„Етика и естетика на социалистическите правила в съвременните условия на живот“

Неделя 28.04.2013г.

Тип на представянето: пърформанс

Име на компанията или автор: Янко Велков - Янец и Ива Яранова

Продължителност: 30 мин.

Кратко представяне: Заради историческото развитие на тази древна страна съм готов да коментирам ежедневието си. За това с Ива артистична ситуация разкриваща отношенията ни към изминалия път и я ситуирахми в свободното от цензура пространство на „Ателие Пластелин“. Може би ще можем да си простим това свое действие някога!