Vad är en novell?

En novell berättelse i prosaform (alltså inte i dikt-form) som är kortare än en roman. Det finns korta noveller som är bara ett par sidor långa, men 8-30 sidor är normalt. 

Här och här finns många exempel på noveller.          Ett halvt ark papper, av Strindberg (en känd kortnovell)

Skriv en novell om en person som flyttar från sitt hemland!

Svara på frågorna och ta sedan hjälp av svaren för att skriva din novell.

Vilken person flyttar? (namn, kön, ålder, land) 
Vad händer innan flytten?
Varför flyttar hon?  
Vart flyttar hon? 
Vad visste hon om landet innan hon kom dit? 
Hur reser hon dit?
Stannar hon på några platser på vägen dit? 
Berätta om några intressanta händelser på resan. 
Berätta om några personer hon träffar längs vägen. 
Hur slutar berättelsen? Lyckligt eller olyckligt? 

Använd din fantasi och försök göra början intressant så att läsaren vill läsa till slutet. Tänk på vilket tempus du skriver i. Antagligen passar preteritum bäst.

Skriv gärna vad personerna säger, alltså deras repliker. Skriv replikerna med talstreck (-):
- Är det sant, frågade mannen med mörk röst.
- Visst är det sant, svarade kvinnan argt. Tror du mig inte?