Fasettmennesket

Paul Moxnes:

Fasett-mennesket. 
Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv.
 
Bergen: Fagbokforlaget.

Revidert og utvidet utgave, februar 2016.
424 sider.

Utgitt første gang 2007. 

INNHOLDSFORTEGNELSE

Bestill fra nettbokhandel (haugenbok.no)

Bestilling av svensk førsteutgave fra Bokforlaget Studentlitteratur AB 
Svensk førsteutgave finnes også som talbok utgitt av Myndigheten för tilgängeliga medier. Kan köpas eller lånas på bibliotek av personer med läsnedsätting eller laddas ned direkte via www.legimus.se. 

Bokanmeldelse førsteutgaven Tidsskrift Norsk Psykologforening (2009, sept,. s. 884):
VIKTIG BOK OM PERSONLIGHET
- Dette er en meget bra bok som holdt oppmerksomheten gjennom mesteparten av de 300 sidene.
- den bør være pensum for alle som ønsker kritiske refleksjoner rundt dagens rådende trekkteoretiske tilnærming innenfor personlighetsfeltet, og den er et must for profesjonelle testbrukere innenfor rekruttering og lederutvikling. 

Fra bakre omslag:

Paul Moxnes, professor i psykologi, dukker i denne boken ned i de store spørsmål og konstaterer at personlighet og atferd kan endres og – hvis forholdene legges til rette – skape bedre liv, ledelse og samspill.

«Hvem er jeg?» og «Hvem ønsker jeg å være?» er viktige spørsmål for voksne som ønsker å forstå seg selv og videreutvikle seg selv.  Siden boken tar for seg store og viktige tema for hver enkelt av oss, blir den lærerik, treffende og utfordrende. Fordi Moxnes i tillegg skriver godt og våger å utlevere seg i så stor grad som han gjør, er boken lettlest.

Boken henvender seg til alle som vil lære om ulike sider ved sin personlighet enten det er i privat eller profesjonell sammenheng. Boken vil være nyttig for medarbeidere, ledere, personalansvarlige, coacher og konsulenter som ønsker å forstå og forbedre seg selv og det mellommenneskelig samspillet, og studenter i psykologi og pedagogikk, lederutdanninger og personaladministrative utdanninger.

Paul Moxnes, dr.philos,  er tidligere professor ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, spesialist i organisasjonspsykologi (NPF). Han har utgitt flere bøker, bl a Positiv angst, Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet, Psykologi og økonomi, Hva er angst, og Organisasjonsmytologi. Han er gjesteprofessor ved Psykologisk institutt, UiO og foreleser på AFF Samspill & ledelse, Oslo.