Wasiutyński Jeremi Maria Franciszek


Foto Gro Jarto
Data urodzenia 1907-10-05 (6)
Miejsce urodzenia Warszawa (6)
Imię ojca Aleksander Feliks Hieronim Marceli (6)
Imię i nazwisko panieńskie matki Klotylda Stefania Eufemia Romocka
Data przyrzeczenia
Data zobowiązania
Data śmierci, miejsce pochówku 2005-04-08 zmarł w Oslo
Pełnione funkcje
Adres zamieszkania
Źródła jw_4622P.jpg, jw_4623P.jpg
Dodatkowy opis raport bimiesięczny z 8.IV.1921 zastęp V "Lisów"
Uwagi

Jeremi Wasiutyński złożył egzamin maturalny w Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie.