Samspill & Ledelse/ Learning Individual and Group Psychology-in-Interaction

       The Human Resources Development (HRD) program Learning Leadership-in-Interaction; Applied Organizational Psychology (Samspill & Ledelse: anvendt organisasjonspsykologi) is a Norwegian HRD innovation based on a simple idea: organizations and their employees will profit by learning the art and science of applied organizational psychology. In the course of the program, group members are given psychological exercises and scholarly lectures (spanning from social psychology to depth psychology) choreographed into a continuous learning activity. The program runs over 5 modules, 20 non-residential days in total. It was originated by Paul Moxnes at the Dept. of Psychology, University of Oslo in the late 1980s; refined and further developed by Moxnes and colleagues at BI Norwegian Business School 1992 - 2011, updated and revised by Moxnes and colleagues at AFF at the Norwegian School of Economics (NHH) 2012 - 2017. The program is highly evaluated by participants. More than 5 thousand managers have attended (of a manager population in Norway of about 210 thousand, Statistics Norway, 2016). The program runs in Norwegian. 

It is hypothesized that the program's educational success lies in our effort to make the individual process isomorphic with the development stages in a typical hero fairy tale (staging a qualifying test, a main test and a glorifying/confirming test), and to arouse much of the same feelings that folk tales produce (excitement, surprise and curiosity). The didactic objective of the program is to align research-based psychological theories with the participants' own job-knowledge and life-experience.

Continuous and detailed program-evaluation have been an integrated effort since program start in 1992. Each exercise, lecture, module and the program as a whole are evaluated by the participants filling out a short standard evaluating form at the end of each module. This has proven to be a simple and efficient tool for program-development and refinement. A broad evaluation was done by the Department of Education, University of Oslo in 2003, where former participants evaluated the program in regard to other programs attended (Lahn, 2004, unpublished; referred in Moxnes, 2006, p. 16). Results strongly suggest that the program 1) conveys a practical knowledge of individual and group psychological processes that surpasses all other leadership development programs attended, 2) has an effect of continuous learning that lasts years after termination of the program, and, most important, 3) has more positive influences upon transfer of training into participants' back-home situations than any other leadership development programs attended. A full version of the program is offered by Norway's two leading business schools: BI Norwegian Business School, and AFF at the Norwegian School of Economics (NHH). Both programs (see below) run in Norwegian. Lederutviklingsprogrammet Samspill & Ledelse; anvendt organisasjonspsykologi har i over 25 år gitt prosesskompetanse og kunnskaper i individ- og gruppepsykologi.

BRUKERE
Ledelseutviklingssprogrammet AFF Samspill & Ledelse. 5 samlinger (20 dager) sentralt i Oslo. Et strukturert og psykodynamisk orientert program med 38 øvelser og 36 forskningsbaserte forelesninger over psykologiske tema sydd sammen til en pedagogisk helhet. Skapt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo på slutten av 1980-tallet. Videreutviklet ved Handelshøyskolen BI  1991 - 2011. Videreutviklet ved AFF 2012 - 2017; fra 2018 på selvstendig basis. I dette programmet får du anledning til å fordype deg i forskningsbasert teori og praksis, og gjøre det anvendbart i din egen hverdag, eller evt. forberede deg til en fremtidig lederrolle.

Master of Management programmet Samspill og Ledelse. 5 samlinger (20 dager). Et eksamensrettet program med strukturerte øvelser og forelesninger over ulike tema sydd sammen til en pedagogisk helhet. Skapt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo på slutten av 1980-tallet. Videreutviklet ved Handelshøyskolen BI 1991 - 2011; fra 2012 revidert under ny faglig ledelse. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner.

Programmet har vært kjørt bedriftsinternt for bl a Telenor, A-etat (NAV) (for arbeidssøkende), SR-bank og Sparebanken Vest. 

Programmet kan kjøres i regi av egen organisasjon. For spørsmål, kontakt paul@moxnes.com 

FAGLITTERATUR OM PROGRAMMET:
POPULÆRLITTERATUR: