AKTUALNOŚCIMaj 2019


W Centrum Kultury Browar B. odbył się wernisaż wystawy pt.: „Niepodległa Suwerenna”.

Od 24 maja do 6 lipca w CK „Browar B.” niezwykła wystawa „Niepodległa Suwerenna”

Niepodległa Suwerenna. Wernisaż wystawyEkspozycja stanowi zbiór prac uznanych, wybitnych polskich malarzy, w tym również pochodzących z Włocławka. Udział w niej wzięło kilka pokoleń artystów, których połączyła potrzeba uczczenia bohaterów walk o naszą niepodległość i utrwalenia pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych. Każdy z twórców, we właściwy dla swej stylistyki sposób, zmierzył się z refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju.

Rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości stała się szczególną okazją do świętowania doniosłych wydarzeń z przeszłości i dała asumpt do uczczenia pamięci o nich, promując jednocześnie najwyższej próby polską sztukę współczesną.

Zauważając zróżnicowaną stylistykę prezentowanych prac i różnorodność technik wyrazu artystycznego, dostrzec można indywidualne ujęcia tematu patriotyzmu i odwołania do rodzimych tradycji. Artyści, posługując się aluzjami, cytatami obrazującymi przekaz myśli, uczuciowość, melancholię, symbol, metaforyczne piękno oraz ulotność chwili, namalowali opowieść o Ojczyźnie, jej pejzażu, pięknie i ranach oraz traumach kolejnych wojen. Pytając, czy patriotyzm nadal stanowi inspirację oraz ważny temat do rozważań malarskich, zachęcamy Państwa do pochylenia się nad niniejszym zbiorem twórczości wybitnych polskich artystów.Zapraszamy na kolejną wystawę w ramach cyklu "Niepodległa Suwerenna" 
 Na wernisaż zapraszamy 24 maja o godz. 18.00 do Galerii “Suszarnia” CK Browar B. Wstęp wolny.

Grudzień 2018


Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości nad wystawą "Niepodległa Suwerenna"


Październik 2018

Zapraszamy na wystawę:


Warto zobaczyć...

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918r. to wydarzenie wyjątkowe. Obejmuje ono 15 dni na przełomie października i listopada 1918 r., gdy po 123 latach niewoli, na gruzach trzech państw zaborczych wybuchła polska niepodległość. W istocie proces odzyskiwania wolności był jednak długotrwały i złożony, w który zaangażowali się Polacy tak na terenie kraju jak i poza jego granicami. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi więc dla całego społeczeństwa szczególną okazję do świętowania doniosłych wydarzeń z przeszłości, dając tym samym asumpt dla wielu, nawet dość hermetycznych środowisk, w tym także dla artystów – twórców współczesnej sztuki malarskiej, do skupiania uwagi i aktywności wokół wspólnych spraw narodowych. Grupa profesjonalnych artystów malarzy z całej Polski realizuje właśnie społeczny projekt związany z tą doniosłą rocznicą. Projekt obejmuje konkurs malarski i wystawę obrazów wraz z wydaniem katalogu wybranych dzieł w formie obszernego okolicznościowego albumu pt. ”Wystawa malarstwa w stulecie niepodległości Polski – 2018”. Ekspozycja zostanie po raz pierwszy udostępniona publiczności w listopadzie b.r. w sali wystawowej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku. Wernisaż, który odbędzie się 6 listopada 2018r. będzie nie tylko uroczystym otwarciem tej wystawy wraz z ogłoszeniem werdyktu jury konkursu lecz jednocześnie także wspólną celebracją ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI przez artystów z udziałem zaproszonych władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze kultury i sztuki oraz całej lokalnej społeczności. Artyści ofiarują nagrodzone prace Muzeum Niepodległości w Warszawie, jako pamiątkę tych obchodów oraz wyraz hołdu współczesnego pokolenia dla bohaterów walki o niepodległość.

Pomysłodawcami i inicjatorami tego niezwykle interesującego przedsięwzięcia artystycznego byli dwaj białostoccy malarze Stefan Rybi i Eugeniusz Wiszniewski. Realizacją projektu zajęła się Fundacja Art.HANZA w Białymstoku a dofinansowała go Fundacja PZU w Warszawie. Projekt wparły też Galeria Quantum, Poczta Polska, Kongregacja Przemysłowo Handlowa i prywatni sponsorzy. Wielu zainteresowanych tym przedsięwzięciem artystów włożyło w nie ogrom serca i starań. Mimo więc braku jakiegokolwiek instytucjonalnego wsparcia władz realizatorzy projektu poradzili sobie działając społecznie na zasadzie non profit i uzyskali efekty warte odnotowania. Udział w projekcie bierze bowiem 33 znakomitych artystów-malarzy. Większość to twórcy szeroko znani koneserom sztuki w kraju i za granicą ale są też w tej liczbie nowi adepci trudnej sztuki malarskiej, zasługujący wszakże swoją osobowością artystyczną i dojrzałością talentu na promocję i upowszechnienie ich twórczych dokonań. Będzie więc możliwość obejrzenia na tej wystawie kilkudziesięciu prac plastycznych połączonych wspólną ideą niepodległości, opartą na zbiorowej pamięci historycznej lecz wyrażoną w różny sposób przez takich autorów jak: „Agma”, Tomasz Awdziejczyk, Karol Bąk, Alicja Czerniak, Małgorzata Drozd Witek, Maria Dziopak, Edward Gałustow, Sabina Maria Grzyb, Wacław Jagielski, Michał Janczuk, Magdalena Jankowska, Łukasz Jaruga, Barbara Kaczmarowska Hamilton, Dariusz Kaleta, Bogdan Klechowski, Kamil Emanuel Klonowski, Marcin Kołpanowicz, Ewa Kukowska, Jarosław Kukowski, Piotr Lemke, Janusz Lewandowski, Jacek Maślankiewicz, Dariusz Miliński, Andrzej Muszyński, Daniel Pielucha, Stefan Rybi, Paweł Sadowski, Grzegorz Stec, Józef Stolorz, Janusz Wierzyński, Joanna Wisławska – Różnowicz, Eugeniusz Wiszniewski, Krzysztof Wiśniewski.

Ekspozycja powyższa, jeśli nie w całości to co najmniej w obszernych fragmentach, będzie sukcesywnie prezentowana przez organizatora - Fundację Art.HANZA w innych polskich miastach a także w zagranicznych galeriach sztuki współczesnej.

Celem, który przyświeca realizatorom przy tym przedsięwzięciu, jest oprócz promocji polskiej sztuki współczesnej, także autentyczna potrzeba uczczenia bohaterów walk o naszą niepodległość i utrwalenia pamięci o niezwykle ważnych dla Polski wydarzeniach historycznych, na równi z nie mniej aktualnie ważną potrzebą nadania tej bliskiej polskim sercom idei niepodległości narodu i szerzej - wolności każdego człowieka, znaczenia uniwersalnego i zapisania go na trwałe w świadomości powszechnej.

