โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เลขที่ 78 หมู่ 3 ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทร.055-299260 
    โทรสาร ต่อ 413
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 200
    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ต่อ 414
    ฝ่ายบริหารงานบุคคล ต่อ 415
    ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ต่อ 416

E-mail : plpanyaschool@gmail.com
admin : kruhand@hotmail.com
 

แผนที่