Nationella prov i svenska

Exempel på provuppgifter

Grundskolan
Årskurs 3
Årskurs 9

Gymnasiet
Svenska som andraspråk 1


tumblr counter

De nationella proven i svenska testar hur du diskuterar, lyssnar, läser och skriver.

Vill du bli bättre på att läsa och skriva?