ANBI/Beleidsplan/Jaarrekeningen

Stichting Plons is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals:

- Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
- Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)
Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels, waaronder de transparantie- en publicatieplicht volgens artikel 1a lid 7 Uitvoeringsregeling AWR.

Stichting Plons voldoet daaraan en informeert via deze pagina op elektronische wijze met betrekking tot haar functioneren.

Stichting Plons is ook een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.
https://sites.google.com/site/plonsrotterdam/anbi/bannererkenningcbf.JPG
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. 

1. Naam organisatie

Plons (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 8130.98.944 
KvK Nummer: 24359961

3. Internet adres

http://www.plons.nl

4. Contact

Postadres
Postbus 4131
3006 AC Rotterdam
Adres
Langepad 27
3062 CJ Rotterdam  (Alleen op afspraak)

Email: info@plons.nl 
Telefoonnummer: +31 (0) 84 003 1343

5. Doelstelling

Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van mensen met én zonder beperking in een zeilboot om op deze manier hen een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen. Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve beeldvorming en plezier zijn kernwoorden die als basis fungeren. Hiermee bevorderen we tevens de participatie tussen deze doelgroepen.

6. Beleidsplan

Met gepaste trots; Ons beleidsplan 2017-2020                                                                                                             

7. Bestuurders


Het bestuur (januari 2017):

• Mark van der Heijden                                           voorzitter
• Robert de Winter                                                 penningmeester
• Carla den Braber                                                 secretaris
• Christel van Ooijen                                              bestuurslid + VOG vertrouwenspersoon
• Tony Teeuwen                                                     bestuurslid

8. Beloningsbeleid

Stichting Plons is een vrijwilligersorganisatie. Wij hebben geen betaalde werknemers noch een beloningsbeleid.

Opbrengsten uit giften en donaties komen volledig ten goede aan het doel van stichting Plons.

9. Activiteiten

Deelnemers zijn mensen met een lichamelijke -, verstandelijke -, visuele - of andere beperking/ziekte in de leeftijd vanaf 5 jaar. Ze kunnen ook in groepsverband inschrijven. Denk aan leerlingen uit het speciaal onderwijs of bewoners van bijzondere woonvormen. Plons is bestemd voor iedereen met een beperking die kennis wil maken met de watersport, of zijn/haar alreeds aanwezige zeilervaring wil uitbreiden.

Momenteel zijn er 3 verschillende projecten/ activiteiten voor deelnemers van Stichting Plons.

  • Recreatief varen onder begeleiding van ervaren watersporters op zondag voor individuele deelnemers.
  • Groepszeilen voor scholen uit het Speciaal Onderwijs en groepen uit woonvormen.
  • Wedstrijdzeilen (regionaal, nationaal en olympisch) voor  sporters met een verstandelijke beperking.
Bronbestanden van Plons (o.a. KVK, Statuten, beleidsplan, normen, etc.)