Библиографија 1

Које библиотеке у Србији и Црној Гори посједују поједине књиге може се провјерити на ЦОБИСС.СР и ЦОБИСС.ЦГ
Библиотека Матице српске у Новом Саду има више од 500 књига на ову тему. Библиотека на Цетињу има вјероватно нешто више. На интернету се може наћи преко 100 књига. У библитекама у Београду око 50. у Подгорици око 30. 

                                            Извори и литература које сам користио у писању књиге о племенима 

Константин - Косто Р. Алексић – ''Опутне Рудине'', Врбас 1990.

Милорад – Мића Алигрудић – ''Братство Алигрудића из Зете'', Сабор Зете, Голубовци 1999. 

Милорад – Мића Алигрудић – ''Зета: некад и сад'', Подгорица 2012.

Бранко Н. Анђелић – ''Родослов братства Анђелића'', Београд 2008. 

Љубо Анђелић – ''Град на Тари'', Титоград 1950. 

Мирко Тома Анђелић – ''Родослов братства Анђелић'', Београд 2004.

Милован Аџић – ''Ђиновићи код Цетиња'', Котор 1979.

Раослав Д. Бабовић и Миљан В. Бабовић – ''Братство Бабовићи'', САНУ, Коњухе: Братство Бабовићи, Београд 2000.  

Јован Стефанов Балевић – ''Кратак и објективан опис садашњег стања Црне Горе'', Санкт-Петербург 1757. Са руског превео проф. Растислав В. Петровић.

Митар Бакић  – ''Данило I, књаз и господар слободне и независне Црне Горе и Брда'', Подгорица 1998

Радован Бакић и Миле Бакић – ''Бакићи: васојевићко братство из Забрђа'', Андријевица 2006.

Радован Бакић – ''Горње Полимље: природа, становништво и насеља'', Никшић 2005. 

Неђељко П. Банићевић – ''Братство Банићевићи'', Ђеновићи 1998.

Гојко Барац – ''Родослов братства Барац'', Београд 2007.

Мирко Барјактаревић – ''Етнички развитак Горњег Полимља'', Гласник Цетињских музеја, књ. VI, Цетиње 1973.  

Мирко Барјактаревић – ''О балканским племенима'', отисак из часописа Албанолошка истраживања, Приштина 1996. 

Мирко Барјактаревић – ''Предања о заједничком пореклу неких црногорских и неких арбанашких племена'', "Становништво словенског поријекла у Албанији" – Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990.

Мирко Барјактаревић – ''Ровца'', ЦАНУ, Титоград 1984. 

Ђуро Батричевић – ''Црногорци у руско-јапанском рату'', Цетиње 1996. 

Милан Н. Бацковић – ''О племену Пјешивци братство Бацковићи'', Београд 1999. 

Узеир Бећовић – ''Левер Тара и њено становништво'', Београд 1997.  

Драгутин Р. Бјелица  ''Бјелице: казивања о племену и братствима'', Београд 1996. 

АлександарЋабо Алексе Бјелојевић – ''Историјат једног братства у црногорском племену Братоножићи: Бјелојевићи, Павличићи, Пунишићи, Илићи, Ћулевићи, Миковићи и Николићи'', Београд 2003. 

Драгиша М. Благојевић – ''Братство Благојевић с Пирлитора'', Београд 2002.

Обрен Благојевић – ''Пива'', Београд 1971. 

Живорад Д. Блечић – ''Родослов братства Блечића'', Обод Цетиње, Подгорица 2002.

Михаило Блечић – серија чланака о исељавању из Црне Горе у Србију, Вечерње Новости од 24. јануара до 11. фебруар 1999.

Велимир Богавац – ''Порекло Богаваца (Боговаца) и њихове сеобе'', Београд 1979. 

Валтазар Богишић –  Богишићев архив, Цавтат, ХVI, 3. – подаци су из 1894. ''Извјештај о братствима Капетаније Љешкопољске'', Љешкопоље, 19. јул 1894, капетан Ристо Раичевић, писар Симо П. Вукчевић.         

Валтазар Богишић – ''О Кучима'', Богишићева библиотека у Цавтату 1894.

Кристофер Боем – ''Крвна освета'', ЦИД, Подгорица 1998. 

Иван Божић – „Зета и Мрњавчевићи“, Београд 1976. 

Иван Божић – ''Средњовјековни Паштровићи'', Београд 1959. 

Љубомир Илијин  Бојић – ''Родослов Бојића из Горње Мораче'', Земун 2006. 

Бошко И. Бојовић – ''Јелена Шаулић Бојовић'', Београд 2016. 

Новица Бојовић – ''Прибојска Голеша: Бојовићи у Прибојским Голешима'', Београд 1997.  

Маријан Болица – ''Опис Скадарског санџаката 1614'', Архив Матице Српске, Нови Сад 1960. и Старине, књ. XII, Загреб 1880.  

Војислав Бољевић – Вулековић – ''Црмничко племе Бољевићи у прошлости Црне Горе'', историјско етнолошка студија, Подгорица 1995.  

Драгиша Н. Боричић – ''Испод Комова'', Шабац – Београд 1997. 

Драгиша Н. Боричић – ''Плав и Гусиње'', Београд 1926. 

Бранко Бошковић – ''Насељавање Врачана у Метохији, њихов прогон и растур'' – ''Становништво словенског поријекла у Албанији'' – Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. 

Ђурђе Бошковић – ''Стари Бар'', Београд 1962.  

Прота Јован Бошковић – ''Цртице из живота Немањића у Зети'', Шабац 1932. 

Поп Ристо Бошковић – ''Историјске приче из повјеснице Бјелопавлића'', Никшић (репринт из 1902) 1972. 

Милан Брајовић – ''Племе Бјелопавлићи'', Подгорица 2000. 

Илија М. Браковић – ''Поријекло и владавина династије Карађорђевића'', Крушевац 1938. 

Илија Браковић – ''Везиров мост и прва похара Куча'', текст, 1932. 

Голуб Бракочевић – ''Девет села међу девет брда, Шекулар и Шекуларци у новије доба'', Београд 1971.

Раде Бракочевић – ''Ломни Шекулар'', Београд 2013.  

Драгоје Р. Брауновић – ''Брауновићи: родослов: братство морачког племена: поријекло, станишта, стабло, легенда'', Комесграфика, Бања Лука 2011. 

Владимир Броневски – ''Записи о Црној Гори и Боки'', Подгорица 1995.

Војислав Бубања – ''Бубање, село и родослов'', Алмарекс, Београд 1996.

Ранко Р. Бубања – ''Бубање  прилог за монографију'', Подгорица 2017. 

Чедомир С. Булајић – ''Вилуси'', Београд 1994.  

Чедомир С. Булајић – ''Родослов братства Булајића'', Београд 1987.   

Војислав М. Булатовић – ''Ровца – братство Булатовића'', Нови Сад 2001.   

Милутин Булатовић – ''Колашин са околином'', Колашин 2000.

Милован Васовић – ''Трепча код Андријевице'', Београд 1997.

Милош Велимировић – ''Васојевићи и Метохија'', Андријевица 2001.

