กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

โพสต์4 มิ.ย. 2562 20:00โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 
กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการถวายพระพรโดยท่านผู้อำนวยการศักดา  เรืองเดช คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในภาคบ่ายคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนComments