Scholarly Publications, in English and Norwegianin English

            
IN ENGLISH


Moxnes, P. (2018) Anxiety and Organization: What I learned about anxiety in a psychiatric ward in the 70s that turned out to be useful for managers in daily practice. Culture and Organization, 24(2), 100-113. DOI:10.1080/14759551.2017.1379011 Submitted version.

Moxnes, P. and Moxnes, A. (2016) Are we sucked into fairy tale roles? Role archetypes in imagination and organization. Organization Studies, 37(10), 1519-1539. DOI: 10.1177/0170840616634135

Moxnes, P. (2013) The Hero’s Dream and other Primordial Patterns of Imagery: Archetypal Influences on Organizational Fantasies and Ideations. Journal of Organizational Change Management, 26(4), 638-563. (Invited paper)

Moxnes, P. (2012) Deep roles: Are they real? A model of positive and negative interpersonal fantasies. International Journal of Psychology, Vol. 47,   Special Issue: SI Supplement: 1 Pages: 724-725.

Moxnes, P. (2011) “Why is it so hard for me to succeed as leader in Scandinavia?” Two cases, and a comparative study of values between ethnic Asian and ethnic Norwegian leaders. In: Christian Jacobsson & Max Rapp Ricciardi (Editors): The individual and the group - Future challenges (pp. 80-90). Proceedings from the 7th GRASP conference, University of Gothenburg, Sweden.

Moxnes, P. (2011) Raised in Asia – corporate leader in Scandinavia: Self awareness and core values. An exploratory study. In: Purnima Singh, Paul Bain, Chan-Hoong Leong et al. (Editors): Individual, group and cultural processes in changing societies (pp. 157-167). Progress in Asian Psychology Series, Volum 8. New Delhi: MacMillan Publishers India.

Moxnes, P. (2006) Group therapy as self-management training: a personal experience. Group Analysis, 39(2), 215-234.

Moxnes, P. (2006) Learning group psychology, leadership and anxiety coping by use of fairy tales as an educational guide. Nordic Psychology, 58(1), 5-21. 

Moxnes, P. (1999) Understanding Roles: A Psychodynamic Model for Role Differentiation in Groups. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice3(2), 99-113

Moxnes, P. (1999) Deep Roles: Twelve primordial roles of mind and organization. Human Relations52(11), 1427-1444.

Moxnes, P. (1999) Expansion or confusion? On the nature of science, Bion, the organizational unconscious, and deep roles. A reply to “Confusion in a Professional Field” by L.S. Vansina (1999).  European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(3), 433-443.

Moxnes, P. (1999) Deep roles: Templates of the group mind. In: Y. Gabriel: Organizations in depth, pp. 131-136. London: Sage. (Book-insert).

Moxnes, P. (1998) Fantasies and fairy tales in groups and organizations: Bion's basic assumptions and the deep roles. European Journal of Work and Organizational 7, 283-298.

Moxnes, P. (1996) On the deeper meaning of the Big Five and Personality Disorders. Meeting abstract. International Journal of Psychology31, p. 2804. 

Moxnes, P. (1996) The “Organizational Seven” and Profitability in Norwegian Banks: Financial performance as a consequence of organizational culture. Meeting abstract. International Journal of Psychology31, p. 4365. 

Moxnes, P. & Eilertsen, D.E. (1991) Influence of management training upon organizat­ional climate: An exploratory study.  Journal of Organizational Behavior12, 399-411.

Moxnes, P. (1975/76) Manual for the scaling of communication levels (KONI) in psychotherapeutic groups. Interpersonal Development, 6, 141-149. 

Moxnes, P. (1974) Verbal communication level and anxiety in psychoterapeutic groups.  Journal of Counseling Psychology, 20, 399-403

Moxnes, P. & Engvik, H. (1973/74) Diagnozing the organization. The Psychogram. Interpersonal Development, 4, 177-189. 


IN NORWEGIAN AND SWEDISH

Moxnes, P. (2018) Psykiatri på fremmarsj i personlighetens verden – uten sosialpsykologisk kart og kompass. Refleksjoner over Sigmund Karteruds bok Personlighet. Oslo: Gyldendal, 2017. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 59(4), 405-409. (Bokessay) Lenke til Idunn.

Moxnes, P. (2017) Et gjensyn med "Faget som ville være naturvitenskap". Smedslunds fagkritikk gir nye tanker og ny kraft til en 40 år gammel kronikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(6), 572-574. (Invitert bidrag)

Moxnes, P. (2016) Fasett-mennesket. Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv. (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes, P. (2016) Personlighet og ledelse – forskningsresultater, tilhengere og motstandere. Nytt kapittel i: Moxnes, P. Fasett-mennesket: Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv. 2. utgave (Kap. 5. s. 151-182). Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes, P. (2013) Organisasjonsmytologi: Eventyrroller i det mellommenneskelige samspill. Universitetsforlaget, Oslo. (3. utgave av Dyproller - helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen, 1993).

Moxnes, P. (2012) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. (4. rev. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. 