Malarstwo tzw. historyczne rozwijało się w Europie już od przełomu XIV-XV w. W Polsce odegrało ono jednak rolę szczególną, tworząc wielką sztukę narodową związaną ściśle z losem polskiego narodu zwłaszcza w II połowie XIX w. Założeniem programowym sztuk wizualnych w okresie niewoli stało się podtrzymanie świadomości narodowej, dokumentowanie aktualnych i przeszłych wydarzeń z życia narodu wskazujących na jego wielkość i ducha poświęcenia, rejestrowanie natury, zabytków i folkloru narodowego. Wielcy artyści-malarze tego okresu spełniali wobec naszego narodu rolę o doniosłym znaczeniu reporterskim, dydaktycznym i propagandowym, ale też podobnie jak polska literatura – „pokrzepiali serca”, budzili w ludziach patriotyczne uczucia i pomagali im zachować dumę narodową. Polacy żyjący pod zaborami potrafili, pośród trudnych okoliczności, odnaleźć sens i wolę przetrwania oraz wybić się na niepodległość, czemu pomagały także dzieła sztuki. Odrodzenie państwa i kształtująca się w związku z tym nowa rzeczywistość społeczna i polityczna powyższy aspekt polskiej sztuki narodowej zdały się czynić zbędnym lub nawet zapomnianym. Niewątpliwie prezentowany tu projekt wpisuje się więc w pewien sposób także w trwającą wciąż dyskusję czy wśród wielu nowoczesnych kierunków i prądów w sztuce, malarstwo historyczne a nawet w ogóle - malarstwo zaangażowane społecznie i patriotycznie ma obecnie sens i jaka jest jego rola. Pomysłodawcy i realizatorzy niniejszego projektu też zadali sobie te pytania ale nie było ich zamiarem sformułowanie na nie odpowiedzi wprost i we własnym imieniu. Przeciwnie, w założeniach projektu, w tym w warunkach ogłoszonego konkursu malarskiego nie postawiono artystom jakichkolwiek wymogów co do formy i treści zgłaszanych prac. Również w aranżacji prezentowanej wystawy i doborze reprodukcji prac plastycznych do albumu nie wartościowano wypowiedzi artystycznych pod względem ich treści, ideowego przesłania czy rodzaju estetyki. Jedynym czynnikiem wiążącym wytwory tej aktywności artystycznej była w gruncie rzeczy motywacja do ich powstania związana z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Pokazane zostaną więc autentyczne i niczym nie skrępowane wyobrażenia, wizje, symbolika, emocje lub przemyślenia współczesnych uznanych w świecie sztuki osobowości artystycznych w odniesieniu do wydarzenia historycznego istniejącego w zbiorowej historycznej pamięci narodowej.

Sztuki wizualne stanowią ważny język w komunikacji ogólnoludzkiej, zwłaszcza gdy charakteryzują się nowoczesną formą, zrozumiałą i akceptowaną przez wszystkich odbiorców bez względu na przekonania, narodowość, wiek czy wykształcenie. W tym przypadku - jest to w dodatku język „Wysokiej Sztuki”. Zaprezentowane dzieła pozwolą na spojrzenie z różnych punktów widzenia na ważne dla wszystkich sprawy. Warto więc by bez względu na to czy rzuciwszy okiem na każde z owych dzieł sztuki powiemy „podoba mi się” lub „nie podoba”, to jednak zatrzymać się przy nich, przyjrzeć uważniej, poobserwować - ponieważ żyjemy w wizualnym świecie i rozumienie, patrzenie i myślenie o tym, jak obrazy wyrażają coś w różny sposób jest ważne dla bycia pełnym życia, bardziej świadomym, uważniejszym i lepszym w dzisiejszych czasach.

Naprawdę - warto to zobaczyć..

Serdecznie zapraszają:

Prezes Zarządu Fundacji Art.HANZA art. plast. Eugeniusz Wiszniewski

Wiceprezes art. plast. Paweł Sadowski

Koordynator Projektu mec. Alicja Teresa Breza Drodzy Koledzy 

Fundacja "Art. Hanza" uprzejmie prosi o nadesłanie najpóźniej do dnia 5.10.2018r. zdjęć obrazów w ilości maksymalnie do 5 sztuk do albumu i wystawy z okazji „100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości” w tym również zdjęć obrazów zgłaszanych do konkursu malarskiego z zachowaniem następujących parametrów i warunków:

- zdjęcia ostre i odpowiednio wykadrowane

- o rozdzielczości 300 dpi

- o formacie min 800 pixeli (przynajmniej jednego boku)

- w trybie CMK

- zaopatrzone w informację obejmującą tytuł, wymiary, technika wykonania, podłoże

- informacja czy obraz jest zgłoszony tylko do wystawy i albumu, czy również do konkursu

informacja o autorze w formie notki biograficznej wg. własnego uznania (również preferowane słowo od autora nawiązujące do idei wystawy)

- na odwrocie oryginału obrazu – tytuł obrazu, imię i nazwisko autora, oraz następująca informacja o decyzji autora: ”na konkurs i wystawę” lub „na wystawę”.

  Powyższe zdjęcia proszę przesłać na adres Fundacji arthanzabialystok@gmail.com oraz adres drukarni m.pietroczuk@logo-art.net o temacie maila „Obrazy do albumu malarskiego – wydawca Fundacja „Art. Hanza”

  Artyści biorący udział w konkursie proszeni są ponadto o ostateczne potwierdzenie swego udziału oraz nadesłanie oryginałów prac malarskich w terminie od 08.10.2018r. do 11.10.2018r. kurierem lub pocztą na swój koszt na adres: 

Fundacja Art.HANZA, ul. Sienkiewicza 22 lok 4, 15-092 Białystok.

  Obrazy biorące udział wyłącznie w wystawie proszę dostarczać w terminie od 29.10.2018r. do 31.10.2018r. na adres Galeria MARCHAND, ul. Kilińskiego 12, 15-950 Białystok,. Proszę o podawanie kurierowi telefionu do kontaktu z odbierającymi)Stefamn Rybi nr 696 769 809 Odbiór obrazów przewidziany jest na dzień zakończenia wystawy tj. 28.11.2018r.- szczegółowe dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych dalszych wystaw prześlemy w odrębnej informacji w późniejszym terminie. 

 Wszystkie obrazy powinny być oprawione w listwy lub ramy.

Fundacja „Art. Hanza” informuje jednocześnie, że nie ubezpiecza nadesłanych obrazów. Autorzy mogą ubezpieczyć obrazy na czas transportu w obie strony we własnym zakresie.

Dobór i układ zdjęć w albumie-wg. decyzji kolegium redakcyjnego w składzie: Jarosław Kukowski, Karol Bąk, Stefan Rybi, Jacek Maślankiewicz, Eugeniusz Wiszniewski, Marcin Kołpanowicz. Prosimy też o udzielenie Fundacji Art. Hanza pisemnej zgody wg. wzoru jak niżej :

OŚWIADCZENIE

Autor……imię,nazwisko…...obrazów pt. …………xyz…………………...wyraża zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ww. utworów (reprodukcji obrazów) przez Fundację „Art. Hanza” w Białymstoku na wszystkich polach eksploatacji”. data, podpis.Z poważaniem oraz serdecznym pozdrowieniem 

Zarząd Fundacji "Art. Hanza" 
art. plastyk Eugeniusz Wiszniewski
art. plastyk Paweł Sadowski


Fundacja Art.Hanza

ul. Sienkiewicza 22 lok.4, 15-092 Białystok,

NIP: 5423237539, REGON: 200854138, KRS: 0000509400

tel.+48 504 292 554, e-mail: wiszniewski@vp.pl arthanzabialystok@gmail.com

Numer konta: 49 1240 5211 1111 0010 7293 4657

www.polscy-malarze.com.plWrzesień 2018

Znakomity artysta - biorący udział w wystawie „100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości” na śniadaniu u Pana Prezydenta - Jarosław Kukowski


     Sierpień 2018

Informacje na temat Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Hotelu Gołębiewskim w Mikołajkach znajdują się w zakładce Wystawy Plenery Aukcje
Zapraszamy!!Główni organizatorzy konkursu i wystawy „100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości”:

                                      I. PROGRAM konkursu malarskiego dla artystów i sponsorów organizowanego
przez Fundację Art. Hanza w Białymstoku


Mamy zaszczyt zaprosić artystów malarzy i sponsorów do udziału w przedsięwzięciu pt.
Konkurs Malarski „100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości”.
Odzyskanie przez Polskę Niepodległości jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem
minionych stu lat, po 123 latach niewoli naród zyskał wolność. Wagę i znaczenie tej rocznicy
podkreśla wiele wydarzeń o charakterze naukowym, popularnym i artystycznym. Wydarzenia
artystyczne należą do najważniejszych, jako że to artyści tworzyli nie tylko wizję Niepodległości,
lecz także dokumentowali tragedię narodowych zrywów i cierpienia zniewolonego narodu.
Twórczość Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Jana Matejki i wielu innych stała się dla
mieszkańców podzielonego kraju wsparciem i pokrzepieniem serc.
Podlasie i szerzej Kresy Wschodnie cechował wielki patriotyzm, stąd wywodzili się wybitni
przedstawiciele narodu, m. in. jak Adam Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko, Emilia Plater, Eliza
Orzeszkowa, Józef Piłsudski i dziesiątki innych wybitnych postaci. Był to teren wielu bitew i
zrywów niepodległościowych, krwawych działań okresu Powstanie Listopadowego i Styczniowego.
Wielu uczestników walk oddało życie, inni zostali zesłani na Syberię.
Mając na uwadze powyższe Fundacja Art HANZA podjęła się organizacji wystawy związanej z
obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości. Priorytetem przedsięwzięcia jest uświadomienie
opinii publicznej, ważności tej daty i potrzeby szczególnego jej uhonorowania. Celem szczególnym
ekspozycji jest prezentacja indywidualnej, artystycznej wizji Setnej Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości, połączenie niezwykle ważnego wydarzenia historycznego z nowoczesnymi
środkami wyrazu.
Organizatorzy, współcześni artyści Podlasia, regionu który w minionych wiekach należał do
najsilniej dotkniętych tragedią rusyfikacji i niszczenia śladów kultury polskiej, pragnie uczcić tę
rocznicę wydarzeniem szczególnym: Konkursem Malarskim „100 Rocznica Odzyskania przez
Polskę Niepodległości”. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni wybitni malarze profesjonalni,
zaś jury konkursowe spośród nadesłanych fotografii cyfrowych zgłoszonych prac wyłoni dzieła o
najwyższych walorach artystycznych i ideowych. Zostaną one nagrodzone zgodnie z założeniami
przygotowanego Regulaminu. Organizację wystawy będzie wspierać rada, w skład której wejdą
politycy, artyści, krytycy sztuki, historycy, socjolodzy, dziennikarze i duchowni.
Na Przewodniczącego Jury został powołany wybitny artysta prof. zwyczajny Zbigniew Bajek z
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członkami zaś krytycy sztuki i artyści malarze o
niekwestionowanym autorytecie.
Zakwalifikowane prace zostaną przedstawione na wystawie, która będzie eksponowana w
listopadzie 2018r. w jednym z prestiżowych miejsc ekspozycyjnych miasta Białegostoku : Muzeum
Podlaskim lub Europejskim Centrum Sztuki – Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzeniom
związanym z konkursem i wystawą będą towarzyszyć działania, mające na celu przypomnienie
epizodów i postaci najważniejszych dla tej epoki.
Prace plastyczne nagrodzone nagrodami pieniężnymi GRAND PRIX zostaną ofiarowane
Muzeum Niepodległości w Warszawie na uzgodnionych zasadach jako trwały wyraz pamięci
współczesnego pokolenia POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW oraz MECENASÓW
POLSKIEJ KULTURY i SZTUKI o naszej historii i ponadczasowych wartościach jakie niosły ze
sobą idee walki o wolność i niepodległość.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i do kontaktu z organizatorami na
adres Zarządu Fundacji Art.Hanza w Białymstoku oraz do udziału w naszym projekcie.

II. REGULAMIN KONKURSU i WARUNKI UCZESTNICTWA w Konkursie Malarskim „100
Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości”.


