പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഉപജില്ല സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം 2013-14   
       ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ പുലാമന്തോള്‍.
     നവംമ്പര്‍ 5,6,7


Site - Maintained by SchoolStudent IT Co-ordinators of Perintalmanna sub-dt 
റിസല്‍ട്ട് ലഭ്യമാകുന്നമുറക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് അനൗദ്യോകികമാണ്
പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഉപജില്ല സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം 2013-14
അന്തിമമത്സരഫലങ്ങള്‍
click on the below links for all results of the respective melas
Schoolwise points & Highier Level participant List available in the  Right pane------------------>>>>>>>>>>
pmna sub-dt-kalolsavamdataentry closed-programme
 scheduled-no more corrections possible


ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 2013-14 കല്പകഞ്ചേരി പ്രോഗ്രാം

click4ITMela schedule

click4ID Card format