Moxnes, P. (2009) Hva er Angst. Oslo: Universitetsforlaget. (Også som lydbok) (Også oversatt til kyrillisk: Sta je strah. Bosnia-Hercegovina: Sarajevo, 2015).

Moxnes, P. (2008) Fasettmänniskan: Teori och forskning om personlighet och roller. Lund: Studentlitteratur.

Moxnes, P. (2007) Personlighetstrekk og ledelse. Små essay om psykologi. Erhvervspsykologi, 5(3), 58-75.

Moxnes, P. (2007)  Fasett-mennesket: Teori og forskning om personlighet og rolle. Et lederopplæringsperspektivOslo: Forlaget Paul Moxnes. (3. opplag 2012).

Moxnes, P. (2005) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. (3. rev. utgave). Oslo: Forlaget Paul Moxnes. 

Moxnes, P. (2005). Følelser, fantasier og (u)fornuft i organisasjonen: Gruppeanalyse som trening i selvledelse. En personlig erfaring. I: Nyeng og Wennes (red.). Kan organisasjoner føle? (side 119-138). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Moxnes, P.  (2003) Gruppeterapi som trening i selvledelse: En personlig erfaring. Matrix: Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 20(2), 172-193. 

Moxnes, P. (2002) Angst og arbeidsmiljø: en studie av samspill. Eksemplifisert ved behandlingspersonalet på et psykiatrisk sykehus. Revidert og utvidet utgave av Angst og organisasjon, 1978. Oslo: Forlaget Paul Moxnes. 

Moxnes, P.  (2002) Det arketypiske i ledelse: Teori og empiri. I Einarsen. S. og Skogstad, A. (red.) Ledelse på godt og vondt, s. 167-191. Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes, P.  (2001) Fantasi eller verklighet? Psykoanalytisk dagbok från en grupprelationskonferens for lärande om organisationen och självet. I Dan Tedenljung (red.): Pedagogik med arbetslivsinriktning, s. 221-253. Lund: Studentlitteratur.

Moxnes, P. (2001) Positiv ångest i individ, grupp, organisation. Stockholm: Natur och Kultur, 2001.

Moxnes, P.  (2001) Ångest, erfarenhetslärande och djuproller i norsk lederutbildning – anvending av 30 års studier av grupp. In S. Jern och E. Olsson (Eds.) Proceedings from a conference on group and social psychology, pp. 10-24. Lund: Lund University. 

Moxnes, P. (2001) Dyproller. Helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen. Revidert utgave. Oslo: Forlaget Paul Moxnes, 2001.

Moxnes, P. (2000) Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet. (7. opplag). Oslo: Forlaget Paul Moxnes. Nedlastbar bok.

Moxnes, P. (2000) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. Revidert utgave av Hverdagens angst. Oslo: Forlaget Paul Moxnes.

Moxnes,  P. (1997) Rollene vi innehar på arbeidsplassen: Arketyper i arbeidsmiljøet. I B. Guldvåg (red.): Nordisk Helsepolitisk Forum: Helsepersonellets arbeidsmiljø og jobbtilfredshet (s. 23-25). Akershus: Stiftelse for helsetjenesteforskning.

Moxnes, P. (1997) Psykologi och ekonomi: Hur organisationskulturen påverkar rörelsesresultatet. Et fallstudie. Stockholm: Rabén Prisma.

Moxnes, P. (1996) Å forstå indre drivkrefter. Tidssk. Nor. Lægeforening, nr. 3, s. 116.

Moxnes, P. (1996) Det ubevisste i grupper: Bions ‘basic assumptions’ og de arketypiske roller. Sosiologi i dag, 26, nr. 2, 41-56. 

Moxnes, P. (1995) Hjältar, hexor, horor och andra djuproller i mänskligt samspel. Stockholm: Förlaget Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1995) Vekst og volum i driftsresultat som konsekvens av organisasjonskultur. Forskningsrapport nr. 1995/8. Sandvika: Handelshøyskolen BI. 

Moxnes, P. & Tunold, O. (1995) Organisasjonskultur ogdriftsresultat i norske sparebanker 1984-1989. Arbeidsrapport nr. 1995/56. Sandvika: Handelshøyskolen BI.

Moxnes, P. (1995) Psykologi og økonomi: hva skjuler seg bak regnskapstallene? En hermeneutisk og empirisk analyse av kultur og driftsresultat i sparebanker 1984-1989. Oslo: Forlaget Paul Moxnes. 

Moxnes, P. (1994) Mere om dyproller. Nordisk Psykologi, nr. 3, 46, 230. 


Moxnes, P. (1993) Dyproller:  Helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen. Oslo: Forlaget Paul Moxnes.

Moxnes, P. (1991) Vardagens ångest hos individen, gruppen, organisationen. St.holm: Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1989) Organisasjonens tolv arketypiske roller. Norsk Harvard, 1989, nr. 2, 86-94.

Moxnes, P. (1989) Lärande i arbetslivet - och i livet. I: Mitt i förändringen. Personalfolket - yrke och framtid, side 63 - 81. Stockholm: TCO.

