Schoolzeilen

Schoolzeilen met Plons

In overleg met een aantal Rotterdamse scholen voor Speciaal Onderwijs is in 2008 begonnen met het ontwikkelen van schoolzeil activiteiten door Stichting Plons. De reden is dat we in willen zetten op buitenschoolse activiteiten gericht op activering van leerlingen in recreatieve zin en hen in contact willen brengen met de zeilsport.


In het seizoen kan er op diverse dagdelen (in overleg met de Watersport Vereniging Rotterdam) gezeild worden in groepen tot ongeveer 18 leerlingen. Deze activiteit kan in de ochtend of middag plaatsvinden.

Doelstelling

  • Door middel van deelneming aan Plons willen we bereiken dat leerlingen plezier ondervinden door het 
  • deelnemen aan watersportactiviteiten. Een verder doel is dat leerlingen vanuit deze stimulerende kennismaking door zouden kunnen stromen naar een watersportvereniging.
  • Door deelneming aan sportactiviteiten bijdragen aan het fysieke welbevinden van de leerling.
  • Je verantwoordelijk gaan voelen voor het zeilmateriaal waarvan je gebruik maakt.
  • Ontmoeting met andere doelgroepen uit de samenleving. Vrijwilligers, schippers en bijv. stagiaires  uit het regulier onderwijs.

Contact opnemen met Plons

Wilt u meer informatie over het schoolzeilen?


De volgende scholen hebben deelgenomen en/of gaan deelnemen:


VSO De Hoge Brug,
Accent Praktijkonderwijs locatie Centrum,
Accent Praktijkonderwijs, locatie Capelle,
Openluchtschool Rotterdam,
Reconvalescentenschool,
Horizon: inst mr. Schats-Noord
Schreuder College Kastanjedaal
Rotterdamcollege