Jacek Maślankiewicz


Urodzony 7 lutego 1955 r. Dyplom Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w 1979 roku. OdznaczoprzezMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznaką Zasłużonego dla Kultury Polskiej.

Artysta notowany w Kompasie Sztuki Polskiej