"Denis S. - Dj Set"

Неделя 28.04.2013г.


Тип на представянето: Dj Set - подбрана електронна музика с различни стилови характеристики.

Име на компанията или автор: Денис Шипочки (Denis S.) - студент от департамент "Музика" на Нов Български Университет. Техник по професия; "Техник" по душа

Кратко представяне: Механични вибрации и периодични пулсации като за финал на "Джобен Фестивал"