„Илюскриптури”

Петък 09.05.2014г.

Автор: Ънекспектриментално арт ателие – Борислав Стоянов, Кристиян Енчев

Информация за автора: Кристиян Енчев е роден в гр. София на 02.10.1968 г. В момента е главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието към БАН. С хендмейд бижута се захваща през 2010 г. и се присъединява към ръкоделната група "Handmade crew". Участва в различни уъркшопове на открито и в галерии, между които са периодичните издания на "София диша" и арт-фест "Изкуството - мисия възможна".

Борислав Стоянов  е роден в град София на 01-11-1969 г. Керамик на свободна практика

Кратко представяне: Илюскриптури:

- Нараняванията създават точка на пресичане на две нови повърхности, които се раждат заедно с възникнал прорез, цепнатина, яма, язва в предмета.

- Наранените повърхности и умножаването им поражда текстура – тактилно писмо, релефно послание, въплътена история на нараняването.

- Нараняването е вид разсъбличане, отваряне към нови възможности за съчетаване на непредвидени за съчетаване, несъизмерими (но съизмерени в някакви зони и пресичания) повърхности.

- Чудовищата, родени в граничните зони на напасване на повърхности, са дисхармонично хармонични без предварителен замисъл, тяхната същност е не-същност, доколкото се случва без необходимост.

Брой произведения: 4