X.Országos Zenekari Verseny
A verseny időpontja: 2018.február 10.
                                                                                                Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
1145 Budapest Columbus u.11.
Telefon, fax:  06-1-467-0788 
E-mail: info@szentistvanzene.hu 
Honlap: www.szentistvanzene.hu


VII.Országos Énekverseny
A verseny időpontja: 2018.március 2-4.
                                                                                               Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
1145 Budapest Columbus u.11.
Telefon, fax:  06-1-467-0788 
E-mail: info@szentistvanzene.hu 
Honlap: www.szentistvanzene.hu


XV. Országos Oboa- és Fagottverseny
A verseny időpontja: 2018. március 9-11.
Rendező: Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
8200 Veszprém Megyeház tér 5.
Telefon: 06-88-566-790
E-mail: titkarsag@dez.sulinet.hu
Honlap: www.dez.sulinet.hu


XVI.Országos Zongoraverseny
A verseny időpontja: 2018. március 23-25.
Rendező: Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
Telefon: 06-66-321-222
E-mail: bekesbartok@gmail.com
Honlap: www.bekesbartok.huAz országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben.

A részvétel feltételei, szervezése, támogatása:
A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt. A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

Országos zenei verseny döntőjében az a tanuló vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesítette:
– Részt vett a házi válogatón és a versenyfelhívásban foglaltak szerint bemutatja a verseny anyagát, teljesíti a versenyfeladatokat;
– Az iskola szaktanáraiból és szakmai vezetőjéből álló zsűri javasolja az országos fordulóban való részvételét;
– Szülője, gondviselője írásban hozzájárul részvételéhez;
– A tanulóval szemben nem folyik fegyelmi eljárás;
– A felkészülés miatt a tanuló évközi tanulmányi munkája, eredménye nem romlik az iskolai továbbhaladását
veszélyeztető mértékben, igazolatlan hiányzásainak számát nem növeli a felkészülésre hivatkozva.

Tennivalók a verseny előtt: 
– Növendékek versenyzési szándékát a házi válogató előtt jelezni kell a tagozatvezetőnél.
– A házi válogatón - az előzetesen nem ismert keretszámok miatt - a versenyzők teljesítménye
alapján részvételi rangsort kell készíteni.
– A házi válogatót követően a felkészítő tanároknak a versenyfelhívás és a fenti információk alapján,
tájékoztatni kell a döntőbe javasolt növendékek szüleit.
– A versenyszabályzat értelmében növendékeink országos döntőben való részvételéhez a szülők
írásos hozzájárulásukat adják.
– A részvételre javasolt tanulók szülei az előzetesen elkészített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozhatnak
hozzájárulásukról.
– A nevezési lapok kitöltéséről, leadásáról a felkészítő tanárnak kell gondoskodnia.
A felkészítő tanár gyakorlási és próbatervet készít és - amennyiben szükséges - írásban kéri ki a tanulót a versenyt megelőző tanítási héten az érintett órákról. A kikérés alapja a részletes próba és gyakorlási terv.
Az iskola támogatja a tanulók, tanárok részvételét a szakmai és szervezési feltételek biztosításával, a tanulók nevezési díjának befizetésével és a résztvevő tanárok költségeinek térítésével.
A szülői nyilatkozat az alábbiakban letölthető.
Ċ
Zeneművészeti Képzés Pécsi Művészeti,
2012. szept. 6. 12:37