دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی - اخبار پیام نور www.pnunews.com

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
ژبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1212002  234k v. 1 Jan 12, 2010, 1:33 PM pnu news
Ċ
View Download
مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 2 1222002  180k v. 1 Jan 12, 2010, 1:41 PM pnu news
Ċ
View Download
نظریه های جامعه شناسی 1 1222008  180k v. 1 Jan 12, 2010, 1:44 PM pnu news
Ċ
View Download
تامین و رفاه اجتماعی 1222015  232k v. 1 Jan 12, 2010, 1:48 PM pnu news
Ċ
View Download
جامعه شناسی انقلابی 1222037   232k v. 2 Jan 12, 2010, 2:23 PM pnu news
Ċ
View Download
جامعه شناسی صنعتی 1222038  183k v. 1 Jan 12, 2010, 2:01 PM pnu news
Ċ
View Download
کاربرد جمعیت شناسی 1222041  341k v. 1 Jan 12, 2010, 2:10 PM pnu news
Ċ
View Download
اصول و اندیشه های تعاونی 1222044  233k v. 1 Jan 12, 2010, 2:14 PM pnu news
Ċ
View Download
آَشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی 1222150  283k v. 1 Jan 12, 2010, 1:55 PM pnu news
Ċ
View Download
حقوق کار 1222194  229k v. 1 Jan 12, 2010, 2:16 PM pnu news
Comments