Hoạt động gần đây của trang web

23:47, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng công cụ DataImport
23:42, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng công cụ DataImport
23:42, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã đính kèm tb_PP_ProductSpecialPricing.png vào Cách sử dụng công cụ DataImport
23:41, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã đính kèm tb_M_Supplier.png vào Cách sử dụng công cụ DataImport
23:37, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã đính kèm tb_M_Customer.png vào Cách sử dụng công cụ DataImport
23:30, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách import chính sách giá, khuyến mại bằng excel
23:27, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách import chính sách giá, khuyến mại bằng excel
23:27, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách import chính sách giá, khuyến mại bằng excel
23:22, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Thiết lập chính sách giá khuyến mại cho hàng hóa
23:21, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách import chính sách giá, khuyến mại bằng excel
23:18, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách Import danh sách Khách hàng bằng excel
23:17, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách Import danh sách Nhà cung cấp bằng excel
23:11, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng công cụ DataImport
23:10, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã đính kèm DataImport.png vào Cách sử dụng công cụ DataImport
23:04, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng công cụ DataImport
23:01, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng công cụ DataImport
22:56, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng công cụ DataImport
22:53, 1 thg 10, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách import từ file excel vào phần mềm
23:26, 30 thg 9, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI
23:24, 30 thg 9, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI
23:22, 30 thg 9, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách kết nối ngăn kéo đựng tiền và máy in hóa đơn
23:21, 30 thg 9, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách kết nối ngăn kéo đựng tiền và máy in hóa đơn
23:20, 30 thg 9, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách cài đặt máy in tem mã vạch APOS 350B
23:19, 30 thg 9, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách cài đặt driver máy in hóa đơn Tawa PRP 085US
23:19, 30 thg 9, 2019 Nguyen Tuan Hai đã chỉnh sửa Cách cài đặt driver máy in hóa đơn Tawa PRP 085US

cũ hơn | mới hơn