1. W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, dyplomanci wyższych uczelni
plastycznych, oraz członkowie Z.P.A.P.
2. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w dowolnej technice malarskiej o tematyce związanej ze
100 leciem Niepodległości Polski, wykonane w ciągu ostatnich trzech lat, uprzednio niewystawiane, będące
własnością autorów. Maksymalna przekątna pracy: 150 cm.
3. Wstępna kwalifikacja prac na wystawę pokonkursową odbędzie się na podstawie nadesłanych zdjęć w
formacie JPG i JPEG, o co najmniej wymiarach 2560 x 1920 pikseli, o rozdzielczości co najmniej 150 dpi. Nadesłane zdjęcia posłużą jednocześnie jako materiały do druku katalogu wystawy pokonkursowej. Zdjęcia należy przysłać drogą pocztową (płyta CD) na adres FUNDACJA ART.HANZA Białystok 15-001 ul. Sienkiewicza 22.p.4 lub na adres internetowy:
arthanzabialistok@gmail.com lub wiszniewski@vp.pl
4. Każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia od 1 do 4 prac wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartą
Zgłoszenia - do pobrania na stronie www.malarzepodlasia.pl. Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na konto Fundacji:
Bank Pekao S.A 49 1240 5211 1111 0010 7293 4657

Wszystkie materiały można nadesłać na adres mailowy: arthanzabialistok@gmail.com
Nadesłanie dowodu wpłaty traktowane będzie jako warunek uczestnictwa w Konkursie.
5. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę, kwota 50 zł. nie podlega zwrotowi.
6. Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i
nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość.
7. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia obrazów
zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie Konkursu.
8. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia ponoszą autorzy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie.

TERMINY

1. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz ze zdjęciami i dowodem wpłaty należy nadesłać do dnia
7 września 2018 r.
2. Pierwsze posiedzenie Jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się we wrześniu 2018 r.
3. Decyzja Jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.malarzepodlasia.pl do dnia 5 października 2018 r.
4. Posiedzenie Jury odbędzie się w dwóch etapach:
- kwalifikacja prac do udziału w wystawie
- przyznanie nagród
Termin II posiedzenia Jury rozstrzygającego konkurs: do 15 października 2018 roku.

JURY

1. Organizatorzy powołają jury .które podejmie decyzję o przyznaniu nagród pod przewodnictwem 
prof. zwyczajny Zbigniew Bajek oraz radę wspierającą organizacyjnie i merytorycznie przebieg całego
przedsięwzięcia.
W skład jury wejdzie 5 osób w tym krytycy sztuki, artyści malarze, przedstawiciele instytucji działających w
dziedzinie kultury i sztuki. W skład rady wejdą politycy, dziennikarze, historycy.
2. Posiedzenie Jury odbędzie się w dwóch etapach:
- kwalifikacja prac do udziału w wystawie
- przyznanie nagród.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

NAGRODY
Nagroda główna ufundowana w kwocie 20.000 zł zostanie przyznana za pierwsze miejsce.
Informacje o dodatkowych wyróżnieniach będą ogłaszane w trakcie konkursu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Prace nagrodzone nagrodami pieniężnymi GRAND PRIX pozostają własnością organizatorów - będą
przekazane dla Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zastrzega się możliwość przekazania prac
nagrodzonych innymi nagrodami specjalnymi na rzecz uzgodnionych instytucji.
2. Każdy z uczestników wystawy pokonkursowej otrzyma zaproszenie na jej otwarcie oraz katalog.
3. Organizator dopuszcza możliwość pokazania wystawy pokonkursowej w latach 2018 i 2019
w galeriach i muzeach w Polsce i za granicą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów
popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez
uiszczenia honorarium autorskiego.
Każdy uczestnik nadsyłający wypełnioną Kartę Zgłoszenia tym samym wyraża zgodę na warunki
określone w niniejszym regulaminie.


