กิจกรรมโรงเรียน
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สถานีพัฒนาและอน ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:19 โดย Kruhand Matong
 • กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลจัดกิจกรรมงานกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 "กีฬา กีฬา เป็นยา ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:14 โดย Kruhand Matong
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ในวันที่ 10 ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:10 โดย Kruhand Matong
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลเป็นสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 20-21ธันวาคม โดยในวันที่ 21 ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:05 โดย Kruhand Matong
 • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ" โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 และวันชาติไทยโดยกิจกรรมประกอบด้วย 1 ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:00 โดย Kruhand Matong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลด