Aviser og norske blader

Avisartikler og artikler i periodiske blader


-Moxnes, P (2020) Ikke la deg lure av integritets-tester. Aftenposten, Morgen, 18.12.2020, s. 43. (Debatt/replikk)

-Moxnes, P. (2020) Ja til selvhjelp for psykiske helseutfordringerAftenposten, Morgen, 4.09.2020, s. 31. (Debatt)

-Moxnes, P. (2020) Har ikke regjeringen tillit til folket? Aftenposten, Morgen, 6.04.2020, s. 25. (Debatt)

-Moxnes, P. (2020) Sivilpsykologen. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nr. 1, 2020, side 53. (Debatt)

-Moxnes, P. (2019) La mastere i psykologi få tittelen sivilpsykolog. Aftenposten, Morgen, 13.11.2019, s. 27. (Debatt)

-Moxnes, P. (2019) Personlighetstester: En test. Klassekampen, 28.8.2019, s. 22. (Kronikk).

-Moxnes, P. (2019) Også personlighetstrekk kan endres ved trening. Dagens Næringsliv, Morgen, 21.8.2019, s. 27 (Debatt)

-Moxnes, P. (2019) Personlighetstestene duger ikke. Dagens Næringsliv, Morgen, 7.8.2019. (Debatt)

-Moxnes, P. (2018) Slemme ledere. Aftenposten, Morgen, 23.3.2018, s. 22. (Debatt)

-Moxnes, P. (2018) Ja, kvinner tenner på mektige menn. Aftenposten, Morgen, 16.2.2018, s. 21. (Debatt) aftenposten.no 

-Moxnes, P. (2018) Hva feiler det Trump? Aftenposten, Morgen, 19.1.2018, s. 19. (Debatt) 

-Moxnes, P. (2018) Hva feiler det Donald Trump? Aftenposten, Morgen, 16.1.2018, s. 16. (Debatt)

-Moxnes, P. (2017) Veien ut av tåkeheimen. Psykiatrisk kategorisering har store elementer av fantasi i seg. Morgenbladet, nettavisen 25.10.2017. (Debatt)

-Moxnes, P. (2016) Personlighetsforstyrrelser. Tips i møte med ustabile personer på jobb. Dagbladet, 28.12.2016, s. 23.  

-Moxnes, P. (2016) Kvinner er mer effektive ledere. Aftenposten, Morgen, 5. 1.2016, s. 11. (Debatt) aftenposten.no 

-Moxnes, P. (2015) Mennesket mer uforutsigbart enn været. Dagens Næringsliv Morgen 04.02.2015. (Debatt)

-Moxnes, P. (2015) Må arbeidsgivere kartlegge vår personlighet for å vite hvem vi er? Dagens Næringsliv Morgen 26.01.2015, s. 22. (Debatt/Kronikk)

-Moxnes, P. (2013) Til forsvar av Djevelen. VG, 28.09.2013, s. 40-41. (Kronikk)

-Moxnes, P. (2013) Idealisering av Justin Bieber og aksjemegleren. Dagens Næringsliv Morgen 17.04.2013, side 50. (Innlegg, Psykologi) 

-Moxnes, P. (2012) Lederutvikling i angstens tidsalder. Personal og Ledelse, nr. 2, 42-47.

-Moxnes, P. (2012) Jeg hører fortsatt skrikene hennes. Farligere å være på sykehjem enn hjemme ved akutt sykdom? Dagbladet 30.01.2012, side: 51-52 (Kronikk).

-Moxnes, P. (2011) Kontroll og kaos. Dagens Næringsliv, Morgen 12.11.2011, side: 040-041. (Debatt/Kronikk om Utøya-tragedien).

-Moxnes, P. (2010)  Er sjefen “far” eller “mor”? Dagens Næringsliv, Morgen 17.08.2010, side: 029. (Debatt/Kronikk).

-Kvalnes, Ø. & Moxnes, P. (2010) Nyttig angst. Dagens Næringsliv, 20.05.2010, side: 042. (Debatt)

-Moxnes, P. (2007) Syk, eller bare litt redd? Dagbladet, 01.11.2007. (Kronikk). 

-Moxnes, P. (2007) Penga eller livet? Hva er sparebankkultur i dag? Dagens Næringsliv, 5. desember 2007, s. 4. (Debatt)

-Moxnes, P. (2006) Følelsenes tyranni. Dagbladet, 04.03.2006. (Kronikk).

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: Unyttige personlighetstesterUkeavisen Ledelse, nr. 46, s. 19. 22.12.2006. 

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: Helsefarlige ledertyper. Ukeavisen Ledelse, nr. 41, s. 27. 17.11.2006.

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: Psykoterapi for ledereUkeavisen Ledelse, nr. 33, 22.09.2006.

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: Barndommens innflytelse. Ukeavisen Ledelse, nr. 30, 01.09.2006. 

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: FølelsesledelseUkeavisen Ledelse, nr. 26, 04.08.2006.

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: Med magen som kompass. Ukeavisen Ledelse, nr. 22, 09.06.2006. 

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: Ledere uten emosjonell intelligensUkeavisen Ledelse, nr. 21, 02.06.2006. 

-Moxnes, P. (2006) Lederfokus: Personlighetstrekk og ledelseUkeavisen Ledelse, nr. 18, 12.05.2006. 

-Moxnes, P. (2005) Organisasjon som eventyr. Dagbladet11.06.2005. (Kronikk). 

-Moxnes, P. (2004) Vi trenger trygghet for å våge – men også angst for å vinneAftenposten, 20.06.2004. (Kronikk).

Moxnes, P. (2002) Ledaren som gud och djävul – det arketypiska i ledarskapet. Ledmotiv: Idéskrift om Ledarskap, nr. 3, s. 6-18.

-Moxnes, P. (2002) Hva våre drømmer er spunnet av. Adresseavisen 27. sept. 2002. (Kronikk).

-Moxnes, P. (2002) Nervepiller er ikke tran. Aftenposten, 18. sept., 2002. (Kronikk). 

-Moxnes, P. (1999) Bankkrisen, ledarskapslitteraturen och konsulterna. PM Kompetens, nr. 3, 12-14.

-Moxnes, P. (1997) Bankkrisen, managementlitteraturen og konsulentene. Aftenposten, 3. juni 1997. (
Kronikk)

-Moxnes, P. (1997) Bankkrisen. Normanns negative reaksjon. Aftenposten, 19.8.1997. (Debatt)

-Moxnes, P. (1997) Normanns angrep. Aftenposten, 1.9.1997.  (Debatt/Kort sagt)

-Moxnes, P. (1994) Papiravtale. Aftenposten, 28.6.1994. (Debatt)

-Moxnes, P. (1994) Delfinansiering av egen forskning. Uniforum, nr. 11, s. 8.

-Moxnes, P. (1993) Syndebukker, mobbofre, djevler og horer. Nytt Norsk Tidsskrift10, nr. 3-4, 329-336. 

-Moxnes, P. (1991) Blant vinnere og tapere. Aftenposten, 21. nov. 1991. (Kronikk)

-Moxnes, P. (1991) Kjærlighet ved første blikk. Reisebrev Japan. BI-FORUM, nr. 1, 10-11.

-Moxnes, P. (1991) Oppskriften på suksess. Nytt Norsk Tidsskrift8, nr. 3, 299-309. 

-Moxnes, P. (1990) Bedriften: Familie eller konkurranseteam? Norsk Harvard, nr. 3, 122-124.

-Moxnes, P. (1990) Læring i arbeidslivet. BI-forum, nr.1, s. 7-10.

-Moxnes, P. (1989) Organisasjonens tolv arketypiske roller. Norsk Harvard, nr. 2, 86-94.

-Moxnes, P. (1989)  Hverdagslæring foregår utenfor opplæringsinstitusjoneneHjem & skole, nr. 1-2,  s.22-23.

-Moxnes, P. (1989) Stupid management?  Aftenposten, 19.5.1989. (Reisebrev)

-Moxnes, P. (1989) Har ledertrening noen effekt? Ledelse, nr. 7/8, 42-43.

-Moxnes, P. (1989) Lite å hente fra leder USA. Aftenposten, 23.5.1989. (Reisebrev)

-Schein, E. (1989) Hierarkiet forsvinner. Ledelse, nr. 5, 33-38. (Bearbeidelse og oversetting av Reassessing the "Divine rights" of managers, 1989)

-Moxnes, P. (1988) Læring i arbeidsmiljøet. Ikke løp etter vinnerne. Ledelse, nr. 3, 23-25.

-Moxnes, P. (1988)  Personlighetstester er null verdLedelse, nr.4, 43-45.

-Moxnes, P. (1988) Tester og kaffegrut. Paul Moxnes svarer Espolin Johnson og Hilmar NorvikLedelse, 1988, nr.7, 78-80.