Милош Велимировић – ''На Комовима'', Комови, Андријевица 2000. 

Милош Велимировић – ''Племе васојевичко'', Андријевица 2003.

Андрија Веселиновић и Радош Љушић – ''Родослови српских династија'', Нови Сад 2002. 

Рајко Веселиновић – ''Ко су ''Албанци'' и ''Клименти'' у аустријским изворима с краја XVII века?'', Матица Српска, Нови Сад 1960. 

Бождар М. Вешовић – ''Војвода Миљан Вуков Вешовић'', Андријевица 2007.

Др. Радослав Јагош Вешовић – ''Племе Васојевићи'', Сарајево 1935. 

Обрад Вишњић – ''Голија и Голијани'', Требиње 1987. 

Вл. Влаховић – ''Међуплеменски односи у Брдима'', ''Записи'', часопис, август и септембар, Цетиње 1939. 

Драгиша П. Влаховић – ''Влаховићи по предању'', приредио Миодраг Влаховић, Стручна књига, Београд 1992. 

Јово Н. Влаховић – ''Родослови Суторине: братство Влаховић – Влаовић'', Београд 2010. 

Јово Н. Влаховић – ''Суторина: Хроника подручја и насеља са родословљем'', Београд 2001.  

Петар Влаховић – ''Бродарево и његова околина'', Београд 1968.  

Станко Влаховић – ''Братство Влаховића'', Стручна књига, Београд 1992. 

Милета Војиновић – ''Пљеваљски крај – прошлост и порекло становништва'', Пљевља 1997.

Перко Војиновић – ''Истине и заблуде у српству, југословенству, словенству'', Рад Београд - реч и мисао, Београд 1999.

ВујанићЈерковићKртинићМаринковић – ''Kњига о Мацурама'', Београд 2014.  

Марко Вујачић – ''Знаменити црногорски и херцеговачки јунаци'', књ. I, Побједа, Титоград 1990.

Марко Вујачић – ''Знаменити црногорски и херцеговачки јунаци'', књ. II, Побједа, Титоград 1990.  

Марко Вујачић – ''Знаменити црногорски и херцеговачки јунаци'', књ. III, Побједа, Титоград 1990.    

Марко Вујачић – ''Знаменити црногорски и херцеговачки јунаци'', књ. IV, Просвета, Београд 1956.    

Милан Вујачић – ''Двије разуре Требјешана и постанак племена Ускоци у Црној Гори'', Глас САНУ 280, Београд 1971, чланак.

Никола Симов Вујачић – ''Братство Вујачића'', Никшић 1984. 

Петар Ћетков Вујачић – ''Дивље крушке – доживљаји и сјећања'', Будва 2000.  

Раде Вујисић – ''Братство Вујисића'', Подгорица 1998. 

Видак Вујновић – ''Вој(и)новићи и Вуј(и)новићи: од средњег века до данас'', Београд 1985. 

Васо Вујовић – ''Никшићко Прековође'', Никшић 1982.

Ђуро Вујовић – ''Загарач кроз историју'', Подгорица 2009.  

Милорад Вујовић – ''Вујовићи из Микулића'', Београд 2016.  

Никола М. Вујовић  ''Вујовићи из Убала Чевских'', Херцег Нови, Подгорица 2002. 

Батрић Вукић ''Родословно стабло Вукића'', Београд 1980. 

Светозар М. Вукић – ''Васојевићи у име државе Црне Горе 1861'', Пријепоље 1969. 

Мирко Вукићевић ''Вукићевићи из Трешњева и њихови коријени'', Андријевица 2005.  

Јован Вукмановић – ''Паштровићи'', антропогеографска и етнолошка истраживања, докторска дисертација, Подгорица 2002.  

Јован Вукмановић – ''Црмница'', антропогеографска и етнолошка истраживања, САНУ,  Београд 1988.

Божидар Вуковић – ''Насеље Предиш у Бјелице'', Београд 1982.  

Гавро Вуковић – ''Војвода Миљан Вуков и Васојевићи 1820-1886'', Цетиње 1932.

Гавро Вуковић – ''Мемоари'', Обод Цетиње и Побједа Подгорица, 3 тома, 1985. 

Сретен М. Вуковић – ''Бјелопавлићи'', Београд 2008.  

Ђорђе Вукотић Чевски – ''Племе Чевљани или Озринићи'', Београд 1998. 

Јанко Вукотић – ''Успомене из три рата'', Службени лист СРЈ, Београд 1996.

Крсто Вукотић – ''Паштровска хроника'', Књ. 1, Ужице 2007.

Милија Вукотић и др. аутори – ''Вукотићи'', Београд 2000.  

Душан Вуксан – ''Генеолошка таблица куће Петровић – Његош, Споменица Петра II Петровића Његоша – владике Рада'', Цетиње 1926. 

Милан Вуксановић – Пуовић – ''Истина о Србима–католицима из Боке'', фељтон, ''Глас Црногорца'', Подгорица, 4 – 11. октобар 2001. 

Божидар Алексе Вукчевић – текст о Љешанској нахији

Др. Никола Вукчевић – ''Етничко поријекло Црнограца'', Београд 1982.

Др. Никола Вукчевић – ''Питање боја на Цареву Лазу'', Београд 1968.

Др. Никола Вукчевић – ''Један прилог традицији у Црној Гори'', Београд 1971.

Др. Никола Вукчевић – ''Осврт на нека питања из историје Црне Горе'', Београд 1981.

Петар Н. Вукчевић – ''Братство Вукчевићи'', ЦИД, Подгорица 2002. 

Милош Вулевић ''Војвода Миљан Вуков'', Андријевица 2005.        

Блажо Милованов Вулетић – ''Биљешке и причања из живота Бјелопавлића'', писано у Аргентини 1910. године, Подгорица 1999.   

Данило Вуловић – ''Цетиње и Црна Гора'', Београд 1927.

Миле Вуловић – ''Родослов братства Вуловића из Сопотнице'', Београд 2007.

Светислав Тојо Вучељић ''Кошутиће и Братство Вучељића'', Београд 1999. 

Душан М. Вучуровић и Милан С. Вучуровић – ''Вучуровићи – Вучуревићи из Бјелопавлића'', Београд 1995. 

Младен Газивода – ''Братство Газивода'', Подгорица 2013.

Герхард Геземан – ''Чојство и јунаштво старих Црногораца'', Унирекс, Подгорица 1996.

Богдан Гледовић – ''Прилог у крви Пљеваља 1941-1945'', Пљевља 1969.

Велизар – Веко Д. Грдинић – ''Родослов братства Грдинића'', Београд 2001.

Радомир П. Губеринић – ''Братство Губеринића и њихови огранци'', Иванград 1987.

Радомир П. Губеринић – ''Будимља'', Београд 1994.

Радомир П. Губеринић – ''Буне у Васојевићима'', Београд 1996.

Радомир П. Губеринић ''Документа о Васојевичкој области са околиним 1861 – 1912'', Београд 2001.

Радомир П. Губеринић – ''Кнез Никола Васојевић'', Ступови, Андријевица 1997.

Радомир П. Губеринић ''Однос књаза Николе према доњим Васојевићима (1875-1885)'', Иванград 1984. 

Радомир П. Губеринић ''Младотурски злочини у Полимљу (1908 - 1912)'', Београд 2004. 

Перко Гузина – ''Братство Гузина, Лазаревића и Митровића у Дробњаку и њихово поријекло'', АБЦ Глас, Чачак 1997.  

Ђоко – Ђока Марков Дабовић – ''Племе Шестани: историјско – етнолошка студија'', Бар 2006. 

Анто Даковић – ''Мемоари'', Никшић 1955. 

Петар Дамјанов – ''Морача у вековима (1252-2002)'', Војска, Београд 2002.

Миомир Дашић – ''Васојевићи од помена до 1860'', Београд 1986. 

Миомир Дашић – ''Васојевићи у устанцима 1860-1878'', Подгорица 1992. 

Миомир Дашић ''Карађорђевићи из Васојевића'', Андријевица 1996. 

Јевто Дедијер – ''Херцеговина'' и Обрен Ђурић – Козић – ''Шума, Површ и Зупци у Херцеговини'', Требиње 2001.

Јован Делевић – ''Будимља и Будимљани кроз историју'', Иванград 1986.

Ново Б. Делевић – ''Васојевићи'', Београд 2009.

Ново Б. Делевић – ''Монографија братства Делевића'', Београд 2007.

Вељко Делетић и Ратко Делетић ''Братство Делетића'', Андријевица 2003. 

Ратко Делетић ''Игуман Мојсије Зечевић'', Андријевица 2005.

Ратко Делетић – ''Карађорђевићи су Ђуришићи'', Андријевица 2005.

Урош Делибашић – ''Делибашићи'', тексту пдф формату. 

Видоје Деспотовић – ''Вруља и Вруљани'', Београд 1997.

Видоје Деспотовић – ''Наша села'', Информативни центар Пљевља, Пљевља 2003.

Стеван М. Димитријевић – ''Грађа за српску историју из руских архива и библиотека'', чланак, Споменик СКА, LIII, Београд 1922.

Михаило Динић – ''Српске земље у средњем веку'', СКЗ, Београд, 1978.

Секула Добричанин – ''Доња Морача, живот и обичаји народни по традицији'', Титоград 1984. 

Ристо Ј. Драгићевић – ''Архивски подаци о личностима из Горског вијенца'', Цетиње 1940.

Ристо Ј. Драгићевић – ''Васојевићи и Цетиње 1863 год.'', Цетиње 1939.

Будимир Р. Драговић – ''Васојевићи у историји Црне Горе'', Никшић 2001.

Будимир Р. Драговић – ''Драговићи из Ђулића'', Подгорица 1996.

Иван Р. Драговић – ''Ко су и од кога су Драговићи и Лекићи из Ђулића'', Београд 1997.

Марко Драговић – ''Историја Црне Горе'', Подгорица 1935.

Марко Драговић  ''Потурчењаци у Црној Гори'', Цетиње 1931.   

Марко Драговић  ''Сеоба господара црногорског Ивана Црнојевића са Ријечког Града на Цетиње 1485 године'', Нови Сад 1886.  

Небојша Драшковић – ''Чевско Заљуће и Доњи крај села у племену Озринићи'', Београд 1999.

Урош Дробњак – ''Дробњаци из Брајковца код Пријепоља'', Београд 2004.

Владимир Р. Дубак ''Васојевићко село Божиће и Божићани'', Београд 1995. 

Владо Ђ. Дулетић – ''Трагом прошлости Дулетића'', Будва 2015. 

Љубомир Дурковић - Јакшић – ''Србијанско црногорска сарадња (1830-1851)'', САН, Београд 1957. 

Стеван Дучић – ''Живот и обичаји племена Куча'', ЦИД, Подгорица 2004. 

Милош О. Ђоковић – ''Братства села Југовића'', Никшић 2002. 

Милош О. Ђоковић – ''Војводићи – Ђоковићи (Требјешани)'', Никшић 1999.

Никола Ђоновић – ''Рад и карактер Црногораца'', Београд 1935.

Димитрије Велишин Ђукић – ''Братство Ђукића у Васојевићима'', Титоград 1988.

Љубомир Ђ. Ђукић – ''Племе Пјешивци са братством Ђукић кроз историју'', Београд 2005.  

Славољуб Т. Ђукић – ''Ђукићи од Павића Владимирова из Метеха'', Краљево 2007. 

Бранислав Ђурђев – ''Постанак и развитак брдских, црногорских и херцеговачких племена'', Титоград 1984. 

Бранислав Ђурђев – ''Турска власт у Црној Гори у ХVI и ХVII веку'', Свјетлост, Сарајево 1953.

Веселин С. Ђуричковић – ''Ђуричковићи: братство рода Орловића из племена Загарача, Црна Гора (1610-2010)'', Београд 2010. 

Миливоје С. Ђуришић – „Парци и њихови житељи Ђуришићи и Раичковићи“, Подгорица 1996.

Митар Ђуришић, Миомир Радуновић, Милош Т. Ускоковић – ''Љешњани у борби за слободу'', Чигоја штампа, Београд 2004. 

Др. Јован Ердељановић – ''Братоножићи племе у црногорским брдима'', Српски Етнографски зборник књига ХII , Београд 1908.

Др. Јован Ердељановић – ''Етничко сродство Бокеља и Црногораца'', Глас СКА, XCVI, Сарајево, 1920. 

Др. Јован Ердељановић – ''Кучи, Братоножићи и Пипери'', Београд 1981.

Др. Јован Ердељановић – ''Постанак племена Пипери'', Београд 1911.   

Др. Јован Ердељановић – ''Племе Кучи у Црној Гори'', Београд 1907.  

Др. Јован Ердељановић – ''Стара Црна Гора'', Београд 1978. 

Др. Јован Ердељановић – ''Старина и значај племенских предања код Срба'', чланак, Љетопис Матице српске ц VIII свеска 15, Нови Сад 1934. 

Бошко Жугић – ''Поријекло и развој братства Жугића од 1740 – 1966 год.'' Цетиње 1966.

Љубомир Звицер – ''Чаша Жучи'', Цетиње 2001. 

Урош Зековић – ''Зековићи братство у Ускоцима'', Титоград 1985. 

Јован Зечевић – ''Виницка'', Београд 1992. 

Милош Зечевић – ''Ратовање Војислава Војиновића са Дубровником'', Београд 1908.  

Илија Златичанин – ''Приче из старе Подгорице'', Подгорица 1996. 

Илија Златичанин – ''Хронике'', Подгорица 1999. 

Јован Ф. Иванишевић – ''Подловћенско Цетиње'', Цетиње, Јавор за 1892. годину, бројеви: 5, 12, 14, 16, 24 и 25.

Јован Ф. Иванишевић – ''Путопис кроз Мале Цуце'', Цетиње, Јавор за 1891. годину, бројеви: 37, 38 и 39.

Др. Здравко Н. Ивановић – ''Племе Кучи – Родослов братства Ивановића (огранак Пешовића)'', Подгорица 2005.

Радован Богићев Ивановић – ''Племе Кучи – родослов Дрекаловића'', Београд – Титоград 1978.

