မ်ိဳးေတဇာေမာင္

ပက္ရွ္၀ါ(Peshawar)

 

ျပတင္းေပါက္မွာ အလံျဖဴေလးလႊင့္ထားတယ္

စာသင္ေက်ာင္းမွန္းသိေစခ်င္လို႔

'ကေလးမ်ားစာဖတ္ေနၾကသည္'

အတိုက္အခိုက္အပစ္အခတ္မခံလိုပါ

“ကေလးမ်ားငယ္႐ြယ္လြန္းပါသည္”

“အညႊန္း”နဲ႔ “အညႊန္းခံ” ၾကား

အခ်ိတ္အဆက္ျပတ္ေတာက္မႈပဲလား

ကြန္ပ်ဴတာဟာ “အလံျဖဴေလး“ကို

အဓိပၸာယ္မဖြင့္ဆိုႏိုင္ခဲ့ဘူး။

ကြန္ပ်ဴတာဟာ ကေလးကိုကေလးလို႔မျမင္၊

လူလို႔ပဲျမင္တယ္။

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္း

လႊတ္ခ်လိုက္တဲ့ဗံုးတစ္လံုး

အလံျဖဴေလးလႊင့္ထားတဲ့ဆီကို . . .။

                                                                             မ်ဳိးေတဇာေမာင္

                                                                                                


ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္


ကမၻာဟာင္းဟာ ေသဆုံးခဲ့ၿပီ
စာအုပ္အေဟာင္းေတြနဲ႔အတူ ကမၻာေဟာင္းဟာ ေသဆုံးခဲ့ၿပီ
အေပါက္အျပဲေတြနဲ႔ စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ဖိနပ္စုတ္လို မိန္႔ခြန္းေတြ မလိုအပ္ေတာ့ပါ
ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္
ငါတုိ႔ဟာ ေရာင္းစားခံခဲ့ရ
ဓာတ္ႀကိဳးထဲမွာပဲ ဓာတ္အားေတြ ေသဆုံးသြားၾက
ေပါင္မုန္႔မရွိရင္ ကိတ္မုန္႔စား
လွ်ပ္စစ္မီးမလာရင္ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္း
၂၁ ရာစု ေမရီအင္တိြဳင္းနက္ေလသံလာမပစ္နဲ႔
ငါတုိ႔လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္
မႏွစ္သိမ့္ပါနဲ႔
ကတိက၀တ္ေတြ မေပးပါနဲ႔
ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္
“ဒီမုိကေရစီအရင္ မီးလာေပးပါ” ျပည္သူ႔အသံ
ေနာက္ကြယ္အနက္ေတြ ရွိေနတာ ဘာလို႔နားမလည္သလဲ
စနစ္ကုိက မေကာင္းတာပါ ေျပာရင္း အဲဒီစနစ္ထဲ ပုိးဖလံမီးတုိးတုိး၀င္
ဟုတ္ကုိမဟုတ္ေသးဘူး
ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္
ေျပာတုိင္းယုံတဲ့ ပုတ္သင္ညိဳေတြလို
တဟုတ္ဟုတ္နဲ႔ ဟုတ္မေနေတာ့ဘူး
ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္
ငါတုိ႔ ထြက္လာမယ့္ လမ္းဟာ အခုမွ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး
အစဥ္အလာနဲ႔ လမ္း
ေအာင္ဆန္းလမ္း
ေအာင္ေက်ာ္လမ္း
ဗဟိန္းလမ္း
ခြပ္ေဒါင္းအစစ္ေတြ ပ်ံတဲ့လမ္း
ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္
ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္
စကားကတိေတြ
တရားမဲ့အသိေတြ ဆြဲစုတ္
ငါတုိ႔ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့မယ္။ ။

(လွ်ပ္စစ္မီးတုိက္ပြဲသုိ႔ ...)

မ်ဳိးေတဇာေမာင္


ဆံပင္ရွည္ရွည္ အရပ္ရွည္ရွည္

တအိအိၿပိဳက်လာတဲ့ အာရုံထဲ

မွားခဲ့တဲ့တရားေတြ

ပစ္ထားခဲ့တဲ့စကားေတြ

သစ္ရြက္ တစ္ရြက္မွ မရွိေတာ့တဲ့ သစ္ပင္

ဆက္ေၾကြေနခ်င္ေသးသလုိ

အျမစ္ကေန ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဆြဲႏႈတ္ပစ္ခ်င္ေနသလုိ

ၾကည့္၊ ဟုိမွာ ဓာတ္ႀကိဳးေပၚက ေရစုိငွက္

ေျမာင္းထဲမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္စုတ္ တစ္ခု

နားခ်င္သလုိ နား

ေမ်ာခ်င္သလုိ ေမ်ာ

“ေရသန္႔ဘူးေလး ခ်ေပးၾကပါ” ဘ၀ေတြ

ယဥ္းလာတဲ့အနာ

တင္းလာတဲ့စိတ္

အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ မ်က္လုံးေတြ

ခပ္နက္နက္တြင္းေတြထဲမွာ

ေရးမရတဲ့ကဗ်ာေတြ။

အခ်စ္အေၾကာင္း ေျပာရင္း

ေခတ္အေၾကာင္း ေရာက္ခ်င္လည္းေရာက္မွာ

ေခတ္အေၾကာင္းကေန

အခ်စ္အေၾကာင္းလည္း ဖြဲ႕ႏြဲ႕မိမွာပဲ

သြားခဲ့တဲ့ လမ္းေတြ

ႏွစ္ကာလာေတြ ၁၉၈၃၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၈၅၊ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၇၊

၁၉၈၉၊ ၁၉၉၀...၂၀၀၀၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄၊

၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ေနာက္ထပ္ ၂၀.......

ဘယ္အထိလဲ မသိ၊ မသိျခင္းထဲ

မသိ “ျခင္း” ထဲအမႈိက္ေတြ ဘ၀ေတြ ေန႔စြဲေတြ

some days to remember

some days to forget.

ဆက္ေရးဖုိ႔ ၀ါက်ေတြ

ဖြဲ႕ႏြဲ႕။

ေလကုိေတာင္ သံသယနဲ႔ရႈတယ္။

ေရသန္႔ဘူးထဲက လက္က်န္တစ္၀က္ကုိ

မယုံဘူး

မနက္ျဖန္ဟာ ဖူးဖြင့္ဖုိ႔ မေသခ်ာတဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္

ၿပီးခဲ့တဲ့ သကၠရာဇ္ေတြ

“ရုပ္” သေဘာထက္ “အသံ”အားသာ ဆက္သြယ္ရာျဖစ္ခဲ့

စာအုပ္ထူထူမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား

ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား

သကၠရာဇ္မ်ဥ္းေကြးမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား

သစ္ပင္သစ္ကုိင္းမ်ား၊ ၀ါစဂၤမ်ား

ၿမိဳ႕အ၀င္ဂိတ္ေၾကးမ်ား၊ ေရာမၿမိဳ႕ကမိန္းမပ်က္မ်ား

ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းေကာျမစ္ေကာမ်ား

အထင္ေသးဖြယ္ထက္ျမက္မႈမ်ား၊ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာမ်ား

ဘရုတတ္စ္မ်ား

ပ်င္းရိေလးတြဲ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား

“ Change We Believe ” မ်ား၊ မျပားေသးေသာ ကမာၻမ်ား

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ သမုိင္းဒဏ္ခံပစၥည္း၊ ဒီလုိေရးခဲ့ၿပီ

ေျပာၾကပါ

ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာၾကပါ

ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာၾကပါ

တခုခုျဖစ္ေတာ့မလုိ ေျပာၾကပါ

တခုခုေတာ့ ေျပာၾကပါ

(ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျပာဟန္ က်ဳပ္လက္မခံ

ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာခြင့္အတြက္

က်ဳပ္အသက္ေပးဖုိ႔ အသင့္ရွိတယ္')

ေဇာ့္ကဗ်ာတစ္စ

ဖ်တ္ခနဲ သတိတရ ရွိမိတယ္။

အႏုပညာ

ဥာဏ္ပညာ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

ေျပာၾကပါ

ဘာသာစကားဟာ

ဘာသာစကားအလုပ္ လုပ္ေနစဥ္မွာ

ခံစားခ်က္ကလည္း သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနမွာပဲ

ေဟာဒီမွာ ငါ့ကဗ်ာ

ခံယူခ်က္ရွိမွ ခံစားခ်က္ ျဖစ္ရတာ

' စကၠဴျမင္းေတာင္တြင္းရထား”  အလကားရခဲ့တာ

မဟုတ္ဘူး

“ခုတ္သားစမ်ား” ေပါေပါပဲပဲ မဟုတ္ဘူး

ေဖာ္ေ၀း၊ ေအာင္ခ်ိမ့္၊ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္

ဘ၀ေတြ ပစ္ခ်ၿပီး ကဗ်ာေရးခဲ့

ငါ လက္တြန္႔ေနဆဲ တစ္မနက္မွာ

ဂ်င္းေဘာင္းဘီ၀တ္ ေမာင္သင္းခုိင္ကုိ ျမင္ရင္း

ၾကည့္မိရင္း

ကဗ်ာဆရာဆုိတာ အေကာင္းဆုံး Life Style ပဲဆုိတာသိခဲ့

ငါ့လက္ေတာ့ တြန္႔ေနဆဲ။

ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ

ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ

တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနတဲ့ ႏွလုံးအိမ္မွာ

က်ီးလန္႔စာစား ေမတၱာတရားဟာ

က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ မ်က္လုံးေတြနဲ႔

ေမတၱာတရားဟာ။

ဘ၀ဟာ ပုံမွန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

အခု ဒီမွာ ထမင္းနပ္မွန္တာ ဟုိဘက္ကုိ လြန္ခဲ့ၿပီ

လက္ဖက္ရည္ “ေပါ့စိမ့္” နဲ႔ မေသေတာ့ဘူး နဲ႔

မုန္႔ဟင္းခါးတစ္ပြဲနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးနဲ႔

တခါတေလ ဘီယာေလးခ်ရင္း ပ်င္းရိရင္း

ဘ၀ဟာ ပုံမွန္ျဖစ္ေနပါၿပီ

အေ၀းက ရထားသံ၊ ဥၾသျမည္သံ၊ အရင္ကအသံ

ေပ်ာက္ေနတဲ့အသံ

ဖ်တ္ခနဲ ျပန္ၾကားရ “အံႀကိတ္သံလား”

“ရယ္ေမာသံ” တစ္ခုခု

“ေရသန္႔ဘူးေလး ခ်ေပးခဲ့ပါ” ဘ၀ေတြ

ပုံမွန္ျဖစ္ေနပါၿပီလား

 


မ်ိဳးေတဇာေမာင္

၂၀၁၀ ၊ မတ္လ ၊ ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ

Comments