1. Bemutatkozás


Szeretettel üdvözöljük az érdeklődő szülőket, pedagógusokat intézményünk, a

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Szentendrei Tagintézményének

honlapján!

 


Intézményünk a 3-18 éves korú gyermekek, tanulók rehabilitációs célú fejlesztőpedagógiai, logopédiai és pszichoterápiás ellátásával foglalkozik.  

Feladatunk

·         annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd

·         a vizsgálatok alapján szakértői vélemény készítése, valamint

·         a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.

          A pszichológiai ellátást igénylő gyermekek pszichoterápiás ellátása egyénileg, illetve csoportban.

          Családterápia.

          Részvétel a tankerületben lévő kiemelten tehetséges tanulók azonosításában és személyiségfejlesztő csoportok indítása számukra.

          A tankerületben dolgozó iskolapszichológusok összefogása.

      

Milyen esetekben lehet intézményünkhöz fordulni?

             »   Óvodás, és iskolás gyermekeknél előforduló problémákkal 

  • viselkedés-, és magatartás-problémák
  • készséghiányok, zavarok (figyelem, mozgáskoordináció, grafomotorika)
  • diszlexia veszélyeztetettség
  • diszkalkulia veszélyeztetettség
  • beszéddel kapcsolatos nehézségek (megkésett beszédfejlődés, artikulációs hibák, nyelvi-, és kommunikációs elmaradások)

    Iskolaérettségi, beiskolázási kérdésekkel

  • javaslat kérése az iskola megkezdéséről, vagy a gyermek további óvodai neveléséről

 »  Az iskolában jelentkező problémákkal

  •  tanulási problémák (olvasás, szövegértés, írás, számolás, idegen nyelv, stb.)
  •  alulteljesítés
  •  közösségbe való beilleszkedési gondok

 »  Magatartási problémákkal

  • agresszivitás, szorongás, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, stb.

 »  Családi problémák miatt

  • válás, betegség, haláleset, családon belüli erőszak, stb.

 »  Lelki eredetű testi tünetek - amikor az orvosi leletek negatívak

  • alvászavar, fejfájás, hasfájás, hányás, evészavar, a szobatisztaság zavara, stb.

 »  Indokolatlan félelmek, fóbiák (pl.: iskolától, állattól, sötéttől)

 

 »  Nevelési problémákkal, tanácsadásért


 » A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók azonosításáért

  

Bejelentkezés, információ:

·        Személyesen vagy telefonon: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 1., tel.: 26/300-890
                                         2013 Pomáz, Mátyás király út 4., tel.: 26/323-047

·      E-mail:  szentendre.pmpsz@gmail.com
                             pomazinevtan@gmail.com