Scholarly Publications, in English and Norwegianin English

            
IN ENGLISH


Moxnes, P. (2018) Anxiety and Organization: What I learned about anxiety in a psychiatric ward in the 70s that turned out to be useful for managers in daily practice. Culture and Organization, 24(2), 100-113. DOI:10.1080/14759551.2017.1379011 

Moxnes, P. and Moxnes, A. (2016) Are we sucked into fairy tale roles? Role archetypes in imagination and organization. Organization Studies, 37(10), 1519-1539. DOI: 10.1177/0170840616634135

Moxnes, P. (2013) The Hero’s Dream and other Primordial Patterns of Imagery: Archetypal Influences on Organizational Fantasies and Ideations. Journal of Organizational Change Management, 26(4), 638-563. (Invited paper)

Moxnes, P. (2012) Deep roles: Are they real? A model of positive and negative interpersonal fantasies. International Journal of Psychology, Vol. 47,   Special Issue: SI Supplement: 1 Pages: 724-725.

Moxnes, P. (2011) “Why is it so hard for me to succeed as leader in Scandinavia?” Two cases, and a comparative study of values between ethnic Asian and ethnic Norwegian leaders. In: Christian Jacobsson & Max Rapp Ricciardi (Editors): The individual and the group - Future challenges (pp. 80-90). Proceedings from the 7th GRASP conference, University of Gothenburg, Sweden.

Moxnes, P. (2011) Raised in Asia – corporate leader in Scandinavia: Self awareness and core values. An exploratory study. In: Purnima Singh, Paul Bain, Chan-Hoong Leong et al. (Editors): Individual, group and cultural processes in changing societies (pp. 157-167). Progress in Asian Psychology Series, Volum 8. New Delhi: MacMillan Publishers India.

Moxnes, P. (2006) Group therapy as self-management training: a personal experience. Group Analysis, 39(2), 215-234.

Moxnes, P. (2006) Learning group psychology, leadership and anxiety coping by use of fairy tales as an educational guide. Nordic Psychology, 58(1), 5-21. 

Moxnes, P. (1999) Understanding Roles: A Psychodynamic Model for Role Differentiation in Groups. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice3(2), 99-113

Moxnes, P. (1999) Deep Roles: Twelve primordial roles of mind and organization. Human Relations52(11), 1427-1444.

Moxnes, P. (1999) Expansion or confusion? On the nature of science, Bion, the organizational unconscious, and deep roles. A reply to “Confusion in a Professional Field” by L.S. Vansina (1999).  European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(3), 433-443.

Moxnes, P. (1999) Deep roles: Templates of the group mind. In: Y. Gabriel: Organizations in depth, pp. 131-136. London: Sage. (Book-insert).

Moxnes, P. (1998) Fantasies and fairy tales in groups and organizations: Bion's basic assumptions and the deep roles. European Journal of Work and Organizational 7, 283-298.

Moxnes, P. (1996) On the deeper meaning of the Big Five and Personality Disorders. Meeting abstract. International Journal of Psychology31, p. 2804. 

Moxnes, P. (1996) The “Organizational Seven” and Profitability in Norwegian Banks: Financial performance as a consequence of organizational culture. Meeting abstract. International Journal of Psychology31, p. 4365. 

Moxnes, P. & Eilertsen, D.E. (1991) Influence of management training upon organizat­ional climate: An exploratory study.  Journal of Organizational Behavior12, 399-411.

Moxnes, P. (1975/76) Manual for the scaling of communication levels (KONI) in psychotherapeutic groups. Interpersonal Development, 6, 141-149. 

Moxnes, P. (1974) Verbal communication level and anxiety in psychoterapeutic groups.  Journal of Counseling Psychology, 20, 399-403

Moxnes, P. & Engvik, H. (1973/74) Diagnozing the organization. The Psychogram. Interpersonal Development, 4, 177-189. 


IN NORWEGIAN AND SWEDISH
Eksemplarfremstilling er bare tillatt etter avtale eller når hjemlet i lov eller etter avtale med Kopinor.

Moxnes, P. (2019) Samspill og ledelse: Erfaringer med lederutvikling. Bergen: Fagbokforlaget. 

Moxnes, P. (2019) Arbeidsnotat Samspill & ledelse. Tabeller referert til i boken Samspill og ledelse, 2019. 