-Moxnes, P. (1988) Misnøye i Elkem efter ledertrening? Aftenposten, 27. juni (Brev til redaksjonen)

-Moxnes, P. (1988) Bedriftens lederopplæring: hvor effektiv? Norsk Harvard, nr. 1, 75-81

-Moxnes, P. (1988) Personlighetstester. Verdiløs som seleksjonsmetode. Aftenposten, 24. mars. (Debatt)

-Moxnes, P. (1987) Personlighetstester. Jobbsuksess kan ikke forutsies. (Debatt) Aftenposten, 29. 12.1987. 

-Moxnes, P. (1987) Psykologiske tester. Dagbladet, 10. desember 1987. (Kronikk) 

-Moxnes, P. (1986) Forskning om læring i arbeidsmiljøet. NIPA Bulletin, juni, 5-6.

-Moxnes, P. (1986) Noen ord om organisasjonspsykologi. Impuls, s. 6-13

-Moxnes, P. (1985) Psykologiske tester - dårligere enn sitt rykte? Økonomisk Rapport, nr. 20, 82-84.

-Moxnes, P. (1984) Erfaringslæring. Ledelse, nr. 9, 91.

-Moxnes, P. (1984) Lederstil, kommunikasjon og angstLedelse, nr.10, 90-91.

-Moxnes, P. (1984) Hverdagslæring. Ledelse, nr. 6/7, 73-74.

-Moxnes, P. (1984) Kan sjefer lære noe av å gå på kurs? Økonomisk Rapport, 1984, nr. 10, 112-113, 115.

-Moxnes, P. (1983) Psykologiske tester - Norge er et U-landØkonomisk Rapport, 1983, nr. 21, 24-25, 122.

-Moxnes, P. (1980) Makt og angstHverdag,1980, nr.2, 19-21.         

-Moxnes, P. (1980) Hvordan gikk det med Samarbeidsprosjektet LO/N.A.F.? Dagbladet 7. mai 1980.  (Kronikk)

-Moxnes, P. (1979) Maktspillet - i og utenfor sykehuset. Sykepleien, 1979, nr.15, 11-17.

-Rogers, C. (1978) Et forsøk med elevsentrert undervisning i 6. klasse. Pedagogen, 26, nr. 5, 19-25. (Bearbeiding og oversettelse av A sixth grade teacher "experiments", 1969)

Moxnes, P. (1978) Politisk psykologi.  En psykologisk beskrivelse av kjente norske politikere ved hjelp av MMI's menings­måling og psykogrammet. Samtiden, nr.4, 215-224.
 
-Moxnes, P. (1977) Popularitet og dyktighet - to veier til makt. Dagbladet 31. jan. 1977.  (Kronikk)

-Moxnes, P. (1977) Faget som ville være naturvitenskap. En kritikk av psykologien som akademisk vitenskap. Dagbladet, 21. feb. 1977.  (Kronikk) 

-Moxnes, P. (1977) Noen flere ord om psykiatri. Aftenposten 19. Okt. 1977, s. 6. (Debatt)

-Moxnes, P. (1977) To myter om psykiatri. En kritikk av psykiatrien. Aftenposten 15. Sept. 1977, s. 6.  (Kronikk) 

-Moxnes, P. (1975) Angst og møtestruktur. Forskningsnytt, nr. 7, 14-15

-Moxnes, P. & Rognes, W. (1975) Psykoterapeutisk læring i grupper, av Leif Braaten. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 7, 264-266 (Bokanmeldelse). 

-Moxnes, P. (1975) Laboratorie- og sensitivitetstræning, av Steen Høyrup. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 10, 411. (Bokmeldelse)

-Moxnes, P. (1974)
Med familien på slagmarken. Om Walter Kemplers gestalt-terapi. Dagbladet 11. mai 1974.  (Kronikk) 

-Moxnes, P. (1974) Mange måter å lære på. Barna & Vi, nr. 2, s. 28-30.

-Moxnes, P. (1972) Kjemp for alt hva du har kjært. Samtiden, nr. 6, 374-377.

-Moxnes, P. (1969-1974) Fem diktDagbladet. (Brev til en fysiologisk psykolog, 1969; Jeg og du, 1970; Hurra, 1971; Hvile, 1972 (fritt omsatt etter Ali Ghaffari); Takk for det gamle, 1974) 

-Moxnes, P. (1968) Viljens frihet. Et problem for filosofiske klukkhøner? Impuls, nr. 1-2, s. 24-25.