Гргур Јакшић – ''Зетски Митрополит Данило I и ослобођење Црне Горе'', Београд 1896. 

Милета Р. Јанковић  ''Хроника села Лијешња у Ровцима'', рукопис, Титоград 1978.  

Милорад С. Јанковић – ''Јанковићи и њима сродна братства у Заграду код Берана'', Беране 1998.

Др. Илија М. Јелић – ''Крвна освета и умир у Црној Гори и сјеверној Албанији'', Геца Кон, Београд 1926. 

Миливоје Јелић ''Родослов братства Рачића из Слатине код Андријевице и сјећања'', Андријевица 2001.

Радош Р. Јелић и Милутин К. Јелић – ''Слатина и Слатињани у историји и традицији'', САНУ, Београд 1992.

Константин Јирeчек – ''Историја Срба'', књ. I (политичка историја), Слово љубве, Београд 1984. 

Константин Јирeчек – ''Историја Срба'', књ. II (културна историја), Слово љубве, Београд 1984. 

Батрић Јовановић, Миљан Радовић, Спасоје Меденица, Новица Ракочевић – ''Колашин'', Београд 1981.

Богдан Г. Јовановић – ''Родословље потомака кнеза Јанка Миличкова Јовановића'', Котор 1975. 

Јагош Јовановић – ''Историја Црне Горе'', Подгорица 2001.

Јагош Јовановић – ''На висинама чојства'', Побједа, Титоград 1975.  

Андрија Јовићевић – ''Зета и Љешкопоље'', ЦИД, Подгорица 1997. 

Андрија Јовићевић – ''Историја Мораче до 1820. год.'', Чачак 1927.   

Андрија Јовићевић – ''Малесија'', ЦИД, Подгорица 1997.

Андрија Јовићевић – ''Плавско – Гусињска област, Полимље, Велика и Шекулар''; насеља и поријекло становништва, књига 10; Београд 1921. 

Андрија Јовићевић – ''Ријечка нахија'', ЦИД, Подгорица 1999.

Андрија Јовићевић – ''Црногорско Приморје и Крајина'', Српски етнографски зборник ХХIII, Београд 1922.

Андрија Јовићевић и Михаил Стругар – ''Слике из прошлости Цеклина'', Загреб 1902.

Миљан Милошев Јокановић – ''Племе Кучи – етничка историја'', Београд 1995.

Милорад Јокнић  ''Становништво у пљеваљском крају'', Пљевља 2006. 

Ђукан Н. Јоксимовић – ''Бихор и доњи Колашин'', Прилеп 1934.  

Ђукан Н. Јоксимовић ''Војвода Лакић Војводић'', Котор 1965. 

Ђукан Н. Јоксимовић – ''Доњи Колашин'', Лесковац 1939.  

Ђукан Н. Јоксимовић ''Још неки прилози о одласку 300 Васојевића у Србију 1861. године'', Иванград 1967. 

Љубомир Р. Јоксимовић – ''Вранешка колијевка: братства Јоксимовића из Вранеша'', Бијело Поље 2004.

Миодраг С. Јоксимовић – ''Народна војска Васојевића (1858-1918)'', Ступови, Андријевица 1997.

Душан Јолић – ''Родослов братства Ријеке Марсенића и Навотине'', Комови, Андријевица 2007. (''Хроника Ријеке Марсенића и Навотине са родословом'')

Милан Карановић – ''Динарска племена Немањићког поријекла'', Бања Лука 1937. 

Милан Карановић – ''Исељени Дробњаци'', Сарајево 1925. 

Вук Караџић – ''Бока Которска'', Београд 1972.  

Вук Караџић –  ''Српске народне пјесме'', Београд 1977.

Стојан Караџић – ''Вук и лоза Караџића'', ГИП Култура, Београд 1996.                                                        

Стојан Караџић и Вук Шибалић – ''Дробњак – породице у Дробњаку и њихово поријекло'', МРГ, Београд 1995.

Стојан Караџић – ''Дурмиторски љетопис'', МРГ, Београд 2000.

Стојан Караџић – ''Његош дробњачки завјереници и Смаил-ага Ченгић'', Стручна књига, Београд 1997.

Лука Кастратовић ''Сердари, војводе и генерали из Васојевића'', Београд 2013.

Милош С. Мишо Кастратовић – ''Родослов братства Кастратовића са освртом на племе Васојевића'', Београд 2002.

Радоје Кастратовић – ''Шекулар и Шекуларци у народној причи и традицији'', Цетиње 1966.

Томаш Катанић – ''Васојевићи – историјска збивања'', Андријевица 2004.

Јован Б. Кековић – ''Поријекло и родослов Кековића из Загарача'', Подгорица 2013.  

Божидар Кљајевић – ''Племе Никшићи'', Српска књига, Рума 2007.

Божидар Кљајевић – ''Становништво пљеваљског краја'', Српска књига, Рума 2006.

Бранко Р. Кнежевић – ''Велика се и у слободи брани'', Београд 2017. 

Вуле Кнежевић – ''Племе Шаранци'', Београд 1961.

Јоко В. Кнежевић – ''Из далеке прошлости пљеваљског краја'', Пљевља 1979.

Крсто Кнежевић  ''Кнежевићи да се не заборави'', Београд 2007.  

Љубомир Ковачевић – ''Трг Брсково и жупе Брсковска и Љубовиђска'', Београд 1891.

Предраг В. Ковачевић – ''Грбаљ: његова прошлост и будућност'', Котор 1964. 

Предраг В. Ковачевић – ''Паштровићи'', Котор 1971. 

Ристо Ковијанић – ''Помени црногорских племена у которским споменицима'', књ. I, Цетиње 1963. и књ. II, Титоград 1974. 

Јохан Георг Кол – ''Путовање у Црну Гору'', Подгорица 2005. 

Др. Горан Ж. Комар – ''Кути – Село у Боки Которској'',  Херцег Нови 2002. 

Др. Горан Ж. Комар – ''Планинска села Драчевице под влашћу Венеције 1687-1797'', Херцег-Нови, 1997. 

Миладин Контић – ''Племе Пјешивци са историјом братства Контића'', Београд 1977. 

Милан Кордић и Мијајло Ашанин – ''Комитски покрет у Црној Гори'', Београд 1985.

Бранко Костић – ''Костићи братство у Цеклину: Стара Црна Гора: Родослов (од око 1490. до 2013)'', Подгорица (Пегаз, Бијело Поље) 2014. 

Васко Костић – ''Подвизи Бокеља ван Боке'', Стручна Књига – Београд 1995.  

Милош Кривокапић и Саша Кнежевић – ''Прилог проучавању поријекла становништва и антропонимије Ораховца (Бока Которска)'', 2016. 

Јово Крсмановић – ''Крсмановићи са Романије'', Београд 2000.  

Драган Крушић – ''Братство Славујевићи (Матовићи и Крушићи) у прошлости Бањана'', Никшић 2016.  

Драган Кујовић и Маријан Милић – ''Бан црногорски Новица Церовић'', Подгорица 2005. 

Драган Кујовић – ''Родослов братства Кујовића'', рукопис, пдф, 2016.

