XVI.Országos Hegedűverseny Varga Tibor emlékére
A verseny időpontja: 2016. december 9–11.
                                                                                                Rendező: Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. 
Telefon, fax:  06-96-329-742  
E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu 
Honlap: www.gyorikonzi.hu       info@gyorikonzi.hu


VIII.Országos Kamarazene verseny
A verseny időpontja: 2017. február 24-26.
Rendező:SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 
Tel/fax: 06-62-544-855
 Email:: iroda@konzi.u-szeged.hu
Honlap: : www.konzi.u-szeged.hu
 


XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének és Népdaléneklési verseny
A verseny időpontja: 2017. március 16-18.
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Telefon: 06 52 412 290
E-mail: szakkozepiskola@debrecenizenede.hu
Honlap: www.debrecenizenede.huVII. Országos Zeneszerzés verseny
A verseny időpontja: 2017. március 24.
Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakközépiskola
                                                                                                                             1065 Budapest, Nagymező utca 1.
Telefon: 06-1-321-75-14; fax: 06-1-413-15-49
E-mail: : bbzsz@lisztakademia.hu
Honlap:www.konzi.hu
 
Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben.

A részvétel feltételei, szervezése, támogatása:
A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt. A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

Országos zenei verseny döntőjében az a tanuló vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesítette:
– Részt vett a házi válogatón és a versenyfelhívásban foglaltak szerint bemutatja a verseny anyagát, teljesíti a versenyfeladatokat;
– Az iskola szaktanáraiból és szakmai vezetőjéből álló zsűri javasolja az országos fordulóban való részvételét;
– Szülője, gondviselője írásban hozzájárul részvételéhez;
– A tanulóval szemben nem folyik fegyelmi eljárás;
– A felkészülés miatt a tanuló évközi tanulmányi munkája, eredménye nem romlik az iskolai továbbhaladását
veszélyeztető mértékben, igazolatlan hiányzásainak számát nem növeli a felkészülésre hivatkozva.

Tennivalók a verseny előtt: 
– Növendékek versenyzési szándékát a házi válogató előtt jelezni kell a tagozatvezetőnél.
– A házi válogatón - az előzetesen nem ismert keretszámok miatt - a versenyzők teljesítménye
alapján részvételi rangsort kell készíteni.
– A házi válogatót követően a felkészítő tanároknak a versenyfelhívás és a fenti információk alapján,
tájékoztatni kell a döntőbe javasolt növendékek szüleit.
– A versenyszabályzat értelmében növendékeink országos döntőben való részvételéhez a szülők
írásos hozzájárulásukat adják.
– A részvételre javasolt tanulók szülei az előzetesen elkészített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozhatnak
hozzájárulásukról.
– A nevezési lapok kitöltéséről, leadásáról a felkészítő tanárnak kell gondoskodnia.
A felkészítő tanár gyakorlási és próbatervet készít és - amennyiben szükséges - írásban kéri ki a tanulót a versenyt megelőző tanítási héten az érintett órákról. A kikérés alapja a részletes próba és gyakorlási terv.
Az iskola támogatja a tanulók, tanárok részvételét a szakmai és szervezési feltételek biztosításával, a tanulók nevezési díjának befizetésével és a résztvevő tanárok költségeinek térítésével.
A szülői nyilatkozat az alábbiakban letölthető.
Ċ
Zeneművészeti Képzés Pécsi Művészeti,
2012. szept. 6. 12:37