"Ефигения - игуменката на едно царство"
Петък 26.04.2013г.

Тип на представянето: литературно четене

Име на компанията или автор: Веселин Радслав

Продължителност: 20 мин.

Кратко представяне: Това е откъс от монологичната пиеса "Ефигения". Ефигения е игуменка на манастир.Третира се извечния проблем за борбата между светската и духовна власт у личността през поредица от нейни срещи.

Веселин Радслав е роден в София . Автор на поетични,драматургични текстове и сценарий в областта на рекламата,късометражното кино и реалити формати за телевизия.Интереси към танцовия театър и малката форма в изкуството въобще.Издал 2 стихосбирки:"Като бъдеще"1992 и "Едно съмнение" 2011