http://uefiscdi.gov.ro/http://www.ubbcluj.ro/ro/index.phphttp://bionanosci.institute.ubbcluj.ro/?lang=en


Project Title: Composite biomaterials for wound healing based on oxidic nanoparticles and polymeric hydrogels

Project No.: 238 din 01/10/2015

Budget: 550.000,00 RON

Duration: 01/10/2015 - 31/10/2017

Financing unit: UEFISCDI

Contractor: "Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca


Skin, the largest organ in the body of vertebrates, plays a significant role in preventing the body from many chemical or mechanical damages while impaired wound healing and its medical complications result in a large burden of morbidity and mortality worldwide. Despite extensive research efforts in the field of soft tissue regeneration is still not available an optimal wound dressing for consistent and generalized clinical practice. This proposal focuses on the research and development of new composite biomaterials that contains a polymeric hydrogel (properties: avoidance of open wound infections, maintenance of moisture, absorption and retention of exudates, thermal insulation, incorporation of suitable drug, gas permeability, painless removal and better wound monitor) and a nanoparticulated inorganic silicate biomaterial that contain therapeutic (Ca, Ce) and antibacterial (Ag) agents (properties: accelerate the healing of full-thickness dermal wounds, avoiding infections and enhancing of the proliferation and migration of fibroblasts, keratinocytes and vascular endothelial cells). The combinations of these materials in order to bring together their specific properties represent the highlight of this project. Moreover in the best of the project leader’s knowledge a composite biomaterial in the presented combination was never used in wound healing applications.


Members:

Lazar Adriana – Project Manager

Magyari Klara-Dorottya - Postdoc

Ponta Daniela - Doctorand

Popescu Radu Angelin Marian – Doctorand

Diaconeasa Zorita Maria - Postdoc

Berce Petru Cristian - Postdoc

Mureşan-Pop Marieta - Postdoc

Ştefania-Alexandra Iakab - Masterand

Zorița Diaconeasa- Postdoc


Titlu Proiect: Biomateriale compozite pentru cicatrizarea rănilor pe bază de nanoparticule oxidice şi hidrogeluri polimerice

Nr. Project: 238 din 01/10/2015

Buget: 550.000,00 RON

Durata: 01/10/2015 - 31/10/2017

Unitatea finantatoare: UEFISCDI

Contractor: Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca


Pielea, cel mai mare organ din corpul vertebratelor, joacă un rol important în protejarea corpul de multe daune chimice sau mecanice iar rănile nevindecate și complicaţiile medicale date de acestea conduc la o rată mare de morbiditate si mortalitate la nivel mondial. În pofida eforturilor extinse de cercetare în domeniul regenerării țesuturilor moi nu este încă disponibil un pansament optim pentru răni in practica clinica coerente și generalizată. Prezenta propunere se concentrează pe cercetarea și dezvoltarea de noi biomateriale compozite, care conține un hidrogel polimeric (proprietăți: evitarea infecțiilor plăgilor deschise, întreținerea umiditatii, absorbție și retenție de exudate, izolare termica, permite încorporarea medicamentului adecvat, permeabilitate de gaze, îndepărtarea nedureros și mai bună monitorizare a rănii) și un biomaterial anorganic nanoparticulat silicatic care conține agenți terapeutic (Ca, Ce) și antibacterieni (Ag) (proprietăți: accelerarea vindecarii rănilor dermice adanci, evitând infecții, ajuta la creștere, proliferarea și migrarea fibroblastelor, keratinocitelor și celulelelor endoteliale vasculare). Combinațiile acestor materiale, în scopul de a aduce laolaltă proprietățile lor specifice reprezintă punctul culminant al acestui proiect. Mai mult decât atât, din cunoștințele liderului de proiect, nu a fost utilizat pana acum un biomaterial compozit în combinația propusă în aplicații de vindecarea a rănilor.


Membrii:

Lazar Adriana – Project Manager

Magyari Klara-Dorottya - Postdoc

Ponta Daniela - Doctorand

Popescu Radu Angelin Marian – Doctorand

Diaconeasa Zorita Maria - Postdoc

Berce Petru Cristian - Postdoc

Mureşan-Pop Marieta - Postdoc

Ştefania-Alexandra Iakab - Masterand