Iwasiewicz Zbigniew

1938 r.
Data urodzenia 1908-10-18 (1)
Miejsce urodzenia Warszawa (1)
Imię ojca Jan  (1)
Imię i nazwisko panieńskie matki Franciszka Donderkiewicz (1)

Data przyrzeczenia
Data zobowiązania
Data śmierci, miejsce pochówku 1986-07-08 Warszawa (1) Cmentarz Powązkowski w Warszawie , kw. H.
Pełnione funkcje 1921 r. szeregowiec w z-pie "Czajek" 
Adres zamieszkania w 1921 r. Warszawa, Marszałkowska 53
Źródła jw_4595P.jpg, jw_4643P.jpg, jw_4644P.jpg, jw_4645P.jpg, jw_4646P.jpg,
Dodatkowy opis raport bimiesięczny z 1921 r. z-p "Czajek", raport bimiesięczny L.2 z 2.2.1921 r. zastęp "Czajek"
Uwagi