יחידות בגרות המבוססות על פניני הלכה


כל היחידות אושרו על ידי מפמ"ר תושב"ע - יש לקבל אישור לכל בית ספר בנפרד

המעוניינים בסיוע ביצירת יחידה חדשה ובאישורה מוזמנים לפנות למכון הספרים הר ברכה

   ¨  יחידת 'שבת – אולפנת עפרה'

                  1 . מתוך פניני הלכה שבת א': פרקים ב-ו, ח-ט, יא-יג.

                 2.ארבעה פרקים נוספים מהרב שלנגר (ספר 'יסודות הלכות שבת).

(כבר מוכר כיחידה שלימה)

 

¨     יחידת 'שבת – אולפנת טל רעיה'

מתוך פניני הלכה שבת א': פרקים ב-יא, טו

(כבר מוכר כיחידה שלימה)

 

¨     יחידת 'תפילת נשים' – אולפנת להב"ה קדומים

מבוססת על כרך תפילת נשים פרקים: א,ב,ג,ז,ח,יב,טז,יט,כג + מקראה (22 עמ') מקורות להעשרה

דפי עבודה ומבחנים ליחידה זו

 

¨     יחידת בין אדם לחברו – רעיה (מספור הפרקים על פי המקראה; בסוגריים מצויינים מספר העמודים העודפים במקראה שלא כלולים בחומר יחידת הבגרות)

פרק א': הלכות תלמוד תורה, סעיפים 16-21 (+14 עמ')

פרק ו': מצוות ישוב הארץ, סעיפים 1-13 (+6 עמ') 

פרק ז': שמירת הארץ, סעיפים 1-6 (+5 עמ')

פרק ח': מהלכות מדינה, סעיפים 1-6 (+6 עמ')

פרק י': עבודה עברית

פרק י"א: הלכות גרים

פרק י"ב: הלכות צניעות

פרק י"ג: בל תשחית

פרק י"ד: הלכות שמירת עצי פרי

פרק י"ז: הלכות אמירת אמת, סעיפים 11-19 (+6 עמ')

פרק כ': השתלת איברים

פרק כ"א: הלכות הנוטה למות

 

¨     יחידת "אדם, חברה ומדינה" - אולפנת להב"ה קדומים

ליקוטים ב' פרק ב - הלכות אמירת אמת  - א, ב, ג, ד, יד, טז, יז, יח, יט.

ליקוטים ג' פרק ט - הלכות בל תשחית  - א, ב, ג, ד, ה.

ליקוטים ב' פרק יב - הפסקת הריון  - א, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י.

ליקוטים ב' פרק א - בין אדם לחבירו  - א, ב, ג, ד, ה, טז, יז, יח, יט.

משפחה פרק א' - הלכות כיבוד אב ואם  - א, ג, ד, ה, ו, ח, ט, יא, יג, טו, טז, יח, יט.

העם והארץ ז - ערבות הדדית  - ג, ד, ה, ו, ז, ח.

העם והארץ י - הלכות גרים  - א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא.

ליקוטים ב' פרק יא - הלכות הצלת נפשות  - א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח.

ליקוטים ב' פרק ט - שמירת הנפש ועישון  - ז, ח, ט, י, יא.

העם והארץ ג - מצוות ישוב הארץ  - א, ב, ג, ד, ה, ו, ט, י, יא, יב, יג.

העם והארץ ד - מהלכות צבא ומלחמה  - א, ב, ג, ד, ה, ט, י, יא

העם והארץ ו - מהלכות מדינה  - א, ג, ד, ה, ז.

העם והארץ ח - עבודה עברית  - א, ב, ה, ז, ח, ט. 

 

דפי עבודה ומבחנים ליחידה זו