Moxnes, P. (2018) Psykiatri på fremmarsj i personlighetens verden – uten sosialpsykologisk kart og kompass. Refleksjoner over Sigmund Karteruds bok Personlighet. Oslo: Gyldendal, 2017. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 59(4), 405-409. (Bokessay)

Moxnes, P. (2017) Et gjensyn med "Faget som ville være naturvitenskap". Smedslunds fagkritikk gir nye tanker og ny kraft til en 40 år gammel kronikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(6), 572-574. (Invitert bidrag)

Moxnes, P. (2016) Fasett-mennesket. Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv. (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes, P. (2016) Personlighet og ledelse – forskningsresultater, tilhengere og motstandere. Nytt kapittel i: Moxnes, P. Fasett-mennesket: Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv. 2. utgave (Kap. 5. s. 151-182). Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes, P. (2013) Organisasjonsmytologi: Eventyrroller i det mellommenneskelige samspill. Universitetsforlaget, Oslo. (3. utgave av Dyproller - helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen, 1993).

Moxnes, P. (2012) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. (4. rev. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. 

Moxnes, P. (2009) Hva er Angst. Oslo: Universitetsforlaget. (Også som lydbok) (Også oversatt til kyrillisk: Sta je strah. Bosnia-Hercegovina: Sarajevo, 2015).

Moxnes, P. (2008) Fasettmänniskan: Teori och forskning om personlighet och roller. Lund: Studentlitteratur.

Moxnes, P. (2007) Personlighetstrekk og ledelse. Små essay om psykologi. Erhvervspsykologi, 5(3), 58-75.

Moxnes, P. (2007)  Fasett-mennesket: Teori og forskning om personlighet og rolle. Et lederopplæringsperspektivOslo: Forlaget Paul Moxnes. (3. opplag 2012).

Moxnes, P. (2005) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. (3. rev. utgave). Oslo: Forlaget Paul Moxnes. 

Moxnes, P. (2005). Følelser, fantasier og (u)fornuft i organisasjonen: Gruppeanalyse som trening i selvledelse. En personlig erfaring. I: Nyeng og Wennes (red.). Kan organisasjoner føle? (side 119-138). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Moxnes, P.  (2003) Gruppeterapi som trening i selvledelse: En personlig erfaring. Matrix: Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 20(2), 172-193. 

Moxnes, P. (2002) Angst og arbeidsmiljø: en studie av samspill. Eksemplifisert ved behandlingspersonalet på et psykiatrisk sykehus. Revidert og utvidet utgave av Angst og organisasjon, 1978. Oslo: Forlaget Paul Moxnes. 

Moxnes, P.  (2002) Det arketypiske i ledelse: Teori og empiri. I Einarsen. S. og Skogstad, A. (red.) Ledelse på godt og vondt, s. 167-191. Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes, P.  (2001) Fantasi eller verklighet? Psykoanalytisk dagbok från en grupprelationskonferens for lärande om organisationen och självet. I Dan Tedenljung (red.): Pedagogik med arbetslivsinriktning, s. 221-253. Lund: Studentlitteratur.

Moxnes, P. (2001) Positiv ångest i individ, grupp, organisation. Stockholm: Natur och Kultur, 2001.

Moxnes, P.  (2001) Ångest, erfarenhetslärande och djuproller i norsk lederutbildning – anvending av 30 års studier av grupp. In S. Jern och E. Olsson (Eds.) Proceedings from a conference on group and social psychology, pp. 10-24. Lund: Lund University. 

Moxnes, P. (2001) Dyproller. Helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen. Revidert utgave. Oslo: Forlaget Paul Moxnes, 2001.

Moxnes, P. (2000) Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet. (7. opplag). Oslo: Forlaget Paul Moxnes. Nedlastbar bok.

Moxnes, P. (2000) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. Revidert utgave av Hverdagens angst. Oslo: Forlaget Paul Moxnes.

Moxnes,  P. (1997) Rollene vi innehar på arbeidsplassen: Arketyper i arbeidsmiljøet. I B. Guldvåg (red.): Nordisk Helsepolitisk Forum: Helsepersonellets arbeidsmiljø og jobbtilfredshet (s. 23-25). Akershus: Stiftelse for helsetjenesteforskning.

Moxnes, P. (1997) Psykologi och ekonomi: Hur organisationskulturen påverkar rörelsesresultatet. Et fallstudie. Stockholm: Rabén Prisma.

Moxnes, P. (1996) Å forstå indre drivkrefter. Tidssk. Nor. Lægeforening, nr. 3, s. 116.

Moxnes, P. (1996) Det ubevisste i grupper: Bions ‘basic assumptions’ og de arketypiske roller. Sosiologi i dag, 26, nr. 2, 41-56. 

Moxnes, P. (1995) Hjältar, hexor, horor och andra djuproller i mänskligt samspel. Stockholm: Förlaget Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1995) Vekst og volum i driftsresultat som konsekvens av organisasjonskultur. Forskningsrapport nr. 1995/8. Sandvika: Handelshøyskolen BI. 

Moxnes, P. & Tunold, O. (1995) Organisasjonskultur og driftsresultat i norske sparebanker 1984-1989. Arbeidsrapport nr. 1995/56. Sandvika: Handelshøyskolen BI.