Шпиро Кулишић – ''О етногенези Црногораца'', Титоград 1980. 

Богдан З. Лабовић и Ратко Делетић – ''Братство Лабовића'', Андријевица 2005.

Вуле Лабовић – ''Родослов породице Лабовић'', Равно Село 1997. 

Ђурица Лабовић – ''Свети Петар Цетињски'', Експортпрес, Београд 1994. 

Ђуро Лаковић – ''Лаковићи – Дрекаловићи'', МЗ за КПД, Пљевља 1997. 

Миленко Лакушић – ''Испод вељег врха по свијету'', Београд 2016.  

Богдан Лалевић и Иван Протић – ''Васојевићи у црногорској граници'', Андријевица 1991.                  

Михаило Лалић – ''Ратна срећа'', роман, Београд 1983.      

Веселин Б. Лекић ''Братство Лекића'', Андријевица 2006.

Жарко Лековић – ''Дробњак 1850 – 1918'', Београд 2009. 

Жарко Лековић – ''Дробњак у првој половини ХIХ вијека'', Београд 2001.

Милисав Лековић – ''Лековићи и Остојићи у ускочком покрету из Затарја'', Београд 1990. 

Милорад Ликић – ''Пива и Пивљани некад и сад'', Сремски Карловци 2002. 

Никола М. Липовац – ''Планина Сињајевина'', Београд 1987.

Јанко К. Лопичић – ''Лопичићи братство у Цеклину'', Стручна Књига, Београд 2001.

Андрија Лубурић – ''Дробњаци племе у Херцеговини'', Никола Пашић, Београд 1999.

Андрија Лубурић – ''Невесињска пушка'', Београд 1927. 

Андрија Лубурић – ''Орловићи и њихова улога у црногорском Бадњем вечеру 1710. године'', Београд 1934.

Андрија Лубурић и Шпиро М. Перовић – ''Поријекло и прошлост династије Петровића'', Београд 1940. 

Милисав В. Лутовац – ''Бихор и Корита'', Научно дело, Београд 1967. 

Милисав В. Лутовац – ''Рожај и Штавица'', Београд 1960.

Момчило С. Лутовац ''Васојевићи старо српско племе'', пјесма, Иванград 1989.

Шпиро Лучић – ''Љетопис породице Лучића и Парохије суторинске од 1680. до 1930. године'', приредио доц. др. Душко В. Лучић, Херцег Нови 2000.  

Шиме Љубић – Маријан Болица Которанин – ''Опис Скадарског санџака 1614''

Миломир Р. Љујић – ''Љујићи: потомство братства из Стожера'', Кулина 2004.

Душан Ј. Љумовић – ''Пипери племе у Црној Гори'', САНУ, Београд 2000. 

Максим Максимовић – ''Братство Максимовића које потиче од српског племена Никшића'', Стручна књига, Београд 1997. 

Драшко Малиџан – ''Преци и потомци – поријекло и традиција братства Малиџан – Лазовић – Дрекаловић'', Стручна књига, Београд 2000.

Вико Мантегеца – ''У Црној Гори'', Подгорица 2008. 

Батрић Марјановић – ''Васојевићски главари: неколико портрета'', Подгорица 1929, Андријевица 1993.

Благоје В. Марковић – ''Врака и Врачани'': ''Становништво словенског поријекла у Албанији'' – Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године.

Милорад Мило Марковић – ''Братоножићи кроз историју'', Подгорица 2014.   

Радосав Маројевић – ''Жупа Никшићка'', Никшић 1985. 

Александар Мартиновић ''Баре Краљске'', Андријевица 2003. 

Нико Симов Мартиновић – ''Цетињски Љетопис'', фототипско издање, Цетиње 1962.

Мирко Ј. Марушић – ''Бретство Марушића у племену Бјелопавлића'', Београд 1977.  

Симо Матавуљ – ''Бока и Бокељи'', Београд 1999.   

Симо Матавуљ – ''Ускок'', роман, Београд 1972.

Драго Матковић – ''Племе Пипери, историја и предање'', Београд 2009. 

Јован Матовић и Миливој Матовић – ''Братство Матовићи'', Нови Београд 2004.

Милош Мацура – ''Породица Поповића – Булатовића у Скадру од 1819-1938'': ''Становништво словенског поријекла у Албанији'' – Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године.

Милорад Медаковић – ''Живот и обичаји Црногораца'', репринт из 1860, Никола Пашић, Београд 2001.  

Бранко Н. Медојевић – ''Историја Медојевића'', Подгорица 2013. 

Јово Медојевић – ''Православно становништво Бијелог Поља и њихове крсне славе'', Бијело Поље 1994.

Рајко К. Медојевић – ''Братство Медојевић'', Београд 1995. 

Звонимир Мијушковић – ''Племе Пјешивци, крајина старе Црне Горе, братство Мијушковићи'', Београд 1984.  

Саво В. Микић – ''Два вијека Ускока'', Удружење Ускока ''Боан'', Београд 1998. 

Саво В. Микић – ''Микићи из Ускока'', Београд 2004. 

Милан Р. Милановић  ''Бајкове Крушевице'', Београд 1997. 

Милета Р. Милинковић – ''Родослов фамилије Милинковић пљеваљског и прибојског краја'', Прибој 2002.

Ђорђије Милић – ''Братство Милића: помени кроз историјске изворе, књижевне записе и народну легенду'', Подгорица, Народна књига 2008.  

Ристо Милићевић  ''Херцеговачка презимена'', Београд 2005. 

Јевто М. Миловић –  ''Зборник докумената из историје Црне Горе 1685-1782'', Цетиње 1956.

Сима Милутиновић Сарајлија – ''Историја Црне Горе'', Цетиње 1997. (писано 1837.)

Сима Милутиновић Сарајлија – ''Пјеванија црногорска и херцеговачка'', Никшић 1990.

Вукота Миљанић и Аким Миљанић – ''Презимена у Црној Гори'', Београд 2002.

Данило Ђ. Миљанић и Кићан С. Миљанић – ''Миљанићи кроз вијекове'', Никшић 2007. 

Марко Миљанов – ''Јесен ратника'', одабране стране, Нови Сад 1971. 

Марко Миљанов Поповић – ''Нешто о Братоножићима'', Медун 1885. 

Марко Миљанов Поповић – ''Писмо Нову Спасојеву – командиру кучком'', Медун 1883. 

Марко Миљанов Поповић – ''Писмо Стојану Поповићу – командиру кучком'', Медун 1901.

Марко Миљанов Поповић – ''Писмо Тому Ораовцу'', Медун 1883. 

Марко Миљанов Поповић – ''Племе Кучи у народној причи и пјесми'', Титоград 1967. 

Марко Миљанов Поповић – ''Примјери чојства и јунаштва'', Цетиње 1948. 

Марко Миљанов – ''Сабрана дјела'', Титоград 1967. 

Ђорђије М. Мињевић – ''Мињевићи: хроника братства'', Бијело Поље 2005.

Душан Н. Митровић – ''Озринићи - Чевљани у причама'', Графосрем, Шид 1997.

Љубомир Митровић – ''Васојевићко братство Митровићи из гране Дабетић'', Беране 1998.