Moxnes, P. (1989) Signifikante funn kan skyldes tilfeldigheter (men neppe i dette tilfellet). Tidsskrift for Samfunnsforskning, 30, nr. 4, 376-377. 

Moxnes, P: (1989) Hverdagens angst i individ, gruppe og organisasjon. Et organisasjonspsykologisk perspektiv. Oslo: Forlaget Paul Moxnes.

Moxnes, P. (1988) Organisasjonspsykologifaget ved Universitetet. NOS-Bulletin, nr. 2, s. 5-14.

Moxnes, P. (1988) Evaluering av ledertrening: problemer, paradokser og en empirisk undersøkelse. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 29, nr.3, 215-233. 

Moxnes, P. (1988) Bedriftens lederopplæring: hvor effektiv? Norsk Harvard, nr. 1, 75-81.

Moxnes, P. (1986) Noen ord om organisasjonspsykologiImpuls, 40, 6-13.

Moxnes, P. (1983) Att lära och utväcklas i arbetsmiljön. St.holm: Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1982) Opplæringsmetoder i arbeidslivet.  En sammenligning og evaluering. Oslo:  Institutt for sosialvitenskap. (Bok)

Moxnes, P. (1981) Hvordan gikk det med Samarbeidsprosjektet LO/N.A.F.? Tidsskrift for Samfunnsforskning, 22, 331-340.

Moxnes, P. (1981) Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet. Oslo: Institutt for sosialvitenskap.

Moxnes, P. (1981) Ångest och arbetsmiljö. St.holm: Natur och Kultur.

Moxnes, P. (1979) Angst og angstforskning. Nordisk Psykologi, 31, 90-104.

Moxnes, P. (1979) Angst i filosofien og psykologienImpuls, 33, 28-39.

Moxnes, P. (1978) Angst og organisasjon.  En studie av samspillet mellom de ansatte ved en psykiatrisk avdeling. Tromsø: Institutt for samfunnsvitenskap. (Doktorgradsavhandling) 

Moxnes, P. (1978) Angst og organisasjon.  En beskrivelse av samspillet mellom de ansatte ved en psykiatrisk avdeling. Oslo: Gyldendal.
                Ny utgave: Angst og arbeidsmiljø, 2002.

Moxnes, P. (1978) Psykiatriens sørgelige historie. Nordisk Psykologi, 30, 289-299.

Moxnes, P. (1978) Læring i arbeidsmiljøet. En forberedende litteratur­studie. Oslo: Norsk produktivitetsinstitutt/Norsk Arbeids­giverforening, 1978 (136 sider).

Moxnes, P. (1977) Noen ord om angst.  Impuls, nr. 2, s. 51.

Moxnes, P. (1977) Angst og terapi. Nordisk Psykologi, 29, 271-279.

Ghaffari, A. & Moxnes, P. (1975) Psykiateren som "outsider".  Om R.D. Laings psykologi. Nordisk Psykologi, 27, 17-20

Moxnes, P. (1974) Angst og lederskap i terapeutiske grupper. Nordisk Psykologi, 26, 365-370

Moxnes, P. (1974) Projective anxiety test (PAT) - en måte å måle angst på ved hjelp av Rorschach-plansjene. Univ. i Oslo: Psykologisk institutt. (Upublisert manual)

Moxnes, P. (1973) Kommunikasjon i psykoterapeutiske grupper og opplevelsen av angst. Nordisk Psykologi, 25, 253-266

Moxnes, P. (1973) Mot en humanistisk pedagogikk.  Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 57, nr.7, 245-250.

Moxnes, P. (1971) Personlighetsforandringer i klient-sentrert terapi. Nordisk Psykologi, 23, 174-187.

Moxnes, P. (1968) Viljens frihet - et problem for filosofiske klukk­høner? Impuls, 2, 24-27.


Ċ
paul moxnes,
Aug 28, 2016, 2:09 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 29, 2012, 8:15 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 29, 2012, 8:15 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 28, 2012, 3:54 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 11:40 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 29, 2012, 8:15 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 11:42 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 1:32 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 29, 2012, 8:16 AM
Ċ
paul moxnes,
Jan 20, 2014, 1:29 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 29, 2012, 7:38 AM
Ċ
paul moxnes,
Oct 6, 2017, 6:34 AM
Ċ
paul moxnes,
Aug 27, 2016, 3:08 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 29, 2012, 7:38 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 1:03 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 12:59 PM
Ċ
paul moxnes,
Nov 10, 2016, 11:39 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 12:48 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 12:41 PM
Ċ
paul moxnes,
Jan 19, 2014, 1:47 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 28, 2012, 3:55 PM
Ċ
paul moxnes,
Sep 13, 2017, 12:55 PM
Ċ
paul moxnes,
Aug 12, 2017, 8:50 AM
Ċ
paul moxnes,
Nov 10, 2018, 9:16 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 4, 2016, 1:56 PM
Ċ
paul moxnes,
Mar 12, 2016, 11:49 AM
Ċ
paul moxnes,
Sep 11, 2017, 3:34 AM
Ċ
paul moxnes,
Dec 4, 2018, 12:10 PM