Moxnes, P. (1995) Psykologi og økonomi: hva skjuler seg bak regnskapstallene? En hermeneutisk og empirisk analyse av kultur og driftsresultat i sparebanker 1984-1989. Oslo: Forlaget Paul Moxnes. 

Moxnes, P. (1994) Mere om dyproller. Nordisk Psykologi, nr. 3, 46, 230. 


Moxnes, P. (1993) Dyproller:  Helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen. Oslo: Forlaget Paul Moxnes.

Moxnes, P. (1991) Vardagens ångest hos individen, gruppen, organisationen. St.holm: Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1989) Organisasjonens tolv arketypiske roller. Norsk Harvard, 1989, nr. 2, 86-94.

Moxnes, P. (1989) Lärande i arbetslivet - och i livet. I: Mitt i förändringen. Personalfolket - yrke och framtid, side 63 - 81. Stockholm: TCO.

Moxnes, P. (1989) Signifikante funn kan skyldes tilfeldigheter (men neppe i dette tilfellet). Tidsskrift for Samfunnsforskning, 30, nr. 4, 376-377. 

Moxnes, P: (1989) Hverdagens angst i individ, gruppe og organisasjon. Et organisasjonspsykologisk perspektiv. Oslo: Forlaget Paul Moxnes.

Moxnes, P. (1988) Organisasjonspsykologifaget ved Universitetet. NOS-Bulletin, nr. 2, s. 5-14.

Moxnes, P. (1988) Evaluering av ledertrening: problemer, paradokser og en empirisk undersøkelse. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 29, nr.3, 215-233. 

Moxnes, P. (1988) Bedriftens lederopplæring: hvor effektiv? Norsk Harvard, nr. 1, 75-81.

Moxnes, P. (1986) Noen ord om organisasjonspsykologiImpuls, 40, 6-13.

Moxnes, P. (1983) Att lära och utväcklas i arbetsmiljön. St.holm: Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1982) Opplæringsmetoder i arbeidslivet.  En sammenligning og evaluering. Oslo:  Institutt for sosialvitenskap. (Bok)

Moxnes, P. (1981) Hvordan gikk det med Samarbeidsprosjektet LO/N.A.F.? Tidsskrift for Samfunnsforskning, 22, 331-340.

Moxnes, P. (1981) Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet. Oslo: Institutt for sosialvitenskap.

Moxnes, P. (1981) Ångest och arbetsmiljö. St.holm: Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1979) Angst og angstforskning. Nordisk Psykologi, 31, 90-104.

Moxnes, P. (1979) Angst i filosofien og psykologienImpuls, 33, 28-39.

Moxnes, P. (1978) Angst og organisasjon.  En studie av samspillet mellom de ansatte ved en psykiatrisk avdeling. Tromsø: Institutt for samfunnsvitenskap. (Doktorgradsavhandling) 

Moxnes, P. (1978) Angst og organisasjon.  En beskrivelse av samspillet mellom de ansatte ved en psykiatrisk avdeling. Oslo: Gyldendal.
                Ny utgave: Angst og arbeidsmiljø, 2002.

Moxnes, P. (1978) Psykiatriens sørgelige historie. Nordisk Psykologi, 30, 289-299.

Moxnes, P. (1978) Læring i arbeidsmiljøet. En forberedende litteratur­studie. Oslo: Norsk produktivitetsinstitutt/Norsk Arbeids­giverforening, 1978 (136 sider).

Moxnes, P. (1977) Noen ord om angst.  Impuls, nr. 2, s. 51.

Moxnes, P. (1977) Angst og terapi. Nordisk Psykologi, 29, 271-279.

Ghaffari, A. & Moxnes, P. (1975) Psykiateren som "outsider".  Om R.D. Laings psykologi. Nordisk Psykologi, 27, 17-20

Moxnes, P. (1974) Angst og lederskap i terapeutiske grupper. Nordisk Psykologi, 26, 365-370

Moxnes, P. (1974) Projective anxiety test (PAT) - en måte å måle angst på ved hjelp av Rorschach-plansjene. Univ. i Oslo: Psykologisk institutt. (Upublisert manual)

Moxnes, P. (1973) Kommunikasjon i psykoterapeutiske grupper og opplevelsen av angst. Nordisk Psykologi, 25, 253-266

Moxnes, P. (1973) Mot en humanistisk pedagogikk.  Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 57, nr.7, 245-250.

Moxnes, P. (1971) Personlighetsforandringer i klient-sentrert terapi. Nordisk Psykologi, 23, 174-187.

Moxnes, P. (1968) Viljens frihet - et problem for filosofiske klukk­høner? Impuls, 2, 24-27.