ประวัติ
    โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัด พิษณุโลก เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่างทางด้านสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่างทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหลักการที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กพิการในแต่ละระดับและแต่ละประเภท และบำบัดฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กพิการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
https://sites.google.com/site/plpanyaschool/sarsnthes/logoPLP%20%28Medium%29.png?attredirects=0
ความหมายของสัญลักษณ์
รูปเด็กหัวจุก หมายถึง สติปัญญา
กลีบบัวสีเหลือง หมายถึง เมืองพุทธ
กลีบบัวสีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น


สีประจำโรงเรียน
https://sites.google.com/site/plpanyaschool/sarsnthes/tong.jpg

เขียว - เหลือง
สีเขียว หมายถึง การให้ชีวิตใหม่ ความร่มรื่น
สีเหลือง หมายถึง เมืองพุทธ ความมีเมตตา


เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ดีสู่การมีงานทำ

อัตลักษณ์
อาชีพเด่นเอกสารเผยแพร่
สารสนเทศประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สารสนเทศประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สารสนเทศประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด