Ciljevi partnerstva

Ciljevi partnerstva su:

ZA RODITELJE:

unaprijediti sudjelovanje roditelja u obrazovanju njihova gluhog djeteta
- valorizirati roditeljske iskustava i stajališta
- osvještavati roditelje gluhe djece o svim oblicima podrške koje mogu koristiti u specijaliziranim ustanovama

ZA RODITELJE I STRUČNJAKE:

osnažiti partnerski odnos između roditelja i stručnjaka u područjima komunikacije i obrazovanju njihove gluhe djece

ZA STRUČNJAKE:

- poboljšati aktivnosti obiteljske podrške i iskustva stručnjaka
- dijeliti i vrednovati dobre prakse obiteljske podrške
- razvijati i stvarati nove odgovarajuće prakse obiteljske podrške