XIII. Országos Harsona- és Tubaverseny
A verseny időpontja: 2018. november 16-18.
Rendező: Budapest XIV. Kerületi Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
1145 Budapest, Columbus u. 11
Telefon: 1-467-07-88, 1-467-07-86, fax: 1-467-07-90 
E-mail: info@szentistvanzene.hu 
Honlap: www.szentistvanzene.hu
Az országos verseny nevezési határideje: 2018. október 12.XIII.Országos Kürtverseny
A verseny időpontja: 2018. november 22-24.
Rendező: Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium
1112 Budapest, Neszmélyi út 30. 
Tel/fax: 06-1-310-38-15 
Email: info@weinersuli.ujbuda.hu 
Honlap: www.weinerleo.hu
Az országos verseny nevezési határideje: 2018. október 15.XIII.Országos Trombitaverseny
A verseny időpontja: 2018. november 30- december 1.
Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium 
1065 Budapest, Nagymező u. 1. 
Telefon: 06-1-321-75-14 
E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu 
Honlap: www.konzi.hu
Az országos verseny nevezési határideje: 2018. október 15.XIII. Országos Orgonaverseny Max Reger emlékére 
A verseny időpontja: 2019. március 22-23. 
Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium  
1065 Budapest, Nagymező u. 1. 
Telefon: 06-1-321-75-14, fax: 06-1-413-15-49; 
Email: bbzsz@lisztakademia.hu 
Honlap: www.konzi.hu
Az országos verseny nevezési határideje: 2019. február 1. XV. Országos Richter János Klarinétverseny és
 VII. Országos Szaxofonverseny 
A verseny időpontja: 2019. március 22-24. 
Rendező: Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. 
Telefon/fax: 06-96-329-742 
E-mail: info@gyorikonzi.hu 
Honlap: www.gyorikonzi.hu
Az országos verseny nevezési határideje: 2019. február 6.IX. Országos Gitárverseny 
Leo Brouwer kubai zeneszerző 80. születésnapjára 
A verseny időpontja: 2019. április 5-7. 
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
2600 Vác, Konstantin tér 8. 
Tel: 06- 27-317-180 
Email: bartokami.vac@gmail.com 
Honlap: www.pikethy.net
Az országos verseny nevezési határideje: 2019. február 15.XI. Országos Fuvolaverseny 
Elek Tihamér emlékére
A verseny időpontja: 2019. április 12-14. 
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 
4024 Debrecen, Vár u. 1. 
Telefon: 06-52-788-243 
E-mail: szakgimnazium@debrecenizenede.hu 
A verseny honlapja: http://fuvolaverseny.debrecenizenede.hu
Az országos verseny nevezési határideje: 2019. március 1.

Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben.
A részvétel feltételei, szervezése, támogatása:
A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt. A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

Országos zenei verseny döntőjében az a tanuló vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesítette:
– Részt vett a házi válogatón és a versenyfelhívásban foglaltak szerint bemutatja a verseny anyagát, teljesíti a versenyfeladatokat;
– Az iskola szaktanáraiból és szakmai vezetőjéből álló zsűri javasolja az országos fordulóban való részvételét;
– Szülője, gondviselője írásban hozzájárul részvételéhez;
– A tanulóval szemben nem folyik fegyelmi eljárás;
– A felkészülés miatt a tanuló évközi tanulmányi munkája, eredménye nem romlik az iskolai továbbhaladását
veszélyeztető mértékben, igazolatlan hiányzásainak számát nem növeli a felkészülésre hivatkozva.

Tennivalók a verseny előtt: 
– Növendékek versenyzési szándékát a házi válogató előtt jelezni kell a tagozatvezetőnél.
– A házi válogatón - az előzetesen nem ismert keretszámok miatt - a versenyzők teljesítménye
alapján részvételi rangsort kell készíteni.
– A házi válogatót követően a felkészítő tanároknak a versenyfelhívás és a fenti információk alapján,
tájékoztatni kell a döntőbe javasolt növendékek szüleit.
– A versenyszabályzat értelmében növendékeink országos döntőben való részvételéhez a szülők
írásos hozzájárulásukat adják.
– A részvételre javasolt tanulók szülei az előzetesen elkészített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozhatnak
hozzájárulásukról.
– A nevezési lapok kitöltéséről, leadásáról a felkészítő tanárnak kell gondoskodnia.
A felkészítő tanár gyakorlási és próbatervet készít és - amennyiben szükséges - írásban kéri ki a tanulót a versenyt megelőző tanítási héten az érintett órákról. A kikérés alapja a részletes próba és gyakorlási terv.
Az iskola támogatja a tanulók, tanárok részvételét a szakmai és szervezési feltételek biztosításával, a tanulók nevezési díjának befizetésével és a résztvevő tanárok költségeinek térítésével.
A szülői nyilatkozat az alábbiakban letölthető.
Ċ
Zeneművészeti Képzés Pécsi Művészeti,
2012. szept. 6. 12:37