Samspill & Ledelse/ Learning Leadership-in-Interaction

Kvalitetskravene i det moderne samfunnet går mot mer prosesskompetanse. Lederutviklingsprogrammet Samspill & Ledelse; anvendt organisasjonspsykologi har i over 25 år gitt prosesskompetanse og kunnskaper i individ- og gruppepsykologi. 

About the program: The Human Resources Development (HRD) program Leadership-in-Interaction; Applied Organizational Psychology (Samspill & Ledelse: anvendt organisasjonspsykologi) is a renowned Norwegian HRD innovation based on a simple idea: leaders and their organizations will profit by learning the art and science of psychology. In the course of the program, group members are given a broad spectrum of psychological exercises and scholarly lectures drawn on insights from social psychology to psychoanalysis, choreographed into a continuous learning activity. The program runs over 5 modules, 20 non-residential days in total. It was originated by Paul Moxnes at the Dept. of Psychology, University of Oslo; refined and further developed by Moxnes and colleagues at BI Norwegian Business School, and updated and revised by Moxnes and colleagues at AFF at the Norwegian School of Economics (NHH)

It is hypothesized that the program's educational success lies in our effort to make the individual process isomorphic with the development stages in a typical hero fairy tale (staging a qualifying test, a main test and a glorifying/confirming test), and to arouse much of the same feelings that fairy tales produce (excitement, surprise and curiosity). The didactic objective of the program is to align research-based psychological theories with the participants' own job-knowledge and life-experience.

Continuous and detailed program-evaluation has been an integrated effort since program-start in 1992. Each exercise, lecture, module and the program as a whole is evaluated by the participants filling out a short standard evaluating form at the end of each module. This has proven to be a simple and efficient tool for program-development and refinement. A broad evaluation was done by the Department of Education, University of Oslo in 2003, where former participants evaluated the program in regard to other programs attended (Lahn, 2004, unpublished). Results strongly suggest that the program 1) conveys a practical knowledge of individual and group psychological processes that surpass all other leadership development programs attended, 2) has an effect of continuous learning that lasts years after termination of the program, and, most important, 3) has more positive influences upon transfer of training into participants' back-home situations than any other leadership development programs attended. 

A full version of the program is offered by Norway's two leading providers of management training programs: BI Norwegian Business School, and AFF at the Norwegian School of Economics (NHH). 3 modules of the program is adopted by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) as their internal leadership development program. For an autobiographical book explicating the underpinnings of the program, see Paul Moxnes: Samspill og ledelse - erfaringer med lederutvikling. Bergen: Fagbokforlaget, 2019.BRUKERE:
Ledelseutviklingssprogrammet AFF Samspill & Ledelse. 5 samlinger (20 dager) sentralt i Oslo. Et strukturert og psykodynamisk orientert program med psykologiske tema sydd sammen til en pedagogisk helhet. Skapt av Paul Moxnes og medarbeidere ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo på slutten av 1980-tallet. Videreutviklet av Moxnes og kolleger ved Handelshøyskolen BI  1991 - 2011. Videreutviklet av Moxnes og kolleger ved AFF 2012 - 2017. I dette programmet får du anledning til å fordype deg i forskningsbasert teori og praksis, og gjøre det anvendbart i din egen hverdag, eller evt. forberede deg til en fremtidig lederrolle.

Master of Management programmet Samspill og Ledelse. 5 samlinger (20 dager). Et eksamensrettet program med strukturerte øvelser og forelesninger over psykologiske tema sydd sammen til en pedagogisk helhet. Skapt av Paul Moxnes ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo på slutten av 1980-tallet. Videreutviklet av Moxnes og kolleger ved Handelshøyskolen BI 1992 - 2011; fra 2012 revidert under ny faglig ledelse. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner.

Internprogram. Samspill og Ledelse, 3 samlinger (13 dager). Kurset undervises av NAVs egen stab. 

Fullstendig undervisningsmateriell finnes tilgjengelig elektronisk. Psykologer kan søke om bruksrett til programmet.FAGLITTERATUR om programmet Samspill & ledelse:
POPULÆRLITTERATUR:


ĉ
paul moxnes,
Jan 5, 2014, 11:31 AM
Ċ
paul moxnes,
Mar 2, 2016, 1:44 PM
Ċ
paul moxnes,
Mar 21, 2019, 5:03 AM