Племена

За нас који потичемо од старог српског племства 
очување српске племенске традиције је обавеза!  

                               
ДОБРО ДОШЛИ !       


Српска племена      
у Црној Гори             
                                                                         
                 

  

               Правило број један: Ако нема витеза, властелина, припадника племства, плаве крви, онда нема ни племена! Племе постоји само ако постоји припадник племства који сам или са својим потомцима чини племе. Све остало су споредни детаљи који прате племе кроз вријеме под разним околностима. Ко није у стању да схвати ову чињеницу не би требало да се бави изучавањем племена, а још мање да их покушава дефинисати или објашњавати себи или другима. Правило број два: Обрати пажњу на правило број један!


 „Љуба Ненадовић, иако и сам Србин, био је изненађен кад је видео у Црној Гори живу снагу косовске традиције, која је у тим брдима и после столећа била стварност, исто толико блиска и стварна као хлеб и вода.“    Иво Андрић


Државама које признају Косово не би требало 
дозвољавати да имају амбасадора у Србији!

Косово и Метохија су привремено окупиране територије!
Србија је под окупацијом!
Црна Гора је под окупацијом!
Несој се намножио!
  
Разлика између слободног човјека и роба је између осталог и у томе што 
слободан човјек има право носити оружје, док роб то право нема.

УСА – болесник између два океана! 


◈ 
Жељко Остојић 
Copyright  © 2005 - 2018  Zeljko Ostojic 
 All Rights Reserved.