ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์11 พ.ย. 2561 06:33โดยKruhand Matong

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๕๒๗, ปรับปรุงพัฒนา ถนน ค.ส.ล. ปรับปรุงพัฒนา รางระบบน้ำ ค.ส.ล. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
**ดาวน์โหลดเอกสาร หน้า1    หน้า2
Comments