Misiołek Zbigniew

1952 r.
1956 r.
Zdjęcia z 1952 i 1956 r. udostępnił Maciej Misiołek


Data urodzenia 1924-02-09
Miejsce urodzenia Stanisławów (4)
Imię ojca Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki Janina Gutowska
Data przyrzeczenia
Data zobowiązania
Data śmierci, miejsce pochówku 2006-12-02; Cmentarz Centralny w Gliwicach, kwatera D6, rząd 4, grób 19  
Pełnione funkcje
Adres zamieszkania
Źródła
Dodatkowy opis
uczestnik obozu w Nowosiółkach w 1939 r.,
Uwagi
(1) ŻBIK, harcerski oddział wojskowy, 2 harcerska bateria artylerii ... Andrzej Czałbowski, Stolarski Rafał E. - 1994. Strona 17 i 18.
(2) E-nekropolie - internetowa baza cmentarzy  wpisz nazwisko

W tym roku 80. urodziny oraz 55 lat pracy naukowej obchodził naukowiec, działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, żołnierz Armii Krajowej, .....
(3) Przegląd Techniczny 2004/15

Z wielkim smutkiem informuję, że w dniu 2 grudnia 2006 roku zmarł niespodziewanie Prof. dr hab. inż. Zbigniew Misiołek, długoletni redaktor naczelny, zaprzyjaźnionego z naszą redakcją, czasopisma Rudy i Metale Nieżelazna. Godność tę sprawował od 1991 roku. Wysoka ranga tego czasopisma w Polsce jest w znacznej mierze Jego zasługą. Zbigniew Misiołek urodził się w 1924 roku w Stanisławowie.....
(4) Hutnik - Wiadomości Hutnicze 2007

MISIOŁEK Zbigniew, dr inż., sam. prac. nauk.-badaw., kierownik zakładu - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, 36 publikacji, 12 patentów.
(5) Wydział Górniczy

Matura w 1942 roku w Prywatnym Liceum Towarzystwa Szkoły Ziemii Mazowieckiej w Warszawie
(6) Archiwum Akt Nowych w Warszawie sygnatura 72/2093/0/24
(7) Biogramy - pozostałe osoby z 21 WDH

Inne materiały:


1942 lub 1943 rok. Zbigniew Misiołek (stoi 7 od lewej), pseudonim "Dobosz"

Zdjęcie udostępnił Maciej Misiołek.
Zbigniew Misiołek.
Zdjęcie udostępnił Maciej Misiołek.
(6) Archiwum Akt Nowych w Warszawie sygnatura 72/2093/0/24

Notatki:

Matura w czasie wojny "tajne komplety". Studia 1945-1949 AGH Kraków Wydział Hutniczy. 1947 r. - ujawnienie się - duże kłopoty. Od 1949 r. zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 1962 r. - doktorat Politechnika Warszawska. 1967 r. - habilitacja Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. 1977 r. - nominacja profesorska prof. nadzw. 1985 r. - prof. zwyczajny. Pracował  na pełnym etacie do 1992 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IMN. Po przejściu na emeryturę praca na części etatu w IMN jako emerytowany profesor. Blisko 30 lat pracował jako wykładowca Politechniki Śląskiej na Wydziale Metalurgii w Katowicach. [Informacja od syna Zbigniewa Misiołka - Macieja 02.01.2013 r.]