ေယာက္သာ
ေနာက္ေတာ့ ျပန္႔ပြား ႐ွင္သန္တဲ့အေရး

                                                ေမာင္ရင္ဆု
Comments