Korisne poveznice

www.hsgn.hr

www.sginzg.hr

www.dlan.hr

www.dodir.hr

www.mahalica.com

www.crodeafweb.org

www.hssg.hr

www.akademija-rr.hrwww.suvag.hr

www.puznica.hr

www.erf.unizg.hr

www.mspm.hr

www.mzos.hr

www.azoo.hr

www.zagreb.hr

www.zosi.hr


www.posi.hr

www.dijete.hr
Hrvatski savez gluhih i nagluhih

Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba

Udruga Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih DLAN

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih

Portal za gluhe i o gluhima

Hrvatski športski savez gluhih

Akademija za razvojnu rehabilitacijuPoliklinika SUVAG, Centar za umjetnu pužnicu

Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Socijalna prava Grada Zagreba

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Dječji pravobranitelj


Strane poveznice koje mogu biti od pomoći

www.efhoh.org

www.wfdeaf.org

www.eudy.info

Europska federacija gluhih osoba

World federation of the Deaf

European Union of the Deaf Youth