เพลงอาเซี่ยน

"The ASEAN Way"

 เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เนื้อร้อง!!

 Raise our flag high, sky high

 Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

 Look-in out-ward to the world.

 For peace, our goal from the very start

 And prosperity to last.

 WE dare to dream we care to share.

 Together for ASEAN

 We dare to dream,

 We care to share for it's the way of ASEAN.

 


 เนื้อร้อง ภาษาไทย!!

 พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว

 สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ

 วันที่เรามาพบกัน

 อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา

 เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น

 หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว

 อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์

 ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน

 เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล


Comments