Home

Wat doet de POR

De pleegouderraad (POR) is het overleg- en adviesorgaan van pleegouders binnen Trias. Het lijkt wel op een ondernemingsraad binnen een bedrijf, maar in plaats van de belangen van de medewerkers, behartigt de POR de belangen van pleeggezinnen. In deze rol adviseert de POR gevraagd en ongevraagd Trias over processen, beleid en organisatie. De POR doet dit namens zo`n 400 gezinnen in West Overijssel (voor meer informatie zie bijlage onderaan pagina).

 

Naast een adviserende rol in de bedrijfsvoering van Trias is de POR ook bedoeld als vraagbaak voor pleegouders. Als u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u bij de POR terecht. Als het nodig is bespreken we dit met het management van Trias, natuurlijk zonder daarbij een naam te noemen.

De POR functioneert onafhankelijk van Trias, maar we werken zoveel mogelijk samen om de kwaliteit van de organisatie te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken.

Wie is de POR

De POR bestaat uit pleegouders die met allerlei verschillende vormen van pleegzorg te maken hebben. De POR bestaat uit Jan-Willem Jorritsma (voorzitter), Evelien Flim, Marjan Janssen, Ina Zwerus en Ria van Lingen. Door vd Kolk verzorgt de ondersteuning vanuit Trias.

 

Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen bij Trias, neem contact op met de POR via pleegouderraadtrias@gmail.com voor hele persoonlijke zaken adviseren wij u te bellen (zie contact).


Comments