Grammatik‎ > ‎

Grammatik

Här kan du lära dig om två stora delar i grammatiken: ordklasser och satsdelar.
Ordklasser
Du har nog hört ord som adjektiv, substantiv och verb. De är ordklasser, alltså typer av ord. Det finns flera andra ordklasser. 

Orden i en ordklass fungerar på samma sätt. 


Substantiv (t ex en bil, ett hus)
Adjektiv (t ex gul, snäll)
Räkneord (t ex två, andra) 
Pronomen (t ex jag, ni, min, den, mig)
Verb (t ex åker, hämtade, cyklar, pratat)
Adverb (t ex snabbt, bra, dit, där, vanlig)
Konjunktioner (t ex och, eller, utan, fast, antingen ... eller) 
Prepositioner (t ex i, på, över, under, före, bakom)
Interjektioner (t ex Aj!  Aj! Nej!)

Du har kanske hört talas om ord som subjekt, predikat och verb. De är exempel på satsdelar

Vad är satslära?
"Satslära"  är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de skall ordnas för att man ska förstå meningen.

I satsläran har man delat in satsen i olika satsdelar, för att man skall lättare kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

Vad är en satsdel?
En satsdel är ett eller flera ord som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Denna enhet beskriver något.

En sats består av flera olika satsdelar. 


Comments