Љубо Мићановић – ''Племе Пива'', Београд 2005.

Косто Јаковов Мићовић и Божо Обренов Мићовић – ''Родослов братства Мићовића поријеклом из Бањана'', Стручна Књига, Београд 2000.

Момчило Мићовић – ''Бањани'', Београд 2013. 

Милан С. Мићуновић и Спасоје П. Мићуновић – ''Родослов братства Мићуновића'', Никшић 1996. 

Слободан Мишовић  ''Становништво пљеваљског краја'', Пљевља 2013.

Милорад Мојашевић ''Слатина и Слатињани'', Слатина 1987.

Благота Мркаић – ''Братство Мркаића'', Никшић 2003. 

Жељко Бранков Мусовић – ''Кривошијско братство Мусовићи'', Никшић 2018. 

Саво Накићеновић – ''Бока'', ЦИД, Подгорица 1999. 

Саво Накићеновић – ''О херцегновским Војновићима'', Српска Дубровачка штампарија, Дубровник 1910.

Новица Д. Ненадовић – ''Васојевићко братство Ненадовићи: са Полице – Горажда, код Берана'', Комови, Андријевица 2010.

Драган Николић – ''Древноруско словенско право'', Службени гласник СРЈ,  Београд 2000.         

Милосав Ђ. Никчевић – ''Родослов братства Никчевића'', Подгорица 1996.

Стојан Новаковић – ''Законски споменици српских држава Средњег века'', САН, Београд 1912. 

Љубо Р. Обрадовић – ''Обрадовићи из Тепаца испод Дурмитора'', Подгорица 1997. 

Марко Д. Обрадовић – ''Поријекло и родослов Обрадовића из Лубница'', Андријевица 1995.

Ђорђије М. Ојданић ''Васојевићи и Цетиње'', Подгорица 2010. 

Ђорђије М. Ојданић  ''(Не)познате Лубнице'', Подгорица 2005.

Томо П. Ораовац – ''Војвода Трипко Џаковић'', Цетиње 1935.

Мавро Орбини – ''Краљевство Словена'', Загреб 1999.

Ђорђије M. Остојић – ''Дробњак, племенски живот и традиција'', Чигоја штампа, Београд 2000.

Жељко Остојић – ''Остојићи из Ђурђевића Таре и Пушанског Дола'', рукопис, Нови Сад 2000. 

Жељко Остојић – ''Озринићи'', рукопис, Нови Сад 2001. 

Милош Остојић – ''Александар Невски васојевићка слава'', Андријевица 1996.

Милош Остојић ''Васојевићи у свијетлу ономастике'', Подгорица 2001.

Миро У. Остојић – ''Братство Остојића (Никољци) у Потарју од помена до 2007. год.'', ''Остојић'', Подгорица 2008.

Секуле Остојић и Ђоко Остојиић - ''Остојићи из Затарја'', Београд 2011.

Бранислав Оташевић ''Савине стопе – легенсе и приче из Васојевића'', Андријевица 1996.

Душан Оташевић – ''Његуши кроз вријеме'', XIV-XX вијек; Подгорица 1999. 

Бранко Павићевић – ''Казивање старих Требјешана'', фототипско издање, Никшић 1973. 

Влајко Палавестра – ''Народна предања о старом становништву'', Сарајево 1965. 

Мирослав Пантић – ''Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которске од XVI до XVIII века'', Београд 1990.

Војин М. Пантовић ''Из албума мога оца'' Београд 1982.  

Неђељко - Неђо Паовица – ''Љубомир: антропогеографска истраживања'', САНУ, Београд 2005. 

Момир Н. Пејановић  ''Дробњачко село Годијељи'', Цетиње 2005. 

Танасије Пејатовић – ''Горње Полимље и Потарје'', Пљевља 1986.

Др. Лука Пејовић – ''Слике из прошлости Цеклина'', критички преглед, Нови Сад 1936.

Милован Перишин Пејовић – ''Племе Комани: Бандићи, Бездановићи, Радуловићи кроз вијекове'', Цетиње 1976. 

Милорад В. Пејовић – ''Родослов братства Кукавчевића'', Подгорица 2000. 

Петар Пејовић – ''Озринићи – племе старе Црне Горе'', Београд 2004.

Милан Пековић – ''Никшићка Жупа'', Београд 1974. 

Радоман Перковић – ''Приче о ријечима'', Нови Сад 2004. 

Радоман Перковић – ''Приче о Црногорцима'', Нови Сад 2002.

Илиja – Пeкo J. Пeличић – ''Зaписи o Зeти'', Гoлубoвци - Бeoгрaд 1997.

Косто Радов Перућица – ''Опутна Рудина'', Београд 1989. 

Василије Петровић Његош владика – ''Историја о Црној Гори'', Москва 1754.

Ђурђица Петровић, ''Матаруге у касном средњем веку''  ''Гласник цетињских музеја'', књига 10, Цетиње 1977. 

Илија Петровић''Црногорска похара Куча'', Подгорица 2010.

Илија Петровић – ''Ка пореклу Дрекалову: по књигама староставним'', Нови Сад 2009. 

Петар I Петровић Његош – ''Кратка историја Црне Горе'' – ''Повјесница Црногорска'', Подгорица 1998.  

Петар II  Петровић Његош – ''Горски вијенац'', Београд 1984.  

Петар II  Петровић Његош – ''Огледало српско'', Београд 1984.  

Растислав В. Петровић – ''Владика Данило и владика Сава (1697-1781)'', Београд 1997.

Растислав Петровић – ''Племе Кучи 1684-1796'', Београд 2001.

Раде Туров Пламенац – ''Мемоари'', ЦИД, Подгорица 1997. 

Раде Туров Пламенац – ''Црна Гора и Скендерија'', Цетиње 1911. 

Вељко А. Попивода – ''Љешев Ступ и братство Попиводе'', Цетиње 1984.

Ђорђе Поповић – ''Историја Црне Горе'', Београд 1896.

Ђорђије Р. Поповић – ''Пипери у традицији и историји'', Београд 1994.

Др. Јустин Поповић – ''Живот светог Василија Острошког чудотворца'', Београд 1990. 

Лазо Ђ. Поповић – ''Погибија Смаил-аге Ченгића'', Цетиње 1912.

Марко Р. Поповић – Нова историја – ''Племе Кучи'', Титоград 1966. 

Петар И. Поповић – ''О Ераковим потомцима у Његушима'', Нови Сад 1975. 

Стеван Поповић – ''Ровца и Ровчани'', Никшић 1997.

Миливој Прашчевић – ''Братство Прашчевићи у племену и времену'', Београд 2000. 

Милорад Предојевић – ''Мој Брскут'', Будућност, Нови Сад 1998. 

Маријан М. Премовић ''Средње и доње Полимље и горње Подриње у средњем вијеку'', Београд 2013.

Раде Премовић – ''Родослов породице Премовић'', Београд 2005. 

Станко Блажов Прља – ''Братство Прља у Љуботињу'', АБЦ Графика, Београд 1997. 

Др. Миодраг Пурковић – ''Принцезе из куће Немањића'', Пешић и синови, Београд 1996.

Драган Радевић – ''Радевићи из Васојевића'', Београд 2008.

Милорад М. Радевић – ''Радевићи из Шекулара'', Београд 2008. 

Јевто Радовић – ''Радовићи: огранак Миљанића из Бањана'', Нови Сад 2009.       

Бранко Радојичић – ''Никшићки крај'', Никшић 1982. 

Лазар Радојичић – ''Кривошије и Кривошијани'', Никшић 1934. 

Младен Радоњић – ''Шест вијекова породице Радоњића'', Београд 2010.  

Сава Лукин Радуловић – ''Радуловићи из Кривошија'', Нови Сад 1980.

Божидар Радуновић Ђоле Лабан први племенски капетан полимља, Андријевица 1998.

Миомир Р. Радуновић – ''Радуновићи из Љешанске нахије'', Андријевица 2003.

Симо Радуновић – ''Прогоновићи'', Титоград 1972.

Павле С. Радусиновић – ''Насеља Старе Црне Горе'', САНУ, Београд, 1985.

Павле С. Радусиновић – ''Становништво и насеља Зетске равнице од најстаријег до новијег доба'', књ. I, Никшић, 1991.

Павле С. Радусиновић – ''Становништво и насеља Зетске равнице од најстаријег до новијег доба'', књ. II, Титоград, 1991.

Павле С. Радусиновић – ''Становништво Црне Горе до 1945. године'', САНУ, Београд 1978. 

Павле С. Радусиновић – ''Цеклинска племенска заједница и њена риболовна комуница на Скадарском језеру'', САНУ, Београд 1990.

Жељко Илије Раичевић – ''Родослов братства Раичевића огранак Бошковића из Љешкопоља'', Подгорица 2002.

Мирко Раичевић – ''Горња села, насеља и становништво'', САНУ, Београд 1994.

Јован Рајић – ''Немањићи, Мрњавчевићи и Грбљановићи, Бранковићи'', Београд 2003. 

Никола П. Рајковић – ''Племе Косијери: 1439-1945'', Обод, Цетиње 1968. 

Никола П. Рајковић – ''Црногорски судови – исправе 1879 – 1899'', ЦИД, Подгорица 1998. 

Видак Рајовић ''Гњили Поток и Трешњевик'', Андријевица 1995.

Радомир Ракић – ''Булатовићи'', АБЦ Глас, Београд 1997. 

Радомир Л. Ракочевић – ''Родослов братства Ракочевића огранка Јоковића'', Унирекс, Подгорица 1997.

Тадеуш Ракочевић – ''О Доњој Морачи'', Титоград 1972. 

Блажо Ралевић – ''Калудра (хроника) 1676 – 1976'', Београд 1976.

Рајко Раосављевић – ''Морача, Ровца, Колашин'', Београд 1990. 

Миленко Ратковић – ''Бар кроз вјекове'', Андријевица 2001.    

Марко Б. Рашовић –''Народни обичаји код Куча'', Београд 2002. 

Марко Б. Рашовић – ''Племе Кучи'', Београд 1963.

Веселин Рељић – ''Монографија братства – племена Рељић'', Београд 2003.

Павел Аполонович Ровински – ''Црна Гора у прошлости и садашњости'', Цетиње 1994.  

Павел Аполонович Ровински – ''Етнографија Црне Горе'' 1 и 2, ЦИД, Подгорица 1998. 

Лазар Рогановић – ''О становништву Враке и околине'' – ''Становништво словенског поријекла у Албанији'' – Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године.

Лазар Рогановић – ''Под Сунцем туђег неба'', (Врака и Врачани), Титоград 1978.

Лазар Рогановић – ''Скривана истина, Врака и Врачани'', Подгорица 1995. 

Вујадин Б. Рудић – ''Етнодемографски процеси у бјелопољском крају'', Подгорица 2003.

Петар Рудић – ''Поповићи из Његуша'', Бијело Поље 1982.   

Петар Рудић – ''Ратковићи из Бијелог Поља и њихово поријекло'', Бијело Поље 1965.

Петар Рудић – ''Рудићи из околине Бијелог Поља'', Бијело Поље 1966.     

Бошко Л. Савовић – ''Ловћен и Румија - споменица и родослов Пипера'', Подгорица 1929.

Обрад Мићов Самарџић – ''Поријекло Самарџића и осталих братстава рода Орловића'', Невесиње 2000.    

Милан Сарић – ''Никшићка област 1878-1918'', Београд 1959.

Миливоје Зеков Секулић – ''Братство Секулићи и Шћеповићи'', Београд 1998.

Милован В. Секуловић – ''Секуловићи братство у Братоножићима'', Београд 2002.

Ананије Симоновић – ''Јасенова и Јасеновци од Шћепана до данашњих дана'', Подгорица 2000.

Ананије Симоновић – ''Осредци село у Доњој Морачи'', Подгорица 1998. 

Будо Симоновић – ''Зеко Мали'', Световид, Београд 2002. 

Будо Симоновић – чланак и казивања Драга Филиповића и Тома Ораовца и других о књазу Данилу и Бјелопавловићима.

Душан Лазаров Сјеклоћа, Блажо И. Сјеклоћа и Вељко Л. Сјеклоћа – ''Преци и потомци'', Обод, Цетиње 1995.

Александар Стаматовић – ''Кратка историја Митрополије Црногорско-приморске (1219-1999)'', Православна Митрополија Црногорско-приморска 1999-2000 (интернет сајт: http://www.mitropolija.com).

Петар Николин Стаматовић – ''Родослови и сроднички односи братсвеника Стаматовић'', Београд 1984.

Миличко Станић ''Хроника села Сеоца код Андријевице'', Бијело Поље 2003. 

Новак Ј. Станишић – ''Станишићи, љетопис братства'', Никшић 1977.

Др. Глигор Станојевић – ''Бајо Пивљанин'', Просвета, Београд 1956.

Др. Глигор Станојевић – ''Развитак црногорског племенског друштва'', текст. 

Др. Глигор Станојевић – ''Црна Гора у доба владике Данила'', Цетиње 1955.

Блажо А. Стругар – ''Стругари братство у Цеклину 1450-1980: прилог историји племена Цеклина'', Цетиња 1983.

Радивоје М. Тадић – ''Горње Поље код Никшића'', Никшић – Београд 2001. 

Радивоје М. Тадић – ''Тадићи'' Београд 1990. 

Славко С. Тепавчевић – ''Племе Орловића – братство Тепавчевићи 1410-1999'', Торонто Канада 2000.

Милосав М. Тодоровић – ''Слово о роду'', Пегаз, Бијело Поље 2008. 

Милутин В. Тодоровић – ''О мом роду и народу'', Београд 2001.

Лазар Томановић – ''Петар II Петровић Његош као владалац'', Цетиње 1896.

Јован Н. Томић – ''Мегдан у Срба XVI и XVII столећа'', Нови Сад 1902.

Јован Н. Томић – ''О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку'', Београд 1995. 

Јован Н. Томић – ''Црна Гора за Морејског рата'', СКА, Београд 1907.  

Светозар Томић – ''Бањани'', Београд 1949.  

