Arbeidsoppdrag

                    
Forelesning om Dyproller, Handelshøyskolen BI, 2017


Arbeidsoppgaver:
VEILEDNING/OPPLÆRING I SAMSPILL & LEDELSE.
SKRIVER FAGLITTERATUR 
UTREDER RESULTATER AV PSYKOLOGISK FORSKNING 

FORSKNINGSERFARING: Se CV

UNDERVISNINGSERFARING: Foreleser Univ. i Oslo 1970 - 1975, 1979 - 1996. Foreleser Handelshøyskolen BI 1990 - 2011. Eksterne forelesninger 1986 - 2013 over hele Norden. Foreleser og mentor på ledelsesutviklingsprogrammet Samspill & ledelse ved AFF ved NHH 2012 - 2017. Mentor for HR-stab NAV Samspill & ledelse 2018/19.