ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โพสต์6 พ.ย. 2560 23:02โดยKruhand Matong   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 23:03 ]

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ คลิก!!

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการ คลิก!!

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิก!!

Comments