กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โพสต์21 ก.ย. 2561 21:43โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School
ในวันที่ 24 สิงหาคม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยมีท่านผู้อำนวยการศักดา เรืองเดชเป็นประทาน

Comments