Numer 1. (5.)

Drodzy Czytelnicy!

W związku z narodową tragedią, jaką było zaprzysiężenie Duxa na prezydenta i związanymi z tym restrykcjami nałożonymi na prasę, zostałyśmy zmuszone do kilku zmian.

Tajna Policja, powołana przez nowego Prezydenta, splądrowała naszą redakcję, zniszczyła komplet farbek plakatowych i zakazała dalszego druku. Dlatego od teraz będziemy nadawały z nowego, podziemnego adresu, no i niestety jedynie w kolorach czarno-białych (chyba, że ktoś nam kupi nowe farbki).

Nie zamierzamy jednak ulec próbom zastraszenia. Przeciwnie - od dziś jeszcze głośniej i bardziej zaciekle będziemy głosić prawdę i wszystko przedstawiać Wam w obiektywnych czarno-białych barwach.