Светозар Томић – ''Дробњак'', Београд 1902. 

Светозар Томић – ''Дробњак, Пива, Бањани'', Подгорица 2000. 

Светозар Томић – ''Пива и Пивљани'', Београд 1946.   

Светозар Томић – ''Црна Гора и њена племена'', Београд 1902 и 1926.

Слободан Томовић ''Војвода Гавро Вуковић'', Андријевица 1998.

Слободан Томовић ''Војвода Миљан Вуков'', Андријевица 1998. 

Слободан Томовић ''Црногорске војводе Марко Миљанов и Миљан Вуков'', Цетиње 1979. 

Сима Ћирковић (и други аутори) ''Бар град под Румијом'', Избор, Бар 1984.

Мирко С. Ћировић – ''Прошлост и породично стабло Ћировића у Пљеваљском крају'', Београд 2001.

Владимир Ћоровић – ''Историја српског народа'', Београд 1997. 

Владимир Ћоровић – ''Манастир Довоља'', Скопље 1934.

Владимир Ћоровић – ''Одношаји Црне Горе са Дубровником од Карловачког до Пожаревачког мира'', Београд 1941.

Радомир Рашо Ђоровић – ''Дабетићи Мораковци: прилог проучавању њихове прошлости'', Ступови, Андријевица 2002.      

Томаш Ћоровић – ''Ћоровићи из Дробњака: породична хроника'', Београд 2016.

Жељко Фајфрић – ''Света лоза Бранковића'', Шид 1999.  

Жељко Фајфрић – ''Света лоза Стефана Немање'', Шид 1998. 

Жељко Фајфрић – ''Света лоза кнеза Лазара'', Шид 1998.

Жељко Фајфрић – ''Велики жупан Никола Алтомановић'', Шид 2000. 

Миломир М. Филиповић – ''Родослов братства Филиповића: Чево-Потарје'', Подгорица 2007.

Звездан Фолић – ''Историја муслимана Црне Горе 1455 – 1918'', књига 1, Подгорица 2013. 

Алберто Фортис – ''Пут по Далмацији'', Венеција 1774. (Viaggio in Dalmazia dell'Abate Alberto Fortis). 

Богумил Храбак  ''Риђани'', Београд 2002. 

Богумил Храбак – ''Никшић до почетка ХIХ вијека'', Београд 1997.

Јован Цвијић – ''Балканско полуострво и јужнословенске земље'', Београд 1966. 

Миодраг О. Цвијовић – ''Цвијовићи у Заовинама на Тари'', Београд 2007.

Мр. Миомир Мијо Цвијовић – ''Трагом братства Цвијовића'', Бијело Поље 2006.

Марко Пантов Цемовић – ''Васојевићи'' – историјска истраживања, Издање Издавачког савета Завичајног удружења Васојевића, 2 изд. Београд 1993.   

Момчило Цемовић – ''Васојевићи јуче и данас'', Београд 1994.

Данило Церовић – ''Братство Церовића кроз историју'', Београд 2008.

Младен С. Црногорчевић – ''Цркве и Манастири у опћини Будванској'', Задар 1901. 

Трипко и Ђорђе Чечовић – ''Чечовићи'', Београд 2002.

Момо Џевердановић – ''Родослов братства Џевердановићи'', Никшић 2003.

Момчило М. Шалетић – ''Бјелопавлићи између историје и легенде'', Цетиње 1996.

Вукоман Шалипуровић – ''Окица Глушчевић'', Београд 1981.

Светозар М. Шарановић – ''Бјелопавлићи: (од Хвосна до зете и натраг): с посебним освртом на братство Шарановића'', Београд 2008. 

Р. Шаренац и Илија Шаренац  ''Породица Шаренац Кресојевић'', Београд 1970.  

Аница Шаулић – ''Новица Церовић'', Београд 1959.

Др. Божидар Шекуларац – ''Добриловина и Добриловински Катастик'', Мојковац 1988.

Др. Божидар Шекуларац – ''Црногорски анали или Цетињски Љетопис'', Цетиње 1996.  

Јосип Шен – ''Вођење рата и тактика Црногораца'', Београд 1926, превод са њемачког: мајор Р. Ив. Остојић. 

Војислав М. Шешлија и Томислав П. Шешлија ''Трагом наших предака – братство Шешлија'', Београд 2011.

Мијушко Шибалић – ''Устанак у Дробњаку 1805. године'', Београд 1968. и Шавник 1986.  

Петар Шобајић – ''Бјелопавлићи и Пјешивци'', ЦИД, Подгорица 1996.   

Симо Шобајић – ''Црногорци'', Подгорица 1997.

Марко С. Шовран – ''Грбаљ'', књига 1, Шишићи; САНУ, хронике села 80, Београд 1998.

Вукашин Вуков Шошкић – ''Шошкићи из Полимља'', Београд 1995.

Славољуб Славо Шошкић  ''Братство Шошкић'', Београд 2005. 

Милун М. Штурановић – ''Озринићи крај Никшића'', Никшић 2000. 

Др. Жарко Шћепановић – ''Средње Полимље и Потарје'', Београд 1979. 

Милош Гл. Шћепановић – ''Загарач и Загарачани 17, 18, 19 и 20 вијека'', Титоград 1981.  

Предраг - Драган Т. Шћепановић и Драган - Џо Б. Дујовић – ''Дујовићи – Бакићи'', Ступови, Подгорица 2003.

Предраг Т. Шћепановић – ''Ровачко братство Шћепановићи и огранци'', Компанија Шћепановић, Подгорица 2001.

Момир Шундић – ''Колијевка племена Никшићи'', Никшић 1977. 

  

                                                                                         Остали извори

 

* Acta Albaniae Veneta, Saeculorum XIV et XV, Josephi Valentini S. J., том 21, стр. 124-127, документ бр. 5777 од 3. децембра 1451. године.

* ''Босанска Вила за 1895'', Сарајево.

* ''Два дефтера Црне Горе из времена скендер-бега Црнојевића'', Сарајево 1973.   

* ''Извод из дефтера за Скадарски санџак оу 1485. и 1497. године.''

* ''Кратка историја братства Вукчевића'' – по народном предању записаном 1. јануара 1910. године у Дражевини.

* ''Љетопис попа Дукљанина'' (''Барски родослов'') – превод са латинског др. Славко Мијушковић (из књиге ''Бар град под Румијом'') 

Љубић IX, 214 и д.; Јорга: Нотес II, 407 (Судске књиге у Дубровачкои архиву)

* Одбор за прославу 50-годишњице владања Њ. Кр. Височанства Књаза Николе I – ''Владарска кућа Петровић – Његош'', брошура, Цетиње 1910. 

* ''Царски дефтер за Херцеговину из 1477. године.'' 

* ''Царски дефтер за Црну Гору и нахије Грбаљ из 1523. године.'' 

* ''Царски дефтер за Црну Гору и нахије Грбаљ из 1570. године.'' 

* Проф. др. Каплан Буровић – текст у листу Печат од 03. 09. 2010.  ◈ 
Жељко Остојић 
Copyright  © 2005 - 2018  Zeljko Ostojic 
 All Rights Reserved.
Comments