Czerwiec 2018


Ogłaszamy konkurs malarski związany ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

REGULAMIN KONKURSU i WARUNKI UCZESTNICTWA w Konkursie Malarskim „100
Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

1. W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, dyplomanci wyższych uczelni
plastycznych, oraz członkowie Z.P.A.P.
2. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w dowolnej technice malarskiej o tematyce związanej ze
100 leciem Niepodległości Polski, wykonane w ciągu ostatnich trzech lat, uprzednio niewystawiane, będące
własnością autorów. Maksymalna przekątna pracy: 150 cm.
3. Wstępna kwalifikacja prac na wystawę pokonkursową odbędzie się na podstawie nadesłanych zdjęć w
formacie JPG i JPEG, o co najmniej wymiarach 2560 x 1920 pikseli, o rozdzielczości co najmniej 150 dpi. Nadesłane zdjęcia posłużą jednocześnie jako materiały do druku katalogu wystawy pokonkursowej. Zdjęcia należy przysłać drogą pocztową (płyta CD) na adres FUNDACJA ART.HANZA Białystok 15-001 ul. Sienkiewicza 22.p.4 lub na adres internetowy:
arthanzabialistok@gmail.com lub wiszniewski@vp.pl
4. Każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia od 1 do 4 prac wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartą
Zgłoszenia - do pobrania na stronie www.malarzepodlasia.pl. Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na konto Fundacji:
Bank Pekao S.A 49 1240 5211 1111 0010 7293 4657

Wszystkie materiały można nadesłać na adres mailowy: arthanzabialistok@gmail.com
Nadesłanie dowodu wpłaty traktowane będzie jako warunek uczestnictwa w Konkursie.
5. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę, kwota 50 zł. nie podlega zwrotowi.
6. Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i
nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość.
7. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia obrazów
zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie Konkursu.
8. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia ponoszą autorzy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie.

Karta zgłoszeniowa do pobraniaKARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU MALARSKIEGO W
RAMACH PROJEKTU FUNDACJI ART. HANZA W BIAŁYMSTOKU Z
OKAZJI OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Zgłaszam przystąpienie do w/w projektu w charakterze
uczestnika konkursu malarskiego i oświadczam, że
zapoznałem/am* się z regulaminem tego konkursu opublikowanym
na stronie www.malarzepodlasia.pl, akceptuję jego warunki i
zobowiązuję się do przestrzegania go.
Imię i nazwisko uczestnika konkursu…………...……………...……….
Data i miejsce urodzenia …………………………..…………………….
PESEL……………………………………………………………….……..
Seria i numer dowodu osobistego……………..………………………..
Adres zamieszkania……………………………………...……………….
Dane do korespondencji (telefon, e-mail)………………………………
Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 ze zmianami.)
1. Oświadczam, że jestem / nie jestem członkiem ZPAP Odział w …………………………..*
oraz podaję rodzaj wykształcenia i rok ukończenia studiów:…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
dokumentach aplikacyjnych do konkursu oraz przyjmuję do wiadomości, że
administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Art. Hanza 15-001 Białystok ul.
Sienkiewicza 22 pok 4 oraz że moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym
podmiotom w celu realizacji, monitoringu i sprawozdawczości oraz promocji projektu.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć mojej osoby i obrazów w celach
dotyczących realizacji projektu w tym do wydawnictwa w formie katalogu obrazów oraz
w materiałach promocyjnych i marketingowych.
*niepotrzebne skreślić
(czytelny podpis)…………………………………………………………...
Miejscowość i data zgłoszenia …………………………..

Zapraszamy!!


Maj 2018

Informujemy, że Fundacja Art.Hanza wraz z Partnerami (Fundacja PZU) przystąpiła do realizacji projektu kulturalnego z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekt obejmuje ogólnopolski konkurs malarski o tematyce historycznej oraz wydanie obszernego albumu i wystawy pokonkursowej w Polsce i za granicą.

Wernisaż wystawy inauguracyjnej i wręczenie nagród odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1 w dniu 06.11.2018r. (wtorek) o godzinie 17.

Szczegółowe informacje znajdują się w programie.

Zapraszamy!!
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu głównego partnera naszej wystawy:Przedstawiamy również partnerów dodatkowych: