Endnote: Søke gjennom bibliotek og alle fulltekstfiler og bruk av ordgjenkjenning i Adobe Acrobat Professional

Comments