Świętochowski Bolesław Karol

Data urodzenia 1911-08-14 (2)
Miejsce urodzenia Poręba Dzierżna (2)
Imię ojca Ignacy (2)
Imię i nazwisko panieńskie matki Maria Goebel (2)
Data przyrzeczenia
Data zobowiązania
Data śmierci, miejsce pochówku 1949-04-06 w Krakowie (2)
Pełnione funkcje
Adres zamieszkania
Źródła
Dodatkowy opis
Uwagi
"... Komendantem obozu w lipcu 1931 roku w Kalinówce pod Zawierciem był Bolesław Świętochowski, na jego zakończenie odbyła się 5-dniowa wędrówka na trasie: Kalinówka - Ogrodzieniec - Olkusz - Ojców - Kraków. ..."
(1) ŻBIK, harcerski oddział wojskowy, 2 harcerska bateria artylerii ... Andrzej Czałbowski, Stolarski Rafał E. - 1994. Strona 13.

Bolesław Karol Świętochowski (14 sierpnia 1911 w Porębie Dzierżna - 6 kwietnia 1949 w Krakowie) s. Ignacego i Marii z d. Goebel, absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1930-39, c. 1930, akt. 1930-39, po studiach pracownik kopalni “”Wanda-Lech”" w Nowym Bytomiu, ppor. rez. art., uczestnik wojny obronnej 1939 w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej, wzięty do niewoli niemieckiej pod Sandomierzem, więzień oflagu w Murnau, po wyzwoleniu w II Korpusie PSZ na Zachodzie 1945, asystent AG 1948-49
(2) Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich
(3) Potomkowie Sejmu Wielkiego