Gerstestro

Ongesneden:  wordt onderanderen veel gebruikt voor geitenstallen [strooien / voeren]

 

Gesneden: veel gebruikt in de melkveehouderij om rantsoenen te verschralen. Dit gesneden product laat zich

Beter mengen dan ongesneden stro.

 

Gehakseld: Zeer kort  product, laat zich in zeer korte tijd mengen in voermengwagen, ook heel goed te verweken in voerdoseerwagen.  Koeien kunnen het hun aangeboden voer niet meer uitzoeken.

Comments