...de la proposta

Aquesta proposta didàctica tracta el tema de la publicitat i consta de 3 blocs de treball i un d'ampliació. En finalitzar la tasca ens proposem obtenir un informe de les qüestions apreses i treballades, i l'elaboració d'un anunci publicitari a partir dels continguts de la matèria de ciències naturals, i de la producció coordinada amb la matèria de tecnologia.Caldrà lliurar la realizació del dossier amb les tasques resoltes.