Studieteknik

Vill du lyckas bättre i skolan och få bättre betyg? Känner du att tiden inte räcker till? Pluggar du mycket, men går det ändå inte bra? Vill du lära dig mer på kortare tid? Ja visst, men hur?  Jo, genom att förbättra din studieteknik, alltså din förmåga att lära dig. Den tekniken kan man förbättra i alla ämnen.

Här är en video om studieteknik. Den är från KTH, Kungliga Tekniska högskolan - ett av världens bästa universitet:

Två elever: en med bra studieteknik, och en med dålig.