1. Bemutatkozás

Szeretettel üdvözöljük az érdeklődő szülőket, pedagógusokat, diákokat

 intézményünk,
a
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Szentendrei Tagintézményének

honlapján!


 Intézményünk 0 éves kortól  nappali középiskolai tanulmányokig fogadja

 a gyermekeket, tanulókat 
és csal
ádjaikat, 

 valamint a velük foglalkozó pedagógusokat, szakembereket,

 Szentendrei Járásban lévő lakhely/tartózkodási hely 
vagy
 a Szentendrei Járásban működő intézményi (bölcsőde/óvoda/iskola) jogviszony alapján.Feladatunk

 • annak megállapítása vagy kizárása, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzd 
  (Szakértői vélemény iránti kérelem c. formanyomtatvány  beküldésével)
 • alapvizsgálat/felülvizsgálat során szakértői vélemény készítése,  javaslat a különleges bánásmód keretében történő ellátásra, az ellátás módjára, formájára és helyére (járási szakértői bizottság)
 • sajátos nevelési igény vélelmezésekor a vizsgálati eredmények továbbküldése a megyei szakértői bizottságnak
 •  fejlesztő foglalkoztatás a pedagógus és a szülő bevonásával (nevelési tanácsadás)
          állapotfelmérés (képességstruktúra, pszichés állapot)
          
  egyéni és csoportos képesség- és készségfejlesztő terápiák gyógypedagógus, 
          fejlesztőpedagógus, konduktor vezetésével
           pszichoterápiás gondozás egyénileg, illetve csoportban
           szülő/családi konzultáció, családterápia
 • részvétel a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók azonosításában és személyiségfejlesztő csoportok indítása számukra    
 • a járásban dolgozó óvoda- és iskolapszichológusok összefogása, koordinálása
 • logopédiai ellátás
          harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének
          kötelező szűrése 
  (június,/szeptember, hivatalból az óvodában, ill. óvodapedagógusokon keresztül)
          beszédjavítás és nyelvi fejlesztés (alapellátás) lehetőleg az  óvodákban megszervezve és   
          ambulánsan
          logopédiai vizsgálat ambulánsan a szülő kérésére
 • korai fejlesztés és gondozás 
           (18 hónapos kor alatt jogszabályban meghatározottak alapján a tagintézményünk/ a megyei szakértői bizottság 
            kijelölése alapján)

          előzetesen állapotfelmérésre nevelési tanácsadás keretében lehetőséget biztosítunk
          kihelyezett ellátás bölcsődében/intézményünkben/a gyermek otthonában
 • konduktív pedagógiai ellátás kijelölés alapján
 • gyógytestnevelés (intézményben)

     Milyen esetekben lehet intézményünkhöz fordulni?

 

    Csecsemő-, böcsődéskorú gyermeknél tapasztalt fejlődésbeli eltérések, nevelési
    kérdések, egyéb aggodalmak esetén: 

    Részletesebben...
 • alvási nehézségek
 • evési problémák
 • szobatisztasággal kapcsolatos nehézségek
 • látási, hallási problémák
 • mozgásfejlődés eltérései, megkésettsége
 • beszéd kései 
  indulása
 • viselkedés szabályozásának nehézségei
 • szülő kérésére/védőnői javaslat/szakorvosi lelet alapján
    Óvodás és iskolás gyermekeknél előforduló problémákkal:
 • viselkedési  és magatartási, beilleszkedési  problémák
 • figyelmi nehézségek
 • mozgásfejlődés eltérései (mozgásügyesség, mozgáskoordináció, stb., grafomotorika terén)
 • diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia veszélyeztetettség, annak gyanúja
 • beszéddel, nyelvfejlődéssel kapcsolatos nehézségek (megkésett beszédfejlődés, artikulációs hibák, nyelvi- és kommunikációs elmaradások) 
     Iskolaérettségi, beiskolázási kérdésekkel:
 • szakértői vizsgálat kérése az iskola megkezdéséről vagy a gyermek további óvodai neveléséről 
  (
  szülő vagy az óvoda kérésére, óvodai beküldéssel, hatályos formanyomtatványon; a jogszabályban meghatározottak alapján szakértői vélemény készül)


     Az iskolában jelentkező problémákkal:

  • tanulási problémák (olvasás, szövegértés, írás, számolás, idegen nyelv, stb.)
  • alulteljesítés
  • magatartási problémák
  • közösségbe való beilleszkedés nehézségei
  • agresszivitás, szorongás, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, stb.
     Családi problémák miatt:
 • válás, betegség, haláleset, családon belüli erőszak, stb.
     Lelki eredetű testi tünetek - amikor az orvosi leletek negatívak:
 • alvászavar, fejfájás, hasfájás, hányás, evészavar, a szobatisztaság zavara, stb.
     Indokolatlan félelmek, fóbiák (pl.: iskolától, állattól, sötéttől, stb.)

     Nevelési problémákkal tanácsadásért

     A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók azonosításáért

     Pályaválasztási tanácsadás céljából

  

Bejelentkezés, információ: személyesen/telefonon/levélben/e-mailben

Ügyviteli hely: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 1. 
tel.: 30/432-4951  e-mail: szentendre.pmpsz@gmail.com
(A Püspökmajori lakótelepen)

             Pomáz telephely: 2013 Pomáz Szent Miklós tér 1.

(Szent Miklós Alapítvány épületében)
 tel.: 30/432-4789 e-mail: pomazinevtan@gmail.com    

Partnerintézmények 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat