Endnote: Vise til et kapittel i en bok

Videoen viser hvordan man manuelt skal føre inn et bokkapittel i Endnote, og hvordan man kan bruke en biblioteksdatabase for å importere en bok som så kan reklassifiseres som et bokkapittel.

YouTube-video

Comments